Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku to kompleksowe szkolenie, które zapewni uczestnikom niezbędne narzędzia i strategie potrzebne do skutecznego kierowania w czasach cyfrowej transformacji. Uczestnicy zyskają wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania zespołami pracującymi zdalnie oraz do budowania silnych relacji wirtualnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Grupa docelowa szkolenia z przywództwa i zarządzania zespołami w wirtualnym środowisku obejmuje menedżerów, liderów i specjalistów, którzy zarządzają zespołami wirtualnymi lub pragną rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Szkolenie jest dedykowane osobom odpowiedzialnym za transformację cyfrową w organizacji oraz tym, którzy pragną skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie. Program jest idealny dla menedżerów na różnych poziomach hierarchicznych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności przywódcze, budować silne relacje wirtualne oraz efektywnie zarządzać zmianą w kontekście pracy zdalnej.

Idea szkolenia z przywództwa i zarządzania zespołami w wirtualnym środowisku polega na zarządzaniu zespołami pracującymi zdalnie, zrozumieniu wyzwań wirtualnego środowiska pracy i budowaniu silnych relacji z członkami zespołu. Zdobędą umiejętności w obszarach takich jak motywowanie i inspirowanie zespołu, komunikacja wirtualna, zarządzanie zmianą i efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych.

wyślij zapytanie

Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa kultury organizacyjnej: Szkolenie wpłynie na poprawę kultury organizacyjnej opartej na wartościach takich jak otwartość, zaufanie i elastyczność. Pracownicy będą bardziej otwarci na innowacje, współpracę i zmiany, co przyczyni się do tworzenia pozytywnej atmosfery pracy i zwiększenia zaangażowania.
 • Długotrwały sukces organizacji: Szkolenie umożliwi organizacji budowanie fundamentów długotrwałego sukcesu w erze cyfrowej. Poprawa zarządzania zespołami wirtualnymi, komunikacji i adaptacji do zmian przyczyni się do większej konkurencyjności, zwiększenia efektywności operacyjnej i osiągania strategicznych celów organizacji.
 • Wspieranie innowacyjności: Szkolenie stymuluje rozwijanie kreatywności i innowacyjnego myślenia w organizacji. Pracownicy nabędą umiejętność generowania nowych pomysłów, poszukiwania alternatywnych rozwiązań i wprowadzania innowacji, co przyczyni się do ciągłego rozwoju i adaptacji organizacji do zmieniającego się otoczenia.
 • Lepsze wykorzystanie różnorodności zespołu: Szkolenie pomoże uczestnikom w lepszym wykorzystaniu różnorodności wirtualnego zespołu. Będą w stanie docenić różnice w perspektywach, doświadczeniach i umiejętnościach członków zespołu, co przyczyni się do twórczego podejścia do rozwiązywania problemów i generowania innowacyjnych pomysłów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy zdalnej: Szkolenie umożliwia organizacji poprawę efektywności zarządzania zespołami pracującymi zdalnie. Pracownicy nabędą umiejętności niezbędne do skutecznego planowania, organizowania i monitorowania pracy wirtualnego zespołu, co przyczyni się do lepszych wyników biznesowych.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacji wirtualnej i budowaniu efektywnej współpracy między członkami zespołu. Organizacja zyska lepszą koordynację, transfer wiedzy i wymianę informacji, co przekłada się na efektywność działań i osiąganie celów.
 • Wzrost zdolności adaptacyjnych organizacji: Szkolenie pozwoli organizacji lepiej radzić sobie z dynamicznymi zmianami w kontekście pracy zdalnej. Pracownicy nabędą umiejętności zarządzania zmianą, elastyczności i dostosowywania się do nowych warunków, co przyczyni się do większej odporności organizacji na wyzwania.
 • Budowanie silnych relacji wirtualnych: Szkolenie umożliwi organizacji tworzenie silnych więzi między członkami zespołu pracującymi zdalnie. Poprawa relacji i zaufania przekłada się na większą motywację, zaangażowanie i lojalność pracowników, co ma pozytywny wpływ na atmosferę pracy i redukcję konfliktów.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych: Szkolenie pozwoli organizacji lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe i technologie komunikacyjne w celu usprawnienia procesów i efektywnej komunikacji wirtualnej. Organizacja zyska na efektywności, szybkości działania i poprawie dostępu do informacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych w pracy zdalnej: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwój umiejętności przywódczych specyficznych dla zarządzania wirtualnymi zespołami. Nabędą kompetencje dotyczące motywowania, inspiracji, delegowania zadań i efektywnej komunikacji wirtualnej.
 • Skuteczna komunikacja wirtualna: Pracownicy zdobędą umiejętności skutecznej komunikacji wirtualnej, takie jak jasność przekazu, aktywne słuchanie, umiejętność wyrażania myśli w formie pisemnej i wizualnej. To przyczyni się do lepszej współpracy i zrozumienia między członkami zespołu.
 • Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności analizy sytuacji, identyfikowania problemów oraz efektywnego podejmowania decyzji w kontekście pracy wirtualnej. Nabycie tych umiejętności pozwoli na skuteczne rozwiązywanie trudności i przeciwdziałanie potencjalnym wyzwaniom.
 • Motywacja i zaangażowanie: Szkolenie umożliwi pracownikom wykorzystanie efektywnych strategii przywódczych w celu motywowania i angażowania zespołu pracującego zdalnie. Wzrost motywacji i zaangażowania przekłada się na lepszą wydajność, satysfakcję z pracy i rozwój kariery.
 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych: Pracownicy zdobędą umiejętności wykorzystywania narzędzi cyfrowych w celu efektywnego zarządzania, organizacji pracy i komunikacji wirtualnej. Nabycie tych umiejętności ułatwi pracę i pozwoli na skuteczne wykorzystanie dostępnych technologii.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Przemiany cyfrowe w biznesie i wpływ na zarządzanie zespołami
 • Nowe wyzwania i możliwości pracy zdalnej w erze cyfryzacji
 • Rozumienie zmian kulturowych i technologicznych w kontekście wirtualnego środowiska pracy
 • Rola lidera w pracy zdalnej i umiejętności przywódcze wirtualnego menedżera
 • Budowanie silnych zespołów wirtualnych opartych na zaufaniu i współpracy
 • Zasady efektywnego delegowania zadań, monitorowania postępów i rozwoju zespołu
 • Skuteczne techniki komunikacji wirtualnej i wykorzystanie narzędzi cyfrowych
 • Organizacja efektywnych spotkań zdalnych i współpraca wirtualna
 • Bezpieczeństwo danych i zarządzanie informacjami w wirtualnym środowisku
 • Tworzenie silnych więzi i budowanie zaufania w zespołach wirtualnych
 • Rozwiązywanie konfliktów wirtualnych i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery i motywowanie wirtualnych zespołów
 • Zarządzanie czasem i priorytetami w pracy zdalnej
 • Techniki efektywnego planowania i organizacji wirtualnych zadań
 • Radzenie sobie ze stresem i utrzymanie równowagi między pracą a życiem prywatnym w wirtualnym środowisku
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjnego myślenia w pracy zdalnej
 • Stymulowanie innowacji i twórczego podejścia w zespołach wirtualnych
 • Adaptacja do zmian i doskonalenie zdolności do szybkiego działania w wirtualnym środowisku

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Interaktywne wykłady eksperta

Szkolenie będzie obejmować interaktywne wykłady prowadzone przez doświadczonego eksperta z zakresu przywództwa, zarządzania zespołami wirtualnymi i transformacji cyfrowej. Wykłady dostarczą uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

2

Analiza studiów przypadków:

Uczestnicy będą mieć możliwość analizy realnych studiów przypadków związanych z zarządzaniem zespołami wirtualnymi. Analiza tych przypadków pozwoli na zrozumienie praktycznych wyzwań i skutecznych strategii zarządzania wirtualnymi zespołami.

3

Praktyczne ćwiczenia

Szkolenie będzie zawierać praktyczne ćwiczenia, które umożliwią uczestnikom praktyczne stosowanie nowych umiejętności. Mogą to być scenariusze symulacyjne, grupowe dyskusje, analiza sytuacji czy rola-gra.

4

Dyskusje grupowe

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość udziału w dyskusjach grupowych, które umożliwią wymianę doświadczeń i poglądów z innymi uczestnikami. To doskonała okazja do nauki od siebie nawzajem.

5

Zadania praktyczne

Szkolenie będzie obejmować również zadania praktyczne, które uczestnicy będą musieli wykonać poza zajęciami. To pozwoli im na praktyczne stosowanie nowych umiejętności w swoim środowisku pracy i umocnienie zdobytej wiedzy.

Agnieszka Kania

Wiele lat pracowała w biznesie na szczeblu kierowniczym i dyrektorskim. Jako Dyrektor Zarządzający czy Pełnomocnik Zarządu odpowiadała m.in. za tworzenie systemów motywacyjnych, kreowanie i opracowywanie projektów zmian organizacyjnych, rekrutację personelu i szkolenie pracowników, jak również za rentowność oraz kreowanie polityki kadrowej, handlowej, sprzedażowej i marketingowej podległych jej Galerii.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.