Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przedsiębiorczość technologiczna

Uczestnik szkolenia zyska cenne umiejętności w dziedzinie Przedsiębiorczości Technologicznej. Dowiedzą się, jak skutecznie wdrażać innowacyjne pomysły, zarządzać projektem, pozyskiwać finansowanie i rozwijać nowoczesne technologie. Program szkolenia został zaprojektowany w sposób inspirujący, umożliwiający praktyczną naukę oraz rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przedsiębiorczość technologiczna

Grupa docelowa szkolenia “Przedsiębiorczość Technologiczna” obejmuje zarówno profesjonalistów z branży technologicznej, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe, jak i przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań dla swoich firm. Szkolenie jest idealne dla menedżerów projektów, kierowników działów technologicznych oraz specjalistów związanych z rozwojem produktów i usług opartych na nowych technologiach. Przyda się także osobom planującym rozpoczęcie własnej działalności w sektorze technologicznym, dając im podstawy do skutecznego prowadzenia biznesu.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą wiedzę na temat koncepcji innowacyjności, analizy rynku, opracowywania strategii biznesowej, zarządzania projektami oraz wykorzystania nowoczesnych technologii. Praktyczne warsztaty i studia przypadków pozwolą uczestnikom na wypróbowanie zdobytej wiedzy w realnych sytuacjach biznesowych.

wyślij zapytanie

Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przedsiębiorczość technologiczna – korzyści ze szkolenia

 • Kreowanie dynamicznego i innowacyjnego środowiska pracy: Wprowadzenie zaawansowanych koncepcji Przedsiębiorczości Technologicznej w organizacji sprzyja kreowaniu środowiska sprzyjającego innowacjom i pomysłowości.
 • Wspieranie rozwoju firmowego w oparciu o nowoczesne technologie: Szczególny nacisk na wykorzystanie nowoczesnych technologii pomaga firmie w dostosowaniu się do nowych wymogów rynku i osiąganiu przewagi konkurencyjnej.
 • Zwiększenie konkurencyjności organizacji na rynku: Posiadanie wykwalifikowanych i kreatywnych pracowników oraz zdolność do wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpływa na zdobycie przewagi na konkurencyjnym rynku.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku jako lidera innowacji: Organizacja, która inwestuje w rozwój Przedsiębiorczości Technologicznej, zyskuje reputację jako lider i innowator, co przyciąga uwagę klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zdolności do tworzenia i wdrażania innowacyjnych projektów: Szkolenie “Przedsiębiorczość Technologiczna” dostarcza organizacji wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią generować innowacyjne pomysły, a także skutecznie przekształcać je w realizację projektów, przynoszących konkurencyjne korzyści na rynku.
 • Doskonalenie efektywności procesów zarządzania technologicznymi przedsięwzięciami: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności zarządzania projektem, co przekłada się na lepsze planowanie, kontrolę oraz optymalizację procesów technologicznych w organizacji.
 • Przyciągnięcie inwestorów i pozyskiwanie finansowania na nowe projekty: Dzięki szkoleniu, organizacja prezentuje się jako dynamiczny gracz na rynku, co zwiększa atrakcyjność dla inwestorów, ułatwiając zdobycie finansowania na rozwijające się technologicznie projekty.
 • Udoskonalenie współpracy między działami technicznymi i biznesowymi: Szkolenie integruje różnorodne dziedziny w organizacji, umożliwiając płynną komunikację i współpracę między zespołami technicznymi a działami biznesowymi, co przyspiesza procesy decyzyjne i efektywność działań.
 • Wzmocnienie pozycji rynkowej poprzez dostarczanie nowatorskich rozwiązań: Kompetencje w Przedsiębiorczości Technologicznej pozwalają organizacji na ciągły rozwój innowacyjnych produktów i usług, co wpływa na wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności przywódczych i zdolności do rozwiązywania problemów: Szkolenie pozwala pracownikom rozwijać zdolności przywódcze, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji, co sprzyja rozwojowi kariery.
 • Wzrost motywacji do pracy nad kreatywnymi i ambitnymi projektami: Uczestnictwo w szkoleniu motywuje pracowników do aktywnego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i podejmowania ambitnych wyzwań w zakresie technologicznych przedsięwzięć.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie analizy trendów technologicznych: Pracownicy nabędą umiejętności w identyfikacji kluczowych trendów technologicznych, co pozwala na adaptację organizacji do dynamicznie zmieniającego się rynku.
 • Możliwość budowania silnych relacji biznesowych i networking: Szkolenie oferuje możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i ekspertami w branży technologicznej, co sprzyja rozwojowi sieci kontaktów zawodowych.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej poprzez zaangażowanie w innowacyjne przedsięwzięcia: Dostarczenie możliwości pracy nad nowatorskimi projektami wzbogaca doświadczenie zawodowe pracowników, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie, poznanie uczestników, kontrakt, cele szkolenia oraz oczekiwania uczestników.
 • Zajęcia praktyczne w formie indywidualnych prezentacji oraz dyskusji uczestników.
 • Zjawiska ekonomiczne i społeczne mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w dobie cyfrowej.
 • Zajęcia teoretyczne z angażowaniem uczestników poprzez pytania otwarte.
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – szanse i możliwości.
 • Zajęcia praktyczne w podziale na grupy oraz dyskusja moderowana.
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – szanse i możliwości w mojej firmie.
 • Zajęcia praktyczne w formie indywidualnych ćwiczeń dla uczestników szkolenia oraz dyskusja dotycząca wniosków.
 • Czwarta rewolucja przemysłowa. Charakterystyka, główne założenia i korzyści.
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy MIRO.
 • Wprowadzenie do działań w zakresie cyfryzacji firmy – inspiracja na początek dnia – CASE STUDY.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone indywidualnie, w grupach oraz na forum.
 • Główne zasady i filary budowania systemów wg koncepcji Przemysłu 4.0.
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy MIRO oraz programu Kahoot.
 • Kluczowe pojęcia dotyczące technologii cyfrowych w odniesieniu do przedsiębiorstw – część 1 i 2.
 • Zajęcia praktyczne w formie mapy mysli przy wykorzystaniu platformy MIRO.
 • Korzyści wynikające z zastosowania cyfrowych technologii w różnych działach firmy (Sprzedaż, Obsługa Klienta, Logistyka, Produkcja, HR, Marketing).
 • Zajęcia praktyczne, praca w podgrupach, dzielenie się wnioskami na forum.
 • Przygotowanie planu wprowadzania innowacji cyfrowych w mojej firmie. Zajęcia praktyczne prowadzone indywidualnie przy wsparciu trenera.
 • Konsultacje planu wprowadzania innowacji cyfrowych w moim przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne – praca w podgrupach przy wsparciu trenera.
 • Konsultacje planu wprowadzania innowacji cyfrowych w moim przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne – omawianie wniosków na forum.
 • Skuteczna komunikacja dopasowana do preferencji odbiorców na bazie typologii osobowości MBTI. Zajęcia teoretyczne w postaci miniwykładu oraz ćwiczeń w grupach.
 • Określanie ROI oraz innych kluczowych wskaźników określających celowość i opłacalność wprowadzania nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne – praca w grupach, dyskusja na forum.
 • Wyznaczanie oczekiwań biznesowych wobec dostawców i firm wdrożeniowych dotyczących wdrażania nowych technologii cyfrowych. Przegląd dostawców usług w zakresie cyfryzacji. Miniwykład oraz praca indywidualna z wykorzystaniem internetu. Dzielenie się wnioskami na forum.
 • Wprowadzanie innowacji cyfrowych w mojej firmie z uwzględnieniem różnorodnych a jednocześnie skutecznych kanałów komunikacji. Opracowanie treści komunikatów. Zajęcia praktyczne – ćwiczenie indywidualne z wykorzystaniem platformy MIRO. Prezentacje na forum, feedback od zespołu.
 • Jak zaprezentować strategię transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne prowadzone w formie dyskusji moderowanej.
 • Elementy skutecznej i angażującej prezentacji dotyczącej wprowadzania innowacji cyfrowych w firmie. Zajęcia praktyczne w formie dyskusji moderowanej.
 • Narzędzia do tworzenia i przedstawiania skutecznych prezentacji. Zajęcia praktyczne – praca indywidualna z każdym z narzędzi poprzedzona wprowadzeniem trenera.
 • Opracowanie angażujących prezentacji dotyczących wprowadzania innowacyjnych narzędzi cyfrowych w mojej firmie. Zajęcia praktyczne – ćwiczenie indywidualne przy wsparciu trenera.
 • Podsumowanie warsztatów, wnioski i plan działań na najbliższe dni. Zajęcia praktyczne prowadzone jako indywidualne ćwiczenie oraz inspiracja na forum grupy.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Szkolenie “Przedsiębiorczość Technologiczna” rozpocznie się od wykładów, podczas których trener przedstawi uczestnikom teoretyczne podstawy związane z tematem szkolenia. Wykłady będą bogate w przykłady praktyczne i case studies, co pozwoli na lepsze zrozumienie zagadnień.

2

Zajęcia praktyczne

Istotną część szkolenia stanowią zajęcia praktyczne, które pozwolą uczestnikom na aktywne wcielanie się w role oraz rozwiązywanie realistycznych problemów. Uczestnicy będą pracować indywidualnie, w grupach oraz na forum, co umożliwi im wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

3

Praca w grupach

W trakcie szkolenia uczestnicy będą dzieleni na grupy, co umożliwi intensywną i efektywną pracę zespołową. Współpraca międzyuczestnikami pobudzi kreatywność i wymianę pomysłów, a także pozwoli na budowanie silniejszych relacji biznesowych.

4

Studia przypadków

Wykorzystamy także studia przypadków, aby uczestnicy mieli szansę na analizę realnych sytuacji związanych z przedsiębiorczością technologiczną. Rozwiązanie problemów na podstawie rzeczywistych przykładów pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć praktyczne aspekty szkolenia.

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.