Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę na temat skutecznego przywództwa i zarządzania zespołami w wirtualnym środowisku. Pozyska nowe umiejętności, które pozwolą mu skutecznie radzić sobie z wyzwaniami zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Będzie mógł rozwijać swoje zdolności liderskie oraz optymalizować współpracę w zespołach zdalnych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Grupa docelowa szkolenia “Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku” to menadżerowie na różnych poziomach organizacyjnych, liderzy zespołów, kierownicy działów oraz osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołami w środowisku zdalnym. Szkolenie jest skierowane zarówno do doświadczonych menadżerów pragnących doskonalić swoje umiejętności wirtualnego przywództwa, jak i osób dopiero wchodzących w rolę lidera w cyfrowym środowisku. Uczestnicy powinni być zainteresowani rozwijaniem zdolności kierowania zespołami na odległość, poprawą efektywności pracy zdalnej oraz budowaniem pozytywnej atmosfery współpracy wirtualnej.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą umiejętności kierowania zespołami wirtualnymi, efektywnego komunikowania się na odległość, budowania zaufania oraz rozwiązywania konfliktów. Pozyskają narzędzia i strategie, które umożliwią im osiąganie założonych celów biznesowych oraz podnoszenie wydajności pracy zespołów.

wyślij zapytanie

Akademia Menadżera Cyfryzacji – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku – korzyści ze szkolenia

 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy opartego na wzajemnym zaufaniu i wsparciu, co sprzyja synergii w pracy całego zespołu.
 • Wykorzystanie różnorodności kompetencji i umiejętności w zespołach, co wpływa na bardziej kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Wspólna budowa kultury organizacyjnej opartej na wartościach, które sprzyjają zintegrowaniu pracowników z różnych dziedzin i regionów.
 • Stworzenie platformy do wymiany najlepszych praktyk, co umożliwia organizacji uczenie się od siebie nawzajem i podnoszenie jakości działań.
 • Wspólne celebrowanie osiągnięć i sukcesów, co wzmacnia poczucie wspólnoty i motywuje do dalszego rozwoju.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności procesów zarządzania wirtualnymi zespołami, co przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i realizację projektów.
 • Zwiększenie adaptacyjności organizacji do szybko zmieniającego się środowiska biznesowego, co umożliwia utrzymanie konkurencyjności na rynku.
 • Optymalizacja wykorzystania narzędzi cyfrowych w pracy, co przyczynia się do usprawnienia komunikacji i koordynacji działań.
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki redukcji potrzeby biur i innych tradycyjnych rozwiązań związanych z pracą stacjonarną.
 • Wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych do organizacji, jako innowacyjnego i zaawansowanego technologicznie podmiotu.

Korzyści dla pracowników

 • Podniesienie umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami pracy zdalnej, co pomaga w lepszym dostosowaniu się do nowych warunków pracy.
 • Możliwość rozwijania kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami wirtualnymi, co wpływa na rozwój kariery zawodowej.
 • Zwiększenie poczucia satysfakcji i motywacji związanej z możliwością elastycznego łączenia życia zawodowego i prywatnego.
 • Dostęp do wsparcia mentora lub coacha w zakresie efektywnego zarządzania zespołem na odległość.
 • Wzmocnienie poczucia przynależności do organizacji, co sprzyja więzi między pracownikami.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość.
 • Reguły jako fundament pracy każdego managera.
 • Podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania rozproszonymi i wirtualnymi zespołami.
 • Czym jest praca zespołowa, siła zespołu.
 • Idealny zespół według Belbina.
 • Określenie ról zespołowych w zespole wirtualnym.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników w zespołach wirtualnych i hybrydowych.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu.
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga).
 • Rozróżnienie pomiędzy grupą a zespołem.
 • Blokady w przepływie informacji: co jest przyczyną nieporozumień ?
 • Określenie najważniejszych elementów, składające się na efektywną i skuteczną współpracę zespołową.
 • Rozpoznanie narzędzi komunikacyjnych w zespole.
 • Cyfrowe rozwiązania komunikacyjne wspierające pracę wirtualnych zespołów.
 • MBTI w komunikacji – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji.
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników.
 • Poziomy dojrzałości pracowników: identyfikacja oraz dopasowanie stylu kierowania.
 • Kluczowe założenia menedżera kierującego sytuacyjnie jednostką, zespołem stacjonarnym oraz zespołem wirtualnym.
 • Ustalanie celów zespołowych – SMART.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole.
 • Ustalanie harmonogramu prac. Efektywne delegowanie zadań.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym. Zasady wdrożenia nowego pracownika.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Symulacja postępowania w sytuacjach rozwiązywania konfliktów w zespołach wirtualnych.
 • Integracja celów firmy i celów pracowników w rozproszonym zespole.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu wirtualnego i hybrydowego.
 • Czynniki, które wpływają na motywację pracowników.
 • Przegląd narzędzi budowania motywacji wewnętrznej.
 • Udzielanie informacji zwrotnych jako narzędzie motywowania pracownika.
 • Symulacja postępowania w przypadku chęci zmotywowania zespołu pracowników.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Podczas wykładów trener przedstawi teoretyczne podstawy zarządzania zespołami w wirtualnym środowisku oraz nowoczesne koncepcje przywództwa. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania zmianą i strategii przywództwa.

2

Studia przypadków

Uczestnicy będą analizować rzeczywiste przypadki związane z zarządzaniem wirtualnymi zespołami. Dzięki temu nabędą umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji w praktycznych sytuacjach.

3

Warsztaty

W formie warsztatów uczestnicy będą doskonalić umiejętności komunikacyjne, radzenia sobie z konfliktami oraz budowania efektywnej współpracy w zespołach wirtualnych.

4

Symulacje

Poprzez symulacje wirtualnych spotkań i projektów uczestnicy praktycznie wykorzystają zdobytą wiedzę, rozwijając umiejętności przywódcze w realistycznym środowisku.

5

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy będą pracować indywidualnie i w zespołach nad różnymi zadania, które wymagają efektywnego zarządzania zespołami w środowisku cyfrowym.

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.