,

Techniki kreatywnego myślenia

Techniki kreatywnego myślenia

Znajomość technik kreatywnego myślenia i umiejętność wykorzystania ich w procesie zarządzania zespołami, są niezwykle ważnymi kompetencjami każdego kierownika, menadżera i innych osób, pełniących funkcje przywódcze. Kim właściwie jest osoba kreatywna? W jaki sposób wykorzystać te cechy w codziennej pracy? To jest przedmiotem prowadzonych przez naszych specjalistów szkoleń.

Osoba kreatywna, czyli kto?

Osoba kreatywna to ktoś, kto posiada osobowość twórczą. Cechuje go wizjonerstwo, łatwość kreowania nowych pomysłów, świeża energia, żywiołowość. Możemy mówić o różnych typach takiej osobowości. Różnice między nimi przejawiają się głównie w kwestii poziomu zorganizowania i otwartości na innych ludzi. Oczywiście kreatywność nie jest wyłącznie cechą wrodzoną. Można ją do pewnego stopnia w sobie wykształcić, wyćwiczyć. To właśnie między innymi jest zadaniem prowadzonych przez nas szkoleń. Wskazujemy również w jaki sposób pokonać bariery w byciu twórczym, które stwarza nam sytuacja lub własny umysł.

Dlaczego kreatywność jest ważna w codziennej pracy?

Kreatywność menadżera, kierownika czy innej osoby kierującej określonym zespołem pozwala przede wszystkim usprawnić pracę zespołu, zwiększyć produktywność podlegających mu pracowników, ich motywację do pracy. Rozwiązywanie sporów i wszelkich problemów jest łatwiejsze, z uwagi na możliwość wykorzystania pracy zespołowej. Zespół stanowi realne wsparcie dla osoby kierownika. Jest swoistym organizmem, któremu wystarczy dostarczyć kilku bodźców do polepszenia jakości jego pracy. Można to osiągnąć dzięki odpowiedniemu stosowaniu technik kreatywnego myślenia.

Kreatywne narzędzia

W ramach prowadzonych szkoleń sięgamy po różnego rodzaju narzędzia i techniki kreatywnego myślenia. Przedstawiamy metody, które potem osoby kierujące zespołem mogą wykorzystać na co dzień, w pracy. Popularny jest chociażby cykl Kolba, czyli sposób projektowania efektywnego procesu nauczania, które można przełożyć na metodę zaangażowania, włączenia pracowników w dane przedsięwzięcie. Inną formą jest strategia 4MAT, obejmująca nauczanie instruktażowe, nastawione na rozwój tak zwanych umiejętności kluczowych. Istotną pozycję w toku naszych szkoleń zajmuje również efekt „acha”, czyli zmiana sposobu patrzenia na określony problem, w celu znalezienia optymalnego rozwiązania.

Etapy procesu twórczego

Finalnie wskazujemy również jak wyglądają poszczególne etapy procesu twórczego. Skuteczne wykorzystanie technik kreatywnego myślenia polega bowiem na ich swoistym usystematyzowaniu. Na początku tworzy się pewien zarys problemu, określa cele. Potem zbiera pomysły i określa dostępne opcje, żeby w kolejnym kroku móc dokonać ich analizy (chociażby przy użyciu efektu „acha”). Przeprowadzenie procesu twórczego w taki sposób daje solidne podwaliny, podstawę do dalszej realizacji.

Szkolenia z zakresu technik kreatywnego myślenia

Proponujemy naszym kursantom dwudniowe szkolenie, podczas którego poznają zasady i techniki kreatywnego myślenia. Pomagamy im wypracować podejście „otwartego umysłu” i uczymy w jaki sposób skutecznie komunikować się w grupie.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *