,

Trening w miejscu pracy

Trening w miejscu pracy

Żyjemy wczasach, w których – mimo ogromnego postępu – szkolenia, będące jednym z narzędzi rozwoju zawodowego pracowników, są często postrzegane przez pracodawców jako coś ekskluzywnego, niejednokrotnie nieosiągalnego. Szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, wysłanie pracownika na szkolenie jest traktowane jako forma nagrody za dobre wyniki w pracy. Zapominamy często o tym, że to właśnie rozwój pracownika i inwestycja w jego osobę, daje później wzrost wydajności pracy, czym przyczynia się zazwyczaj do zysków firmy. W jaki zatem sposób eliminować obawy i dążyć do rozwoju kompetencji pracowników firmy? Odpowiedzią może być szkolenie na stanowisku pracy zwane popularnie on the job training, które z naszej strony również chcemy Państwu zaproponować.

Tematyka takiego treningu może obejmować współpracę z osobistym trenerem w takich obszarach jak: zarządzanie zespołem, sprzedaż, kontakt z klientem, czy efektywna organizacja dnia pracy. On the job training nastawiony jest na rozwój umiejętności niezbędnych na stanowisku pracy danej osoby i dotyczy on pracy indywidualnej, bądź zespołowej. Działania treningowe opierają się o feedback i wspólne określenie zmian w zachowaniu sprzedawcy, przedstawiciela handlowego, konsultanta lub managera. Podczas kilkugodzinnej pracy uzupełniane są brakujące kompetencje pracowników. Ta forma szkolenia charakteryzuje się najlepszą efektywnością, a trening w terenie jest sposobem doradzania na wdrożenie pewnych nowych zachowań i postaw. Czym różni się zatem szkolenie na stanowisku pracy od szkolenia tradycyjnego?

TRENING W MIEJSCU PRACY:

 • indywidualne podejście
 • nie eliminuje pracownika z procesu pracy
 • możliwość bezpośredniej weryfikacji efektów
 • niski koszt
 • możliwość obserwacji podejścia do pracy
 • szybka możliwość modyfikacji programu
 • dostosowywanie tempa szkolenia i programu do możliwości szkolonego
 • brak zakłóceń komunikacyjnych
 • budowanie relacji z przełożonym
 • wypracowanie optymalnej płaszczyzny porozumienia, zaufanie

SZKOLENIE TRADYCYJNE:

 • mała możliwość podejścia indywidualnego
 • eliminuje pracownika z procesu pracy
 • brak możliwości bezpośredniej weryfikacji efektów
 • wysoki koszt
 • mała możliwość modyfikacji programu w trakcie szkolenia
 • zakłócenia w komunikacji
 • brak możliwości monitorowania poziomu rozwoju pracownika

Należy zaznaczyć, że trening w miejscu pracy nie zastępuje w całości szkoleń "tradycyjnych", stanowi jednak rozszerzenie możliwości szkoleniowych. Jedną z zasad w szkoleniu warsztatowym jest fakt, iż wraz z upływem czasu, rola trenera jest minimalizowana, co ma bezpośredni wpływ na rozwój wykonywanych przez pracownika działań. Dlaczego warto skorzystać z tego typu treningu? Tworząc programy szkoleń, zawsze pamiętamy o realnych potrzebach naszych Klientów. Zależy nam na tym, aby wiedzę zdobytą na kursie, potrafili w pełni wykorzystać podczas codziennej pracy, dlatego też nasze szkolenia mają charakter warsztatowy - są analizą "case study". Trening w miejscu pracy proponujemy, gdyż uważamy, że szkolenia tego rodzaju są, jak dotąd, najlepszą metodą kształcenia; najlepszą, ponieważ polegającą na nauce przez doświadczenie, a ta, przynosi najlepsze, bo najtrwalsze rezultaty.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *