AI i ChatGPT w biznesie

Uczestnik szkolenia “AI i ChatGPT w biznesie” zyska przede wszystkim dogłębną wiedzę na temat funkcjonowania sztucznej inteligencji i modeli generatywnych, takich jak ChatGPT. Pozna praktyczne zastosowania tych technologii w różnych działach biznesowych, co pozwoli na optymalizację procesów, zwiększenie efektywności oraz lepsze zrozumienie potrzeb klientów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI i ChatGPT w biznesie

Grupa docelowa szkolenia “AI i ChatGPT w biznesie” to przede wszystkim specjaliści z różnych dziedzin biznesowych, którzy chcą zintegrować technologie AI w swoich organizacjach. Może to obejmować liderów biznesu, menedżerów produktu, specjalistów ds. marketingu, analityków danych, oraz IT, którzy szukają sposobów na wykorzystanie sztucznej inteligencji do rozwiązania problemów biznesowych i poprawy wyników.

Idea szkolenia “AI i ChatGPT w biznesie” opiera się na zapewnieniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i narzędzi potrzebnych do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych aspektach działalności biznesowej. Celem jest pokazanie, jak technologie AI mogą transformować tradycyjne metody pracy, zwiększać efektywność operacyjną, poprawiać obsługę klienta, oraz wprowadzać innowacje w produkty i usługi. Szkolenie ma na celu nie tylko przekazanie teoretycznych podstaw, ale również praktyczne wykorzystanie narzędzi AI, takich jak ChatGPT, w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów biznesowych, co z kolei może prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i wartości firmy na rynku.

zapisz się na szkolenie już teraz

AI i ChatGPT w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Szkolenie z AI może wspierać rozwój narzędzi automatyzacji, które ułatwiają i przyspieszają komunikację wewnętrzną. Przykładowo, inteligentne systemy mogą automatycznie przekazywać informacje między działami, zmniejszając ryzyko błędów i opóźnień, co przekłada się na sprawniejsze przepływy pracy.
 • Zwiększenie adaptacyjności organizacji: Pracownicy rozumiejący i potrafiący stosować AI w pracy codziennej sprzyjają tworzeniu bardziej elastycznej i adaptacyjnej kultury organizacyjnej. Firma staje się lepiej przygotowana do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe i technologiczne.
 • Wzmocnienie kultury innowacji: Szkolenie z AI sprzyja kulturze otwartości na innowacje, zachęcając pracowników do eksplorowania nowych możliwości i proponowania kreatywnych rozwiązań. Organizacja, która inwestuje w rozwój umiejętności swoich pracowników, staje się bardziej innowacyjna i przyciąga talent zainteresowany pracą w środowisku, które stawia na rozwój i postęp.
 • Zwiększenie zaufania klientów: Organizacje, które efektywnie wykorzystują AI, często są postrzegane jako bardziej kompetentne i nowoczesne. To z kolei może przyciągać klientów, którzy szukają niezawodnych i zaawansowanych technologicznie partnerów biznesowych, co buduje zaufanie i lojalność klientów.
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych: Automatyzacja i optymalizacja procesów dzięki AI mogą znacząco zmniejszyć koszty operacyjne, zwiększając przy tym efektywność pracy. Zarówno pracownicy, jak i organizacja korzystają z efektywniejszego wykorzystania zasobów i czasu, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie produktywności i efektywności: AI może automatyzować powtarzalne i czasochłonne zadania, co pozwala pracownikom skupić się na bardziej strategicznych i twórczych aspektach pracy. Przykładem może być automatyzacja procesów obsługi klienta za pomocą inteligentnych chatbotów, co skraca czas odpowiedzi i zwiększa satysfakcję klientów.
 • Lepsze decyzje biznesowe dzięki analizie danych: AI umożliwia przetwarzanie i analizę dużych ilości danych w krótkim czasie, co pomaga w identyfikacji trendów, wzorców i insightsów. Organizacje mogą wykorzystać te informacje do lepszego zrozumienia rynku, optymalizacji procesów i przewidywania zachowań klientów, co prowadzi do bardziej trafnych decyzji biznesowych.
 • Personalizacja oferty dla klientów: Dzięki AI, firmy mogą oferować bardziej spersonalizowane produkty i usługi. Sztuczna inteligencja pozwala na analizę preferencji i zachowań klientów, co umożliwia tworzenie ofert skrojonych na miarę ich potrzeb i oczekiwań. To zwiększa zaangażowanie i lojalność klientów oraz poprawia wyniki sprzedaży.
 • Innowacyjność i konkurencyjność: Integracja AI w produktach i usługach może dać firmie przewagę konkurencyjną poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, które wyróżniają się na rynku. Szkolenie daje narzędzia i wiedzę potrzebną do eksplorowania nowych możliwości biznesowych i technologicznych, stawiając organizację na czele postępu technologicznego.
 • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem: AI może pomóc w lepszym przewidywaniu i zarządzaniu ryzykiem poprzez zaawansowane modele analizy i symulacje. To kluczowe w branżach, gdzie szybkie identyfikowanie potencjalnych zagrożeń może zapobiec dużym stratom finansowym i reputacyjnym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie zapewnia pracownikom możliwość nauczenia się nowoczesnych technologii AI, co jest cenną umiejętnością na rynku pracy. Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z AI może zwiększyć ich wartość na rynku pracy i otworzyć nowe ścieżki kariery w przyszłości.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Pracownicy uczący się wykorzystywać AI do automatyzacji monotonnych i powtarzalnych zadań mogą lepiej zarządzać swoim czasem i skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. Umożliwia to większą produktywność oraz zmniejszenie przeciążenia i stresu związanego z przeciążeniem obowiązkami.
 • Lepsza jakość pracy: AI może pomóc w analizie danych i podejmowaniu decyzji, co z kolei przekłada się na wyższą jakość pracy. Pracownicy mogą korzystać z narzędzi wspomagających procesy decyzyjne, co zwiększa precyzję i efektywność ich działań.
 • Innowacyjność i kreatywność: Nauka i stosowanie AI sprzyja myśleniu innowacyjnemu i kreatywnemu. Pracownicy mogą korzystać z nowych technologii do rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób, co może prowadzić do rozwoju nowych produktów, usług, lub usprawnień procesów.
 • Większe zaangażowanie i satysfakcja z pracy: Pracownicy, którzy mają możliwość pracy z zaawansowanymi narzędziami i uczestniczenia w interesujących projektach, często czują się bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy. Szkolenie w AI może również pomóc w budowaniu poczucia bycia na bieżąco z technologicznymi trendami, co zwiększa motywację do pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia i fundamenty technologii AI.
 • Przykłady zastosowań AI w biznesie.
 • Ewolucja AI i generatywnej AI – co się zmienia?
 • Jak działają duże modele językowe (LLM), na przykładzie GPT.
 • Przegląd zastosowań LLM i dostępnych narzędzi.
 • Porównanie popularnych modeli i kluczowe różnice.
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa danych.

 

 • Dokładne omówienie funkcjonalności ChatGPT.
 • Przegląd najnowszych wersji i ich nowych możliwości.
 • Ograniczenia i wyzwania związane z wykorzystaniem ChatGPT.
 • Prompty, tokeny, okna kontekstowe – wyjaśnienie podstawowych pojęć.
 • Podstawowe metody prompt engineeringu: Zero-Shot i Few-Shot Prompting.
 • Złożone metody prompt engineering: Chain-of-Thought i Tree-of-Thought Prompting.
 • Retrieval-Augmented Generation (RAG)
 • Praktyczne case studies zastosowania generatywnej AI.
 •  Wprowadzenie do GPTs.
 • Omówienie funkcjonalności i procesu projektowania asystenta AI.
 • Wybór obszarów do częściowej automatyzacji: ofertowanie, reklamacje, opiniowanie etc.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Sesje praktyczne, gdzie uczestnicy pracują z narzędziami AI, takimi jak ChatGPT, tworząc własne projekty lub modyfikując istniejące modele. Takie warsztaty pozwalają na zdobycie bezpośredniego doświadczenia w pracy z AI, co jest niezbędne do pełnego zrozumienia jej potencjału i ograniczeń.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, gdzie AI została zastosowana do rozwiązania konkretnych problemów. Studia przypadków pomagają uczestnikom zrozumieć, jak teorie i technologie są stosowane w praktyce, ucząc ich jednocześnie, jak mogą adaptować te rozwiązania w swojej pracy.

3

Wykład interaktywny

Przekazuje teoretyczną wiedzę, ale także zachęca uczestników do zadawania pytań i dyskusji na temat rzeczywistych zastosowań AI w biznesie. Interaktywność pomaga w lepszym zrozumieniu i zapamiętywaniu materiału.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.