Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dla kogo? Jak pozyskać środki?

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? Dobrze trafiłeś, bo nasza firma nie tylko pomoże w napisaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania z KFS, ale również przeprowadzi szkolenie o najwyższym poziomie jakości. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno tradycyjnych szkoleń (merchandising, sprzedażowe, menedżerskie, umiejętności osobiste, marketingowe), coachingu, jak i mentoringu. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług potwierdza przyznanie certyfikatu SUS 2.0.

W planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę:

Czym zajmuje się Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został wydzielony z Funduszu Pracy w celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do zmieniających się realiów gospodarki, a w konsekwencji uniknięcia zwolnień i długotrwałego bezrobocia. Zadaniem KFS jest wspieranie szkolenia ustawicznego poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych.

Szkolenia mogą być realizowane zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Nabory odbywają się w pierwszym i drugim kwartale danego roku. Program realizują Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla danego powiatu. Szkolenia co do zasady muszą prowadzić do nabycia kompetencji twardych.

Kto może starać się o środki z KFS?

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, a poziom dofinansowania jest bardzo wysoki: 80-100%. Na pełne pokrycie kosztów mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, dla pozostałych maksymalna stawka to 80%. Trzeba jednak pamiętać, że kwota środków nie może przekroczyć trzykrotności rocznego przeciętnego wynagrodzenia pracownika.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki można przeznaczyć po pierwsze na rozpoznanie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, a po drugie na ich realizację. Mogą to być kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające odbyte szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne konieczne do podjęcia pracy w nowej roli, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Co roku KFS ustala nowe priorytety, które wytyczają rodzaje szkoleń, na które mogą być przeznaczone środki. W roku 2019 będą to:

Procedura zdobycia dofinansowania

Sprawdź kiedy w Twoim Urzędzie Pracy będzie ogłoszony nabór na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź czy spełniasz wymagania określone w priorytetach. NASZA FIRMA POMOZE CI W TYM.

Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe.

Otrzymaj od nas indywidualny program szkolenia.

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go w Powatowym Urzędzie Pracy w Twoim regionie. NASZA FIRMA ZROBI TO ZA CIEBIE.

Podpisz umowę i otrzymaj pieniądze na realizację szkolenia.

Zrealizuj szkolenie.

Opłać fakturę.

Rozlicz projekt. NASZA FIRMA PRZYGOTUJE CAŁĄ POTRZEBNĄ DOKUMENTACJE.

Dodatkowo, ustalane są rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W każdym roku ustalane są priorytety również dla tej puli. W roku 2019 będą to:

Kiedy otrzymam środki z KFS?

Na rozpatrzenie wniosku oczekuje się powyżej miesiące i nie ma tu ustalonej górnej granicy czasowej. Jednak gdy już otrzymamy zgodę na szkolenie i podpiszemy umowę z PUP, możemy liczyć na przyznanie środków. Nie trzeba czekać na dofinansowanie do momentu realizacji szkolenia.

KFS, a może BUR?

Na koniec warto zaznaczyć, że pozyskanie środków z KFS jest zadaniem trudnym, a korzystną alternatywę stanowi Baza Usług Rozwojowych. Jest to jednak opcja dostępna tylko dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Tutaj, znajdziecie Państwo porównanie obu rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków z KFS lub BUR zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 784 762 567, lub adresem email: [email protected]

Podaj swój adres e-mail

Skontaktujemy się z Tobą

Nasza oferta

Szkolenia

Sprawdź naszą bogatą ofertę szkoleń sprzedażowych, menadżerskich, z umiejętności osobistych oraz merchandisingu. Kompleksowa oferta oraz obsługa dofinansowania.

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze obejmujące Mentoring, Coaching, Standard Obsługi Klienta. Elastyczną ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.

Merchandising

Sprawdź ofertę na realizację szczegółowego audytu Twojego sklepu i podpowiedź, co możesz naprawić w prosty sposób i niskim kosztem. 

Filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe m.in. do prezentacji produktu, jako instrukcja prawidłowej obsługi klienta, do prezentacji firmy, przeprowadzenia badania tajemniczego klienta.