AI w marketingu i komunikacji

Uczestnik szkolenia “AI w marketingu i komunikacji” zyska kompleksową wiedzę o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w strategiach marketingowych, co pozwoli na efektywniejsze dotarcie do klientów i personalizację komunikacji. Szkolenie dostarczy praktycznych umiejętności w zakresie analizy danych i automatyzacji procesów, co przyczyni się do optymalizacji działań marketingowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI w marketingu i komunikacji

Grupa docelowa szkolenia “AI w marketingu i komunikacji” to przede wszystkim profesjonaliści z branży marketingowej, w tym menedżerowie ds. marketingu, specjaliści ds. komunikacji i reklamy, a także analitycy danych. Szkolenie jest również odpowiednie dla przedsiębiorców i właścicieli firm, którzy chcą wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwijania swoich strategii marketingowych.

Idea szkolenia “AI w marketingu i komunikacji” skupia się na integracji zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji z tradycyjnymi metodami marketingu i komunikacji. Głównym celem jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do wykorzystania AI w celu zwiększenia efektywności kampanii marketingowych, personalizacji treści, optymalizacji strategii komunikacyjnych i lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak nowoczesne technologie mogą wspierać kreatywne procesy, analizę danych i automatyzację działań, co przekłada się na bardziej skuteczną i efektywną pracę w branży marketingowej i komunikacyjnej. Ponadto, szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przyszłych wyzwań rynkowych oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy poprzez poszerzenie kompetencji w zakresie nowych technologii.

wyślij zapytanie

AI w marketingu i komunikacji – korzyści ze szkolenia

 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Dzięki automatyzacji rutynowych zadań i bardziej precyzyjnej analizie danych, organizacje mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami i środkami, co może prowadzić do oszczędności czasu i kosztów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Szkolenia z AI mogą zwiększać zaangażowanie pracowników, ponieważ dają im możliwość rozwijania się zawodowo i zdobywania nowych umiejętności.
 • Długofalowa strategia: Inwestycja w szkolenia z AI stanowi część długofalowej strategii rozwoju organizacji. To pozwala na lepsze przygotowanie się do przyszłości i dostosowywanie się do zmieniających się trendów w branży.
 • Zrozumienie technologii: Szkolenia z AI pomagają organizacjom i pracownikom lepiej zrozumieć technologię i jej potencjał, co może prowadzić do kreatywności i innowacji w strategiach marketingowych i komunikacyjnych.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność kampanii marketingowych: Wykorzystanie AI w marketingu i komunikacji pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie grup docelowych, co przekłada się na wyższą skuteczność kampanii i lepsze wyniki sprzedażowe.
 • Optymalizacja kosztów: Sztuczna inteligencja umożliwia automatyzację wielu procesów, co redukuje potrzebę angażowania dodatkowych zasobów ludzkich i finansowych, przyczyniając się do obniżenia kosztów operacyjnych.
 • Personalizacja komunikacji z klientem: AI pozwala na analizę dużych zbiorów danych, co umożliwia tworzenie bardziej spersonalizowanych i skutecznych komunikatów marketingowych, zwiększając tym samym zaangażowanie i lojalność klientów.
 • Lepsze zrozumienie klienta: Dzięki analizie danych, organizacje mogą lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów, co umożliwia tworzenie bardziej dopasowanych produktów i usług.
 • Przewaga konkurencyjna: Implementacja AI w strategiach marketingowych i komunikacyjnych może stanowić istotną przewagę konkurencyjną, pozwalając firmie wyróżnić się na rynku.
 • Efektywniejsza analiza danych: Sztuczna inteligencja umożliwia szybką i dokładną analizę dużych zbiorów danych, co pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji strategicznych oraz identyfikacji nowych możliwości rynkowych.
 • Innowacyjność i adaptacja do zmian: Organizacje korzystające z AI są lepiej przygotowane do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i technologiczne, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się środowisku biznesowym.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenia z AI pozwalają pracownikom rozwijać swoje umiejętności związane z nowoczesnymi technologiami, co może wpłynąć na ich atrakcyjność na rynku pracy. Zdobycie wiedzy na temat narzędzi i technik AI może pomóc pracownikom stawić czoła zmieniającym się wymaganiom rynku.
 • Skuteczność w pracy: Wprowadzenie AI do dziedziny marketingu i komunikacji może zwiększyć efektywność pracowników. Dzięki narzędziom AI mogą oni dokładniej analizować dane, personalizować treści czy automatyzować rutynowe zadania, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby.
 • Poprawa wyników kampanii: Szkolenie z AI może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć, jak wykorzystywać narzędzia AI do optymalizacji kampanii marketingowych. Dzięki temu mogą osiągać lepsze wyniki, zwiększać konwersje i pozyskiwać więcej klientów.
 • Konkurencyjność na rynku pracy: Posiadanie wiedzy z zakresu AI w dziedzinie marketingu i komunikacji może uczynić pracowników bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy. Firmy coraz częściej poszukują specjalistów z umiejętnościami związanymi z AI, co może przekładać się na lepsze oferty pracy.
 • Elastyczność i adaptacja: Szkolenia z AI uczą pracowników elastycznego podejścia do zmian w dziedzinie marketingu i komunikacji. Technologie AI stale się rozwijają, więc umiejętność dostosowania się do nowości jest kluczowa.
 • Zrozumienie danych: Szkolenie z AI pomaga pracownikom lepiej zrozumieć i wykorzystywać dane. Pozwala to na bardziej precyzyjne podejmowanie decyzji i lepsze zrozumienie zachowań klientów.
 • Samorozwój: Szkolenia z AI zachęcają do stałego samorozwoju i poszerzania wiedzy. To ważne, aby być na bieżąco w dziedzinie, która dynamicznie się rozwija.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Przegląd sztucznej inteligencji i jej zastosowania w marketingu
 • Historia i rozwój AI w branży marketingowej
 • Kluczowe pojęcia i technologie AI
 • Wykorzystanie AI w analizie danych klientów
 • Personalizacja i segmentacja klientów przy użyciu AI
 • Praktyczne przykłady efektywnego targetowania
 • Narzędzia do automatyzacji marketingu wspierane przez AI
 • Optymalizacja kampanii reklamowych z wykorzystaniem AI
 • Case study: sukcesy i wyzwania w automatyzacji marketingowej
 • Generowanie treści z użyciem AI (tekst, obraz, wideo)
 • Narzędzia AI wspierające kreatywność i copywriting
 • Personalizacja komunikatów i content marketingu
 • Analiza sentymentu i monitoring mediów społecznościowych
 • Automatyzacja i optymalizacja publikacji w mediach społecznościowych
 • Przykłady efektywnego wykorzystania AI w social mediach marketingu
 • Trendy i prognozy rozwoju AI w marketingu
 • Etyczne i prawne aspekty stosowania AI
 • Jak przygotować się na przyszłe zmiany w branży
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi AI
 • Analiza case studies i dyskusje
 • Opracowanie strategii marketingowej z wykorzystaniem AI dla fikcyjnego klienta

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Case studies

To popularna metoda, w której uczestnicy badają rzeczywiste przypadki zastosowania AI w marketingu i komunikacji. Analizują, jakie wyzwania były stawiane przed firmami, jakie narzędzia AI zostały wykorzystane i jakie były wyniki. Dzięki temu mogą wyciągać wnioski i rozumieć, jak można wykorzystać AI w praktyce.

2

Warsztaty praktyczne

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję samodzielnie eksperymentować z narzędziami AI. Mogą tworzyć modele uczenia maszynowego, analizować dane, testować algorytmy personalizacji czy tworzyć chatboty. To pozwala na zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia.

3

Symulacje

Symulacje pozwalają na wirtualne eksperymentowanie z zastosowaniami AI w różnych scenariuszach. Uczestnicy mogą obserwować, jak działają systemy AI w kontrolowanych warunkach i analizować wyniki.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii