Akademia Menadżera Cyfryzacji – Kompetencje strategiczne: Sprzedaż w gospodarce cyfrowej

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do pracowników, którzy obejmują stanowiska kierownicze (lub są planowani do objęcia tego typu stanowisk) i zajmują się bezpośrednio zarządzaniem zespołem, a także chcą podnieść swoje kompetencje z zakresu sprzedaży w gospodarce cyfrowej. Nie jest wymagany minimalny staż pracy na danym stanowisku.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Wymienia przykłady i zasady działania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w ecommerce.

 

 

 

 

 

2

Identyfikuje korzyści ze stosowania rozwiązań ecommerce, w tym wykorzystujących algorytmy AI.

 

 

 

 

 

 

 

3

Charakteryzuje metody budowania cyfrowej ścieżki klienta.

 

 

 

 

4

Identyfikuje cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacjami zklientem.

 

 

 

 

 

 

5

Charakteryzuje zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw.

 

 

 

 

 

 

6

 

Charakteryzuje narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej oraz korzyści płynące z ich wykorzystania.

 

 

 

 

 

 

7

Identyfikuje rozwiązania do realizacji różnych form e-commerce odpowiednie do specyfiki rynku i przyjętego przez firmę modelu biznesowego.

 

 

 

 

 

 

 

8

Analizuje i wyciąga wnioski ze strategii rozwoju e-commerce.

 

 

 

 

 

 

 

9

Identyfikuje właściwe działania i narzędzia wspierające działania e-commerce.

 

 

 

 

 

 

 

10

Interpretuje wskaźniki i ocenia efekty działań ecommerce.

 

 

 

 

11

Proponuje działania sprzedażowe dostosowane do ścieżki klienta.

 

 

 

 

12

Identyfikuje rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej oraz potrafi wybrać najbardziej korzystne rozwiązanie w tym zakresie stosowne do specyfiki rynku firmy.

 

 

13

Planuje działania w oparciu o potrzeby klientów.

 

 

14

Dostrzega różnorodności potrzeb klientów.

 

15

Komunikuje w sposób łatwy do zrozumienia

 

16

Przekonuje współpracowników i klientów do własnego zdania

 

17

Proponuje niestandardowe rozwiązania

Dzień I 

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Zasady działania nowoczesnych narzędzi i rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w e-commerce – wykład
 • Korzyści ze stosowania rozwiązań ecommerce, w tym wykorzystujących algorytmy AI – wykład
 • Metody budowania cyfrowej ścieżki klienta – wykład + ćwiczenie.
 • Metody identyfikacji właściwych działań i narzędzi wspierających działania e-commerce – wykład + dyskusja.
 • Sposoby proponowania działań sprzedażowych dostosowanych do ścieżki klienta – ćwiczenie w grupach.
 • Zasady funkcjonowania inteligentnych łańcuchów dostaw – burza mózgów
 • Narzędzia cyfrowe wspierające logistykę i dystrybucję w gospodarce cyfrowej – wykład + dyskusja.
 • Korzyści płynące z wykorzystania narzędzi cyfrowych – burza mózgów.

Dzień II

 • Jak identyfikować rozwiązania do realizacji różnych form e-commerce odpowiednie do specyfiki rynku i przyjętego przez firmę modelu biznesowego – wykład + ćwiczenie indywidualne.
 • Wnioski ze strategii rozwoju e-commerce – wykład + analiza.
 • Cyfrowe rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem – wykład + ćwiczenie.
 • Jak interpretować wskaźniki i oceniać efekty działań e-commerce – wykład poprzedzony burzą mózgów.
 • Narzędzia do przezwyciężania oporu wobec zmian – dyskusja.
 • Analiza działań e-commerce i propozycje udoskonalenia wraz z ich uzasadnieniem.
 • Jak proponować niestandardowe rozwiązania w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych – wykład + ćwiczenie w grupach.
 • Rozwiązania wykorzystywane w logistyce i dystrybucji w gospodarce cyfrowej – wykład.
 • Test wiedzy z obszaru e-commerce

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Cel edukacyjny

Usługa „Sprzedaż w gospodarce cyfrowej” przygotowuje uczestnika do koordynowania i wyznaczania celów do realizacji działań sprzedażowych, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi w ramach realizacji strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

 

Liczba godzin szkolenia wynosi: 16h

 

Pliki dokumentów, materiałów będą do pobrania w dowolnym formacie.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii