Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują podwładnych pracujących w trybie zdalnym i hybrydowym. Wskazane doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub menadżerskim minimum 6 miesięcy oraz podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Buduje efektywny zespół i go motywuje

2

Nadzoruje pracę zespołu pracującego zdalnie

3

Identyfikuje kwestie sporne

4

Rozwiązuje konflikty wśród pracowników pracujących on-line

5

Komunikuje się z pracownikami na odległość wyznaczając cele w oparciu o strategię organizacji

6

Organizuje i prowadzi efektywne spotkania online i prawidłowo komunikuje przydział zadań podległym pracownikom

7

Używa narzędzi skutecznego zrządzania zespołem wirtualnym

8

Przygotowuje plany rozwoju kompetencji pracowników

Moduł I. Rola lidera w zespole rozproszonym

 • przywództwo w zespole
 • rozproszonym
  role w zespole Belbina
 • wyznaczania celów, zadań i monitorowanie ich realizacji dla pracowników pracującymi zdalnie
 • zarządzanie krótkookresowe – jak formułować cele w oparciu o strategię organizacji?

Moduł II. Efektywna komunikacja w realiach videokomunikacji – czyli jak skutecznie komunikować się z pracownikami pracującymi zdalnie? (zmiany, planowane, itp)

 • niwelowanie barier komunikacyjnych na linii manager – zespół
 • efektywne spotkania online

Moduł III. Poznanie narzędzi skutecznego zrządzania zespołem wirtualnym, hybrydowym i zespołami rozproszonymi – Miro, Mural

 

 

 

Moduł IV. Jak przygotować plany rozwoju kompetencji pracowników uwzględniając wizję, misję i strategię firmy?

 • diagnoza
 • rozwój kompetencji pracowników
 • perspektywa pracownika

Moduł V. Budowanie relacji w zespole rozproszonym

 • integracja zespołu
 • wirtualne formalne i nieformalne spotkania
 • rola zaufania i poczucia bezpieczeństwa, jako fundamentów budowania zespołu

Moduł VI. Motywowanie czyli, jak angażować wirtualny zespół – Maslow, Herzberg, McGregor

 • wewnętrzne motywatory
 • zewnętrzne motywatory

Moduł VII. Rozwiązywanie konfliktów

 • najczęstsze przyczyny problemów w zespole pracującym online
 • identyfikacja kwestii spornych – koło konfliktu wg Moora (konflikt danych, relacji, wartości, strukturalny, interesów)
 • dynamika konfliktu
 • emocje w sytuacjach spornych

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii