AI dla menadżerów

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowaną wiedzę na temat zastosowania sztucznej inteligencji w procesach zarządzania. Pozna teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania AI w podejmowaniu strategicznych decyzji, analizie danych, prognozowaniu i personalizacji interakcji z klientami. Szkolenie pomoże menadżerom zrozumieć, jak wdrożyć i skutecznie wykorzystać AI w swojej branży i poprawić efektywność działania swojej organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI dla menadżerów

Grupa docelowa szkolenia “AI dla menadżerów” obejmuje menedżerów i liderów działających w różnych branżach, którzy chcą zrozumieć i wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w swojej pracy. Szkolenie jest skierowane do osób, które niekoniecznie mają głęboką wiedzę techniczną, ale są zainteresowane zrozumieniem zasad i możliwości AI w kontekście zarządzania. Może to obejmować:

 • Menadżerów z działów operacyjnych, którzy chcą zautomatyzować i zoptymalizować swoje procesy biznesowe przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
 • Liderów zespołów marketingowych, którzy szukają sposobów wykorzystania AI w personalizacji oferty, segmentacji klientów i automatyzacji kampanii marketingowych.
 • Menadżerów ds. analizy danych i biznesowych analityków, którzy chcą poznać narzędzia AI do analizy danych i predykcji w celu lepszego wspomagania decyzji biznesowych.
 • Kierowników działów obsługi klienta, którzy chcą wykorzystać AI do poprawy jakości obsługi klienta poprzez automatyczną obsługę, analizę nastrojów i wykrywanie emocji.
 • Menadżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności, którzy chcą zrozumieć, jak zarządzać danymi w kontekście sztucznej inteligencji i przestrzegać regulacji dotyczących prywatności.

Warto zaznaczyć, że szkolenie “AI dla menadżerów” zostało zaprojektowane tak, aby dostarczyć zarówno teoretycznej wiedzy, jak i praktycznych przykładów zastosowania AI w różnych obszarach zarządzania.

Idea szkolenia “AI dla menadżerów” polega na stworzeniu interaktywnego i praktycznego programu, który umożliwi menedżerom zrozumienie i wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w kontekście zarządzania. Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego wdrożenia i wykorzystania sztucznej inteligencji w ich organizacjach.

wyślij zapytanie

AI dla menadżerów – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności: Poznanie zasad i zastosowań sztucznej inteligencji pobudzi innowacyjność w organizacji, zachęcając do twórczego myślenia i eksploracji nowych możliwości. Sztuczna inteligencja może być wykorzystana do rozwijania nowych produktów i usług, optymalizacji procesów oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań.
 • Poprawa konkurencyjności: Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoli organizacji na zwiększenie konkurencyjności poprzez lepsze wykorzystanie dostępnych danych, efektywniejsze podejmowanie decyzji, optymalizację procesów biznesowych i dostarczanie bardziej spersonalizowanych usług.
 • Zwiększenie efektywności i oszczędność zasobów: Sztuczna inteligencja może pomóc w automatyzacji rutynowych zadań, co prowadzi do zwiększenia efektywności i oszczędności czasu oraz zasobów. Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą AI pozwala organizacji skoncentrować się na bardziej strategicznych działaniach.
 • Lepsze wykorzystanie danych: Sztuczna inteligencja pomaga w analizie, interpretacji i wykorzystaniu dużych ilości danych. Organizacje, które potrafią właściwie gromadzić, przetwarzać i analizować dane, mogą wyciągać bardziej wartościowe wnioski i podejmować bardziej trafne decyzje biznesowe.
 • Poprawa obsługi klienta: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze obsługi klienta pozwala na szybką reakcję, personalizację usług i lepsze zrozumienie potrzeb klientów. To przekłada się na zwiększoną satysfakcję klientów, lojalność i budowanie trwałych relacji.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Sztuczna inteligencja może wspomagać organizację w identyfikacji, analizie i zarządzaniu ryzykiem biznesowym. Dzięki odpowiednim algorytmom i analizie danych, można lepiej prognozować ryzyko i podejmować świadome decyzje mające na celu minimalizację ryzyka.
 • Przystosowanie do zmian: Organizacje, które inwestują w szkolenie dotyczące sztucznej inteligencji, są bardziej przygotowane na zmiany technologiczne i cyfrową transformację. Pracownicy posiadający wiedzę na temat AI są bardziej elastyczni i adaptują się do nowych wymagań rynkowych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie konkurencyjności: Poznanie i zrozumienie zastosowań sztucznej inteligencji umożliwi organizacji wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i technologii, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności na rynku.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów biznesowych, analizy danych i predykcji pozwoli organizacji na osiągnięcie większej efektywności operacyjnej, optymalizację działań i oszczędność zasobów.
 • Lepsze podejmowanie decyzji: Zrozumienie narzędzi i technik sztucznej inteligencji pozwoli menadżerom na bardziej precyzyjne analizowanie danych, prognozowanie trendów rynkowych i podejmowanie lepiej ugruntowanych decyzji biznesowych.
 • Poprawa obsługi klienta: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obszarze obsługi klienta, takiej jak chatboty czy analiza sentymentu, pozwoli na szybsze i bardziej personalizowane interakcje z klientami, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji klientów i lojalności.
 • Wykorzystanie danych: Szkolenie umożliwi menadżerom zrozumienie, jak efektywnie gromadzić, przetwarzać i analizować dane w kontekście sztucznej inteligencji, co pozwoli organizacji na lepsze wykorzystanie dostępnych informacji i wyciąganie wartościowych wniosków.
 • Zrozumienie aspektów etycznych i prawnych: Przeanalizowanie etycznych i prawnych aspektów związanych z sztuczną inteligencją pomoże menadżerom i organizacji uniknąć potencjalnych problemów związanych z prywatnością danych i odpowiedzialnością.
 • Skuteczniejszy marketing: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w dziedzinie marketingu pozwoli na personalizację oferty, lepsze zrozumienie preferencji klientów i zwiększenie skuteczności kampanii marketingowych.
 • Świadomość innowacji: Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat najnowszych trendów i innowacji związanych z sztuczną inteligencją, takich jak robotyka czy internet rzeczy, co umożliwi organizacji pozostanie na bieżąco z rozwojem technologicznym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności związanych z sztuczną inteligencją, takich jak analiza danych, uczenie maszynowe czy zrozumienie algorytmów AI. Te nowe umiejętności stanowią wartościowy atut na rynku pracy.
 • Zwiększenie wartości zawodowej: Posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z sztuczną inteligencją sprawi, że pracownicy staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców i będą mogli angażować się w bardziej zaawansowane projekty i zadania.
 • Poprawa produktywności: Zrozumienie zastosowań sztucznej inteligencji pozwoli pracownikom na skuteczniejsze i efektywniejsze wykonywanie swoich obowiązków, poprawiając tym samym ogólną produktywność i efektywność pracy.
 • Nowe możliwości kariery: Pracownicy, którzy zdobędą wiedzę na temat sztucznej inteligencji, mogą mieć możliwość awansu zawodowego i objęcia bardziej zaawansowanych stanowisk, związanych z AI i zarządzaniem tym obszarem.
 • Elastyczność i adaptacja: Szkolenie przyczyni się do zwiększenia elastyczności i zdolności adaptacyjnych pracowników wobec zmian technologicznych. Będą bardziej otwarci na nowe technologie i gotowi do nauki i dostosowania się do nowych wyzwań.
 • Kreatywność i innowacyjność: Poznanie zastosowań sztucznej inteligencji pobudzi kreatywność i innowacyjność pracowników, zachęcając ich do poszukiwania nowych sposobów wykorzystania AI w swojej pracy i rozwoju.
 • Współpraca i interdyscyplinarność: Szkolenie umożliwi pracownikom interakcję i współpracę z innymi specjalistami z dziedziny sztucznej inteligencji i zarządzania, co pozwoli na wymianę wiedzy i budowanie interdyscyplinarnych zespołów.
 • Satysfakcja z pracy: Dostęp do szkolenia i możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennej pracy może przyczynić się do większej satysfakcji z wykonywanych obowiązków, dając pracownikom poczucie nowych możliwości i osiągania lepszych wyników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja i podstawy sztucznej inteligencji
 • Historia i rozwój sztucznej inteligencji
 • Zastosowania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach
 • Etyczne i prawne aspekty sztucznej inteligencji
 • Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą sztucznej inteligencji
 • Optymalizacja procesów i systemów dzięki AI
 • Case studies: zastosowania AI w zarządzaniu operacyjnym
 • Personalizacja i rekomendacje w oparciu o dane i AI
 • Segmentacja klientów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
 • Marketing predykcyjny i automatyzacja kampanii marketingowych
 • Case studies: zastosowania AI w dziedzinie marketingu
 • Analiza sentymentu i wykrywanie emocji w tekstach
 • Automatyczna obsługa klienta za pomocą chatbotów i AI
 • Case studies: zastosowania AI w obszarze obsługi klienta
 • Bezpieczeństwo danych w erze sztucznej inteligencji
 • Rola i odpowiedzialność menedżerów w zarządzaniu danymi
 • Etyczne aspekty sztucznej inteligencji i prywatności
 • Przegląd regulacji dotyczących ochrony danych
 • Analiza różnych przypadków użycia automatyzacji AI w różnych branżach
 • Przykłady projektów automatyzacji AI i ich implementacja
 • Prezentacje i dyskusje na temat praktycznych zastosowań automatyzacji AI

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.