AI w sprzedaży detalicznej

Uczestnik szkolenia z “AI w sprzedaży detalicznej” zyska zaawansowaną wiedzę na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w branży detalicznej, co pozwoli mu doskonalić strategie sprzedażowe oraz efektywniejsze zarządzanie asortymentem. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnik będzie w stanie zwiększyć efektywność działań marketingowych, zoptymalizować procesy logistyczne i dostosować ofertę do potrzeb klientów, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży oraz konkurencyjności firmy na rynku detalicznym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: AI w sprzedaży detalicznej

Grupa docelowa:

Szkolenie “AI w sprzedaży detalicznej” jest przeznaczone dla szerokiego spektrum specjalistów pracujących w branży detalicznej, którzy chcą wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji i narzędzi takich jak ChatGPT w celu usprawnienia swoich procesów biznesowych, podniesienia efektywności sprzedaży i poprawy jakości obsługi klienta.

 • Menedżerowie sprzedaży: kierownicy odpowiedzialni za strategie sprzedażowe, którzy chcą zintegrować AI w swoich działaniach w celu zwiększenia wydajności i skuteczności zespołów sprzedażowych.
 • Pracownicy działów sprzedaży: specjaliści ds. sprzedaży szukający nowych narzędzi do personalizacji i optymalizacji interakcji z klientami.
 • Specjaliści ds. obsługi klienta: osoby odpowiedzialne za obsługę klienta, które chcą wykorzystać AI do udoskonalenia procesów obsługi i komunikacji.
 • Analitycy biznesowi i danych: profesjonaliści analizujący dane rynkowe, którzy chcą lepiej zrozumieć, jak AI może pomóc w interpretacji danych i podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Pracownicy IT: specjaliści zajmujący się wdrażaniem i zarządzaniem technologiami w organizacji, którzy potrzebują zrozumieć, jak najlepiej integrować i wykorzystywać AI w środowisku detalicznym.
 • Przedsiębiorcy i właściciele sklepów detalicznych: właściciele małych i średnich przedsiębiorstw detalicznych, którzy chcą wprowadzić innowacje i poprawić wyniki swoich firm poprzez zastosowanie nowych technologii.

Idea szkolenia 

Celem szkolenia “AI w sprzedaży detalicznej” jest przede wszystkim wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do efektywnego wykorzystania sztucznej inteligencji, ze szczególnym naciskiem na ChatGPT, w różnych aspektach sprzedaży detalicznej. Szkolenie skupia się na:

 • Poznaniu aktualnych możliwości AI: wyjaśnienie, jak AI może być wykorzystywana w kontekście sprzedaży detalicznej, w tym analiza potencjalnych aplikacji i korzyści płynących z integracji AI w różnych działach.
 • Praktycznym wykorzystaniu ChatGPT: zapoznanie uczestników z praktycznymi sposobami wykorzystania ChatGPT w codziennych zadaniach, takich jak obsługa klienta, personalizacja komunikacji i automatyzacja procesów.
 • Strategiach integracji AI: przekazanie wiedzy na temat strategii wdrażania technologii AI w organizacji, w tym najlepszych praktyk, planowania i zarządzania zmianą.
 • Rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników: skupienie na rozwijaniu umiejętności pracowników, aby mogli oni efektywnie wykorzystywać AI w swojej pracy, zwiększając tym samym ich wartość i produktywność.
 • Adaptacji do zmieniającego się środowiska rynkowego: uświadomienie, jak AI może pomóc firmom detalicznym w dostosowaniu się do szybko zmieniających się trendów rynkowych i oczekiwań konsumentów.

Celem jest nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również umożliwienie uczestnikom praktycznego zastosowania nowych umiejętności, co pomoże im w tworzeniu bardziej efektywnych, innowacyjnych i konkurencyjnych strategii sprzedażowych w swoich organizacjach.

 

zapisz się na szkolenie już teraz

AI w sprzedaży detalicznej – korzyści ze szkolenia

 • Innowacyjność i adaptacja do zmian: szkolenie to może przyczynić się do kultury innowacji w organizacji, zachęcając do adaptacji do nowych technologii i metod pracy.
 • Zwiększona świadomość cyfrowa: zrozumienie możliwości i wyzwań związanych z AI wzmocni świadomość cyfrową zarówno pracowników, jak i organizacji.
 • Poprawa wyników finansowych: efektywniejsza sprzedaż i lepsza obsługa klienta mogą prowadzić do wzrostu przychodów i rentowności.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: poprawa jakości obsługi i personalizacja doświadczeń klientów może skutkować większą lojalnością i satysfakcją klientów.
 • Poprawa wizerunku firmy: inwestycja w szkolenie pracowników i wdrażanie innowacyjnych technologii może wzmocnić postrzeganie firmy jako nowoczesnej i dbającej o rozwój swoich pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność sprzedaży: wykorzystanie AI i ChatGPT może znacząco poprawić efektywność procesów sprzedażowych poprzez automatyzację rutynowych zadań, umożliwiając personelowi skupienie się na bardziej złożonych i wartościowych działaniach.
 • Poprawa obsługi klienta: ChatGPT i inne narzędzia AI umożliwiają personalizację komunikacji i szybsze odpowiadanie na zapytania klientów, co przekłada się na wyższe zadowolenie i lojalność klientów.
 • Optymalizacja kosztów: zastosowanie AI może znacząco obniżyć koszty operacyjne poprzez automatyzację procesów i redukcję czasu potrzebnego na wykonanie określonych zadań.
 • Lepsze pozycjonowanie na rynku: innowacyjne wykorzystanie AI w sprzedaży detalicznej może zapewnić organizacji przewagę konkurencyjną i wyróżnić ją na tle konkurencji.
 • Zwiększona elastyczność biznesowa: wdrożenie AI pozwala organizacjom na szybsze adaptowanie się do zmieniających się warunków rynkowych i preferencji konsumentów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: pracownicy zdobędą cenne umiejętności związane z wykorzystaniem AI, co zwiększy ich wartość na rynku pracy i otworzy nowe ścieżki kariery.
 • Lepsze zarządzanie czasem: dzięki automatyzacji rutynowych zadań pracownicy mogą skupić się na bardziej strategicznych i twórczych aspektach pracy.
 • Większa satysfakcja z pracy: używanie zaawansowanych narzędzi, takich jak AI, może uczynić pracę bardziej satysfakcjonującą poprzez eliminację monotonnych zadań i skupienie na bardziej angażujących działaniach.
 • Lepsza jakość obsługi klienta: wyposażenie pracowników w narzędzia AI umożliwi im oferowanie bardziej spersonalizowanej i efektywnej obsługi, co może być źródłem zawodowej dumy.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: zastosowanie AI do zarządzania wiedzą w organizacji może ułatwić dostęp do informacji, poprawiając współpracę i komunikację w zespołach.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Historia i ewolucja AI w kontekście biznesowym.
 • Przegląd różnych narzędzi AI stosowanych w sprzedaży.
 • Rola ChatGPT i podobnych technologii w transformacji cyfrowej.
 • Przypadki użycia AI w branży detalicznej – globalne trendy i przykłady sukcesu.
 • Praktyczne zastosowania ChatGPT w interakcjach z klientami.
 • Integracja ChatGPT z istniejącymi systemami CRM i platformami e-commerce.
 • Automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania i obsługa zapytań klientów.
 • Personalizacja komunikacji z klientem za pomocą technologii AI.
 • Zastosowanie AI w zarządzaniu relacjami z klientami po sprzedaży.
 • Automatyzacja procesów posprzedażowych i obsługi reklamacji.
 • Przykłady wykorzystania ChatGPT do zbierania opinii i sugestii klientów.
 • Wykorzystanie AI do analizy danych klientów w celu poprawy jakości usług.
 • Zastosowanie AI w procesie onboardingu nowych pracowników.
 • Budowanie i zarządzanie interaktywną bazą wiedzy przy użyciu ChatGPT.
 • Wykorzystanie AI do analizy danych sprzedażowych i wsparcia decyzji biznesowych.
 • Szkolenie zespołów sprzedażowych w zakresie wykorzystania AI.
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem ChatGPT w realnych scenariuszach sprzedażowych.
 • Symulacje interakcji z klientami z wykorzystaniem ChatGPT.
 • Warsztaty dotyczące integracji ChatGPT z istniejącymi systemami sprzedażowymi.
 • Praktyczne ćwiczenia z zakresu personalizacji i automatyzacji komunikacji.
 • Planowanie strategiczne wdrażania AI w organizacji.
 • Zarządzanie zmianą i przeciwdziałanie oporom wśród pracowników.
 • Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem przy wdrażaniu technologii AI.
 • Przypadki użycia i lekcje z wdrożeń AI w innych firmach detalicznych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady eksperckie

Tradycyjna, ale skuteczna forma przekazywania wiedzy teoretycznej. Wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie AI i sprzedaży detalicznej zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz najnowsze informacje z branży.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, w których zastosowano AI. Ta metoda pomaga zrozumieć praktyczne aspekty wdrażania i wykorzystania AI w sprzedaży, na podstawie doświadczeń innych firm.

3

Warsztaty

Interaktywne sesje, które łączą wykłady, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa, co sprzyja lepszemu zrozumieniu i przyswojeniu materiału.

4

Dyskusje grupowe i Q&A

Sesje, w których uczestnicy mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z AI w sprzedaży detalicznej. Pozwalają one na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.