Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przedsiębiorczość technologiczna

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla właścicieli firm oraz osób decyzyjnych, zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Wskazane doświadczenie minimum 6 miesięcy oraz podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Przedstawia rozwój przedsiębiorstw w dobie czwartej rewolucji

2

Charakteryzuje etapy budowania strategii transformacji cyfrowej firmy

3

Opisuje kluczowe pojęcie dotyczące technologii cyfrowych w odniesieniu do przedsiębiorstw takie jak: Internet of Things, Cyberbezpieczeństwo, Internet of Everything, Big Data, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Virtual Reality, 5G, technologie bezprzewodowe, technologie mobilne

4

Przedstawia korzyści wynikające z zastosowania cyfrowych technologii w różnych działach firmy (Sprzedaż, Obsługa Klienta, Logisytyka, Produkcja, HR, Marketing)

5

Wyjaśnia główne zasady i filary budowania systemów wg koncepcji Przemysłu 4.0.

6

Zarządza w sposób umożliwiający osiągniecie założonych celów poprzez angażowanie wszystkich kluczowych osób w firmie.

7

Wyznacza oczekiwania biznesowe dotyczące wdrażania nowych technologii cyfrowych wobec dostawców i firm wdrożeniowych.

DZIEŃ I 

 • Wprowadzenie, poznanie uczestników, kontrakt, cele szkolenia oraz oczekiwania uczestników. Zajęcia praktyczne w formie indywidualnych prezentacji oraz dyskusji uczestników.
 • Zjawiska ekonomiczne i społeczne mające wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w dobie cyfrowej. Zajęcia teoretyczne z angażowaniem uczestników poprzez pytania otwarte.
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – szanse i możliwości. Zajęcia praktyczne w podziale na grupy oraz dyskusja moderowana.
 • Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa – szanse i możliwości w mojej firmie. Zajęcia praktyczne w formie indywidualnych ćwiczeń dla uczestników szkolenia oraz dyskusja dotycząca wniosków.
 • Czwarta rewolucja przemysłowa. Charakterystyka, główne założenia i korzyści. Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy MIRO
 • Podsumowanie dnia – wnioski i przemyślenia. Zajęcia praktyczne, praca indywidualna oraz dyskusja na forum
 • Wprowadzenie do działań w zakresie cyfryzacji firmy – inspiracja na początek dnia – CASE STUDY. Zajęcia praktyczne prowadzone indywidualnie, w grupach oraz na forum
 • Główne zasady i filary budowania systemów wg koncepcji Przemysłu 4.0. Zajęcia teoretyczne prowadzone z wykorzystaniem platformy MIRO oraz programu Kahoot
 • Kluczowe pojęcie dotyczące technologii cyfrowych w odniesieniu do przedsiębiorstw – część 1. Zajęcia praktyczne w formie mapy myśli przy wykorzystaniu platformy MIRO
 • Kluczowe pojęcie dotyczące technologii cyfrowych w odniesieniu do przedsiębiorstw – część 2. Zajęcia praktyczne w formie mapy myśli przy wykorzystaniu platformy MIRO
 • Korzyści wynikające z zastosowania cyfrowych technologii w różnych działach firmy (Sprzedaż, Obsługa Klienta, Logistyka, Produkcja, HR, Marketing). Zajęcia praktyczne, praca w podgrupach, dzielenie się wnioskami na forum
 • Podsumowanie dnia – wnioski i przemyślenia. Zajęcia praktyczne, praca indywidualna oraz dyskusja na forum

DZIEŃ II

 • Przygotowanie planu  wprowadzania innowacji cyfrowych w mojej firmie. Zajęcia praktyczne prowadzone indywidualnie przy wsparciu trenera
 • Konsultacje planu wprowadzania innowacji cyfrowych w moim przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne – praca w podgrupach przy wsparciu trenera
 • Konsultacje planu wprowadzania innowacji cyfrowych w moim przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne  – omawianie wniosków na forum
 • Skuteczna komunikacja dopasowana do preferencji odbiorców na bazie typologii osobowości MBTI. Zajęcia teoretyczne w postaci mini wykładu oraz ćwiczeń w grupach
 • Określanie ROI oraz innych kluczowych wskaźników określających celowość i opłacalność wprowadzania nowych technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne – praca w grupach, dyskusja na forum
 • Wyznaczanie oczekiwań biznesowych wobec dostawców i firm wdrożeniowych dotyczących wdrażania nowych technologii cyfrowych. Przegląd dostawców usług w zakresie cyfryzacji. Mini wykład oraz praca indywidualna z wykorzystaniem internetu. Dzielenie się wnioskami na forum
 • Wprowadzania innowacji cyfrowych w mojej firmie z uwzględnieniem różnorodnych a jednocześnie skutecznych kanałów komunikacji. Opracowanie treści komunikatów. Zajęcia praktyczne – ćwiczenie indywidualne z wykorzystaniem platformy MIRO. Prezentacje na forum, feedback od zespołu
 • Jak zaprezentować strategię transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Zajęcia praktyczne prowadzone w formie dyskusji moderowanej
 • Elementy skutecznej i angażującej prezentacji dotyczącej wprowadzania innowacji cyfrowych w firmie. Zajęcia praktyczne w formie dyskusji moderowanej
 • Narzędzia do tworzenia i przedstawiania skutecznych prezentacji. Zajęcia praktyczne – praca indywidualna z każdym z narzędzi poprzedzona wprowadzeniem trenera.
 • Opracowanie angażujących prezentacji dotyczących wprowadzania innowacyjnych narzędzi cyfrowych w mojej firmie. Zajęcia praktyczne – ćwiczenie indywidualne przy wsparciu trenera
 • Podsumowanie warsztatów, wnioski i plan działań na najbliższe dni. Zajęcia praktyczne prowadzone jako indywidualne ćwiczenie oraz inspiracja na forum grupy

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii