Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Uczestnik powinien mieć minimum 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Charakteryzuje się znajomością metod doboru członków zespołu w ramach realizowania złożonych interdyscyplinarnych zespołów.

2

Wprowadza sposoby motywowania interdyscyplinarnych zespołów

3

Rozróżnia i sprawnie posługuje się narzędziami do zarządzania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.

4

Przygotowuje planu rozwoju kompetencji kadr, które wynikają z diagnozy i strategii cyfryzacji przedsiębiorstwa

5

Wykorzystuje narzędzia do zarządzania wirtualnymi i rozproszonymi zespołami

6

Wyznacza realne i mierzalne cele dla zespołów interdyscyplinarnych i monitoruje ich pracę w oparciu o dane

7

Angażuje pracowników do aktywności w ramach tworzenia celów strategicznych firmy

8

Skutecznie komunikuje zmiany i ich planowane efekty tych zmian

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia

 • PRE TEST WIEDZY

Moduł II. Rola i zadania managera zespołu wirtualnego i hybrydowego

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Reguły jako fundament pracy każdego managera.
 • Podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.

Moduł III. Zespoły wirtualne i hybrydowe

 • Czym jest praca zespołowa, siła zespołu.
 • Idealny zespół według Belbina.
 • Określenie ról zespołowych w zespole wirtualnym.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników w zespołach wirtualnych i hybrydowych.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu.
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga).

Moduł IV. Skuteczna komunikacja zespołowa

 • Rozróżnienie pomiędzy grupą a zespołem.
 • Blokady w przepływie informacji: co jest przyczyną nieporozumień ?
 • Określenie najważniejszych elementów, składające się na efektywną i skuteczną współpracę zespołową.
 • Rozpoznanie narzędzi komunikacyjnych w zespole.
 • Cyfrowe rozwiązania komunikacyjne wspierające pracę wirtualnych zespołów.
 • MBTI w komunikacji – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji.

Moduł V. Model zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda przy zarządzaniu rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.

 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników.
 • Poziomy dojrzałości pracowników: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania.
 • Kluczowe założenia menedżera kierującego sytuacyjnie jednostką, zespołem stacjonarnym oraz zespołem wirtualnym.

Moduł VI. Warsztat zarządzania zespołem

 • Ustalanie celów zespołowych – SMART.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole.
 • Ustalanie harmonogramu prac. Efektywne delegowanie zadań.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym. Zasady wdrożenia nowego pracownika.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Symulacja postępowania w sytuacjach rozwiązywania konfliktów w zespołach wirtualnych.

Moduł VII. Funkcje i role kierownicze w wirtualnym i hybrydowym zespole

 • Integracja celów firmy i celów pracowników w rozproszonym zespole.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu wirtualnego i hybrydowego.
 • Czynniki, które wpływają na motywację pracowników.
 • Przegląd narzędzi budowania motywacji wewnętrznej.
 • Udzielanie informacji zwrotnych jako narzędzie motywowania pracownika.
 • Symulacja postępowania w przypadku chęci zmotywowania zespołu pracowników.

Moduł VIII. Podsumowanie szkolenia

POST TEST WIEDZY

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii