AI Biznes – Wprowadzenie do narzędzi sztucznej inteligencji dla nowoczesnych firm

Uczestnik szkolenia zyska wszechstronne zrozumienie narzędzi sztucznej inteligencji w kontekście biznesowym. Odkryje, jak AI może rewolucjonizować procesy w firmach, usprawniać operacje, analizować dane i zwiększać efektywność działań. Pozna realne przypadki zastosowania AI w różnych branżach. Będzie przygotowany do wykorzystania potencjału Sztucznej Inteligencji, aby osiągnąć sukces i pozostać konkurencyjnym na dynamicznym rynku.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI Biznes: Wprowadzenie do narzędzi sztucznej inteligencji dla nowoczesnych firm

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów działów marketingu, sprzedaży i operacji, którzy chcą wdrożyć Sztuczną Inteligencję w swoich działaniach i zwiększyć konkurencyjność firmy. Adresowane jest także do specjalistów ds. analizy danych, analityków biznesowych oraz przedsiębiorców, którzy chcą poznać potencjał AI w usprawnianiu procesów i podejmowaniu strategicznych decyzji. Dodatkowo, dla pracowników działów IT zainteresowanych zastosowaniem narzędzi AI w rozwijaniu nowych rozwiązań i wdrażaniu inteligentnych aplikacji. Otwarte dla uczestników o różnych poziomach doświadczenia w technologiach AI.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się podstaw teoretycznych AI, różnych typów algorytmów i technologii używanych w Sztucznej Inteligencji. Przejdą przez praktyczne przykłady wykorzystania AI w analizie danych, personalizacji usług, marketingu, obszarach produkcji i innych aspektach biznesowych. Zdobędą umiejętności w identyfikowaniu odpowiednich zastosowań AI dla swoich firm oraz w zarządzaniu projektami AI.

wyślij zapytanie

AI Biznes: Wprowadzenie do narzędzi sztucznej inteligencji dla nowoczesnych firm – korzyści ze szkolenia

 • Wymiana wiedzy – szkolenie umożliwia uczestnikom współpracę zespołową w innych niż zazwyczaj konfiguracjach, co prowadzi do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się i znajdowaniu usprawnień procesowych.
 • Zyskanie pewności siebie w korzystaniu z nowych technologii – szkolenie daje uczestnikom praktyczne doświadczenie w pracy z narzędziami sztucznej inteligencji, co zwiększa ich pewność siebie i otwartość na wykorzystywanie nowych technologii w codziennych obowiązkach zawodowych.
 • Możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy do wdrożenia innowacyjnych projektów i idei – uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę i umiejętności, które mogą być wykorzystane do wdrożenia innowacyjnych projektów i idei w swojej organizacji, przyczyniając się do wzrostu efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności i produktywności – wdrożenie nowoczesnych technologii AI może przyczynić się do zwiększenia efektywności i produktywności pracowników, poprzez usprawnienie procesów, automatyzację zadań rutynowych i eliminację błędów wynikających z działania czynnika ludzkiego.
 • Wzmocnienie konkurencyjności na rynku – innowacyjne rozwiązania oparte na AI umożliwiają organizacjom lepsze zrozumienie potrzeb klientów, szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe oraz rozwijanie produktów i usług, które wyróżniają się na tle konkurencji.
 • Optymalizacja procesów biznesowych i podejmowania decyzji – wykorzystanie AI w analizie danych pozwala na lepsze wykorzystanie informacji zgromadzonych w firmie, prowadząc do optymalizacji procesów biznesowych, skuteczniejszego podejmowania decyzji i zwiększenia rentowności działalności.
 • Przyspieszenie rozwoju firmy – dzięki zdolności do szybszego adaptowania się do zmian na rynku, organizacje wykorzystujące AI mogą łatwiej wprowadzać innowacje, rozwijać się w oparciu o nowe modele biznesowe oraz skuteczniej reagować na wyzwania stawiane przez konkurencję.
 • Redukcja kosztów – wdrożenie sztucznej inteligencji może przyczynić się do redukcji kosztów operacyjnych, poprzez zautomatyzowanie procesów, efektywniejsze zarządzanie zasobami oraz minimalizację błędów i marnotrawstwa.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników – pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniach z zakresu AI, zdobywają nowe, niezwykle cenne na rynku pracy kompetencje przyszłości, co przekłada się na ich większe zaangażowanie, poczucie wartości i przyczynia się do wzrostu poziomu satysfakcji z pracy.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy – organizacje, które wdrażają rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, mogą być postrzegane jako nowoczesne, innowacyjne i przyszłościowe, co przyczynia się do wzrostu zaufania klientów, partnerów biznesowych i potencjalnych inwestorów.

Korzyści dla pracowników

 • Zdobycie nowych umiejętności i kompetencji – uczestnictwo w szkoleniu z zakresu sztucznej inteligencji pozwala na zdobycie kompetencji przyszłości, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy oraz przyczyniać się do rozwoju zawodowego.
 • Zwiększenie wartości rynkowej i atrakcyjności zawodowej – pracownicy posiadający wiedzę z zakresu AI stają się bardziej wartościowi na rynku pracy, co przekłada się na lepsze perspektywy zawodowe i wyższe zarobki. Biorąc pod uwagę aktualne trendy, to nie sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, a raczej ludzie, którzy potrafią z niej korzystać, odbiorą ją tym, którzy nie korzystając z AI, są znacznie mniej produktywni.
 • Rozwój kreatywności i innowacyjności – szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji uczy podejścia do rozwiązywania problemów opartego na innowacyjności, co może prowadzić do twórczego myślenia i nowatorskich rozwiązań.
 • Lepsze zrozumienie technologii i trendów – uczestnicy szkolenia zyskują lepsze zrozumienie technologii i trendów wpływających na przyszłość rynku pracy, co pozwala im być lepiej przygotowanymi do zmian i wyzwań zawodowych.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podstawy sztucznej inteligencji (podstawowe pojęcia, mechanizm działania)
 • Fakty i mity nt. sztucznej inteligencji
 • Zastosowania AI w biznesie
 • Co to jest i jak działa ChatGPT
 • Wykorzystanie ChatGPT w pracy biurowej
 • Główne ograniczenia ChatGPT
 • Warsztat praktyczny
 • Praktyczne case studies
 • Kluczowe korzyści z zastosowania ChatGPT w obsłudze klienta
 • Warsztat praktyczny
 • Przegląd praktycznych narzędzi AI dla firmy szkoleniowej
 • Gdzie szukać rozwiązań AI
 • Jak wybrać odpowiednie narzędzie dla swojej organizacji
 • Warsztat praktyczny
 • Przykłady praktycznych wdrożeń narzędzi AI w pracy biurowej
 • Wyzwania i najlepsze praktyki związane z integracją narzędzi AI
 • Rola AI i marketing automation w marketingu cyfrowym
 • Przegląd dostępnych narzędzi
 • Kluczowe zastosowania AI w strategii marketingowej
 • Wykorzystanie AI do segmentacji klientów i tworzenia person
 • Wykorzystanie AI do analizy sentymentu i oceny komunikacji marki
 • Zdefiniowanie archetypu marki
 • Strategia content marketingu
 • Projektowanie języka marki
 • Warsztat praktyczny
 • Automatyzacja procesu tworzenia treści
 • Projektowanie kampanii i tworzenie lejków sprzedażowych
 • Podstawy marketing automation z wykorzystaniem AI
 • Tworzenie spersonalizowanych reklam i targetowanie z AI
 • Warsztat praktyczny
 • Integracja narzędzi marketing automation z istniejącymi systemami
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń
 • Podstawy automatyzacji procesów biznesowych
 • Zalety i wady automatyzacji
 • Przykłady praktyczne w biznesie
 • Wykorzystanie AI jako zewnętrznego konsultanta w procesie planowania
 • Możliwości AI w kontekście automatyzacji procesów
 • Kluczowe korzyści z zastosowania AI w automatyzacji procesów
 • Warsztat: Planowanie automatyzacji procesów z wykorzystaniem rozwiązań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.