AI w mojej firmie

Uczestnik szkolenia “AI w mojej firmie” zyska przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie, co umożliwi mu lepsze zrozumienie i efektywne wykorzystanie tej technologii w codziennej pracy. Szkolenie poszerzy jego kompetencje w zakresie analizy danych, automatyzacji procesów i innowacyjnego myślenia, co jest kluczowe w dzisiejszym, szybko rozwijającym się środowisku biznesowym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI w mojej firmie

Grupa docelowa szkolenia “AI w mojej firmie” to osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Uczestnikiem może być również pracownik, który chce poznać czym jest i jak skutecznie korzystać z AI.

Idea szkolenia “AI w mojej firmie”: Szkolenie z zakresu “sztucznej inteligencji w mojej firmie” jest programem szkoleniowym, którego celem jest pomóc uczestnikom zrozumieć i efektywnie wykorzystać technologię sztucznej inteligencji w kontekście ich organizacji. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę i umiejętności związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w różnych obszarach działalności firmy, takich jak analiza danych, automatyzacja procesów, rozwój produktów i usług oraz personalizacja interakcji z klientami. Podstawowym celem szkolenia “AI w mojej firmie” jest zwiększenie świadomości uczestników na temat potencjału sztucznej inteligencji i umożliwienie im zdobycia praktycznych narzędzi i technik, które pozwolą na skuteczne wdrożenie tej technologii w ich organizacji. Szkolenie może obejmować zarówno teoretyczne aspekty sztucznej inteligencji, takie jak etyczność rozwiązań, bezpieczeństwo, aspekty prawne, jak i praktyczne ćwiczenia, studia przypadków oraz omówienie najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem AI w firmie. Szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji w mojej firmie może być szczególnie wartościowe dla kadry zarządzającej, specjalistów IT, analityków danych oraz wszystkich pracowników zainteresowanych wykorzystaniem potencjału sztucznej inteligencji w swojej pracy. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć i wykorzystać zalety AI, co przyczyni się do zwiększenia innowacyjności, efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa.

wyślij zapytanie

AI w mojej firmie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie produktywności: Szkolenie z zakresu AI pozwala pracownikom na lepsze zrozumienie i wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy. Organizacja zyskuje dzięki zautomatyzowaniu rutynowych zadań i skupieniu zasobów ludzkich na bardziej strategicznych projektach.
 • Rozwój umiejętności: Pracownicy zdobywają nowe, cenne umiejętności związane z AI, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego. Posiadanie wiedzy na temat AI staje się coraz ważniejsze na współczesnym rynku pracy, a dla organizacji to inwestycja w bardziej kompetentny i innowacyjny zespół.
 • Poprawa procesów decyzyjnych: Zrozumienie AI umożliwia lepsze analizowanie danych i przewidywanie trendów, co prowadzi do bardziej świadomych i efektywnych decyzji biznesowych. Pracownicy uczą się, jak wykorzystywać dane do optymalizacji procesów, co jest korzystne dla całej organizacji.
 • Zwiększenie innowacyjności: Szkolenie z AI inspiruje do myślenia innowacyjnego i poszukiwania nowych rozwiązań. Pracownicy, którzy rozumieją potencjał AI, są bardziej skłonni do eksperymentowania i wprowadzania nowych pomysłów, co może prowadzić do przełomowych innowacji w firmie.
 • Poprawa konkurencyjności firmy: Organizacja z pracownikami wykwalifikowanymi w obszarze AI jest lepiej przygotowana do konkurowania na szybko zmieniającym się rynku. Wiedza o AI pozwala na szybszą adaptację do nowych trendów i technologii, co jest kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Korzyści dla organizacji

 • Wprowadzenie innowacji i nowych możliwości: Szkolenie umożliwi organizacji wprowadzenie sztucznej inteligencji do swojej działalności, co otworzy nowe możliwości rozwoju i innowacji.
 • Poprawa efektywności i osiąganie lepszych wyników: Dzięki szkoleniu, organizacja będzie w stanie wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności swoich działań. Automatyzacja rutynowych zadań, analiza danych oraz wykorzystanie zaawansowanych algorytmów pozwolą na lepsze wykorzystanie zasobów, podejmowanie trafniejszych decyzji i osiąganie lepszych wyników biznesowych.
 • Lepsza obsługa klienta i personalizacja: Sztuczna inteligencja umożliwia organizacji lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz dostarczanie bardziej spersonalizowanych rozwiązań. Wykorzystanie technologii AI w obszarze obsługi klienta, rekomendacji produktów czy spersonalizowanej komunikacji pozwoli na zwiększenie satysfakcji klientów i budowanie silniejszych relacji.
 • Skuteczne zarządzanie danymi: Szkolenie umożliwi organizacji lepsze wykorzystanie zgromadzonych danych. Pracownicy będą w stanie efektywniej analizować i interpretować dane przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji. To z kolei przyczyni się do lepszego zrozumienia rynku, trendów, preferencji klientów oraz podejmowania bardziej trafionych decyzji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Szkolenie pozwoli pracownikowi poszerzyć swoje umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nabędzie nową wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą być wartościowe zarówno w jego aktualnej roli, jak i w przyszłej karierze.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji uczyni pracownika bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Obecnie coraz więcej firm poszukuje specjalistów w tym obszarze, więc posiadanie takiego cennego know-how może otworzyć nowe możliwości zawodowe.
 • Skuteczniejsza praca z narzędziami i technologią: Szkolenie umożliwi pracownikowi lepsze zrozumienie i wykorzystanie narzędzi i technologii związanych z sztuczną inteligencją. Będzie w stanie skuteczniej korzystać z dostępnych rozwiązań, analizować dane, wyciągać wnioski i podejmować bardziej trafne decyzje.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu AI pracownik będzie w stanie automatyzować rutynowe zadania, optymalizować procesy i wydajniej wykorzystywać dostępne zasoby. To przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych wyników w krótszym czasie
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Internet Rzeczy, blockchain, AI, Metaverse – jak smart technologie zmieniły świat i dokąd zmierzamy – zrozumienie kontekstu biznesowego oraz społecznego
 • Czy AI jest naprawdę tak trudne – jak działa AI? (słowa i sformułowania, które należy znać aby poruszać się po tematyce sztucznej inteligencji)
 • Zorientowanie na przeszłość/przyszłość – jak rozważyć AI z perspektywy biznesu (w tym z perspektywy wskaźników np. OEE) oraz pracownika
 • Ugly reality of AI – czemu ludzie wciąż się boją korzystać z AI (i jak zmienić ich nastawienie)?
 • Jak szukać AI do rozwiązania problemu i nie zamknąć się na konkretne narzędzie
 • Narzędzia stosowane w firmach – AI do analizy PDFów i tekstów, AI do generowania prezentacji, AI do poprawiania formuł excela, AI do tworzenia notatek i minutek ze spotkań, AI do tworzenia szkoleń video oraz inne warte wdrożenia, które automatyzują codzienne uciążliwości
 • Czym jest, i na czym polega, skuteczne promptowanie (skuteczna składnia zapytań)
 • Kontrolowanie generowania tekstu w celu uzyskania spójnych i różnorodnych wyników
 • Możliwości ChatGPT – dla developerów, managerów, działu UX, marketingu, finansów z perspektywy: tworzenia gotowych tekstów, analizy istniejących dokumentów, tworzenia mapy myśli, generowania kodu, usprawnienia SEO, pisania materiałów promocyjnych, feedbacku dla klientów, skutecznych emaili, tworzenia grafiki, tworzenia własnego ChatGPT
 • Skuteczne pluginy do ChatGPT rozszerzające funkcje -płatne/darmowe – w tym: analizator promptów, funkcje analityczne, funkcje naukowe, kontrola bezpieczeństwa
 • Darmowe pluginy AI w tym. m.in. monitorowanie tekstu, AI asystent online, podsumowania treści, korektor czytelności tekstu
 • Możliwości MidJourney – parametry, modyfikatory, tworzenie grafik, zdjęć, obrazów, materiałów promocyjnych firmy
 • Co jeszcze może MidJourney – style, modyfikacja, miksowanie stylów, korekta punktowa
 • Generowanie realistycznych obrazów oraz manipulowanie atrybutami obrazu za pomocą skutecznego promptowania
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z AI – jak chronić się przed Deep fake i innymi atakami
 • Prawa autorskie i licencyjne – czy mogę wykorzystywać wygenerowane materiały?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Jest to tradycyjna forma nauczania, w której trener prezentuje informacje w sposób ciągły przed grupą uczestników. Ta metoda jest wysoce strukturyzowana i skupia się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Wykłady są skuteczne w szybkim przekazywaniu dużych ilości informacji do większej liczby osób, ale mogą ograniczać interakcję i bezpośrednią aktywność uczących się.

2

Studium przypadku

Studium przypadku to metoda nauczania, która wykorzystuje rzeczywiste lub fikcyjne scenariusze, aby zachęcić uczestników do myślenia analitycznego i krytycznego. Ta metoda pozwala na głębsze zrozumienie tematu poprzez analizę konkretnych przykładów, zachęcając uczestników do stosowania teorii w praktyce. Jest szczególnie skuteczna w nauczaniu umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania

3

Warsztaty

Warsztaty to interaktywna forma szkolenia, która skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności. Ta metoda często wymaga aktywnego udziału uczestników, którzy pracują samodzielnie lub w grupach, aby rozwiązywać zadania, prowadzić dyskusje lub pracować nad projektami. Warsztaty są efektywne w budowaniu umiejętności i kompetencji, ponieważ pozwalają uczestnikom na eksperymentowanie i stosowanie nauczonych koncepcji w kontrolowanym środowisku.

Trenerzy

Marcin Sikorski

Ekspert i popularyzator Internetu Rzeczy, który obecnie współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości. Były członek Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji, który współtworzył raport „IoT w Polskiej Gospodarce” określający kierunek rozwoju Polski w najbliższych latach. Współautor i doradca raportów dla CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Od 2013 roku pracuje wraz z najnowszymi technologiami i znanymi markami (IoT konsumenckie, automotive, reaktory atomowe) doradzając w kwestiach wprowadzania dobrych praktyk dotyczących jakości oraz testowania. Specjalista kultury chińskiej, który od lat doradza w kwestiach współpracy z Chinami i chińskimi pracownikami. Członek Poland Hong Kong Business Association. Autor książki „Real IT World – Internet Rzeczy”, wydanej przez wydawnictwo PWN, która analizuje współczesny rynek nowoczesnych technologii w perspektywie Polski, świata i Chin oraz „Oszukani przez Smart” (seria wywiadów z czołowymi przedstawicielami polskiego, smart środowiska). Prelegent, felietonista, współtwórca raportów dotyczących IoT i regularny gość stacji radiowych w Polsce i za granicą oraz licznych publikacji tworzonych we współpracy z branżowymi pismami poświęconymi testowaniu oprogramowania.

An expert and promoter of the Internet of Things, currently collaborating with the Future Industry Platform. Former member of the Working Group for the Internet of Things at the Ministry of Digital Affairs, co-authoring the “IoT in the Polish Economy” report, defining Poland’s development direction in the coming years. Co-author and advisor for reports for CPK (Central Communication Port). Since 2013, working with the latest technologies and well-known brands (consumer IoT, automotive, nuclear reactors), providing advice on quality and testing best practices. A specialist in Chinese culture, advising on collaboration with China and Chinese employees for years. Member of the Poland Hong Kong Business Association. Author of the book “Real IT World – Internet of Things,” published by PWN, which analyzes the contemporary market of modern technologies from the perspective of Poland, the world, and China, as well as “Deceived by Smart” (a series of interviews with leading representatives of the Polish smart environment). Speaker, columnist, co-author of IoT reports, and a regular guest on radio stations in Poland and abroad, as well as numerous publications created in collaboration with industry magazines dedicated to software testing.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.