Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą

Uczestnik szkolenia zyska kluczowe umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w erze cyfryzacji. Przygotowaliśmy wyjątkowy program “Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą”, który pomoże uczestnikom skutecznie przewodzić organizacji przez dynamiczne zmiany. Odkryj strategie, jak utrzymać zaangażowanie zespołu, skutecznie komunikować cele zmiany i przeciwdziałać oporowi, zapewniając pomyślne wdrożenie zmian cyfrowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą

Grupa docelowa szkolenia to menedżerowie, liderzy zespołów oraz specjaliści odpowiedzialni za wprowadzanie zmian w firmach działających w dynamicznym środowisku. Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą doskonalić umiejętności zarządzania zmianami, przewodzenia zespołom w procesie cyfryzacji oraz skutecznego reagowania na wyzwania, jakie niesie za sobą transformacja cyfrowa. Niezależnie od branży, uczestnicy zdobędą wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu w zmieniającym się świecie biznesu.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie identyfikowania i adaptacji do zmian cyfrowych, budowania zaangażowania w zespole, komunikowania celów i korzyści zmiany oraz skutecznego przeciwdziałania oporowi.

wyślij zapytanie

Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą – korzyści ze szkolenia

 • Wyższa jakość usług: Doskonałe zarządzanie zmianą pozwoli na lepsze dostosowanie usług do potrzeb klientów, co wpłynie na zadowolenie klientów i ich lojalność.
 • Wspólny sukces: Udane wdrożenie zmian i osiągnięcie celów biznesowych przyczyni się do poczucia wspólnego sukcesu zarówno dla organizacji, jak i pracowników.
 • Lepsza komunikacja: Skuteczne zarządzanie zmianą poprawi komunikację w zespole i organizacji, co wpłynie na lepsze zrozumienie celów i strategii działania.
 • Dynamiczny rozwój: Efektywne adaptowanie się do zmian na rynku pozwoli organizacji na dynamiczny rozwój i osiąganie coraz lepszych wyników.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności: Doskonałe zarządzanie zmianą pozwoli organizacji na szybsze i bardziej sprawnie wdrażanie cyfrowych rozwiązań, co przekłada się na wzrost efektywności działania firmy.
 • Poprawa konkurencyjności: Umiejętność elastycznego dostosowania się do zmian na rynku pozwoli organizacji utrzymać konkurencyjność i lepiej wykorzystać nowe technologie.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Skuteczne zarządzanie zmianą stworzy atmosferę zaufania i współpracy, co przyczyni się do większego zaangażowania pracowników w osiąganie celów firmy.
 • Redukcja kosztów: Poprawa procesów i szybsze adaptowanie się do nowych technologii pozwoli na optymalizację kosztów działalności.
 • Lepsze relacje z klientami: Efektywne zarządzanie zmianą pozwoli na szybsze dostosowanie oferty do oczekiwań klientów i zwiększenie ich satysfakcji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Szkolenie umożliwi pracownikom zdobycie nowych kompetencji związanych z zarządzaniem zmianą, co będzie stanowić cenny wkład w ich rozwój zawodowy.
 • Większa pewność siebie: Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania zmianą pozwoli pracownikom lepiej radzić sobie w dynamicznym środowisku biznesowym i budować większą pewność siebie.
 • Motywacja do działania: Skuteczne zarządzanie zmianą wpłynie na lepszą motywację pracowników do wdrażania nowych rozwiązań i osiągania wyznaczonych celów.
 • Poprawa relacji z zespołem: Nabycie umiejętności komunikacyjnych pozwoli pracownikom lepiej współpracować i budować pozytywne relacje z innymi członkami zespołu.
 • Satysfakcja z osiągnięć: Skuteczne przewodzenie zmianami i osiągnięcie sukcesów w procesie cyfryzacji przyczyni się do większej satysfakcji z pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zrozumienie zmiany cyfrowej: Analiza trendów cyfrowych i ich wpływu na dzisiejsze organizacje.
 • Rola zarządzania zmianą: Poznanie kluczowych elementów procesu zarządzania zmianą w kontekście cyfryzacji.
 • Diagnoza organizacyjna: Metody identyfikacji potrzeb zmiany i określenie jej zakresu.
 • Zaangażowanie interesariuszy: Techniki budowania zaangażowania w procesie zmiany wśród pracowników i kierownictwa.
 • Planowanie strategii zmiany: Opracowanie planu działań uwzględniającego cele, ryzyka i zaangażowanie zespołu.
 • Skuteczna komunikacja: Techniki komunikacji zmiany, zarządzanie oporem i obawami pracowników.
 • Budowanie kultury zaufania: Kreowanie otwartego i wspierającego środowiska pracy w dobie cyfryzacji.
 • Współpraca międzydziałowa: Zrozumienie znaczenia współpracy różnych działów w procesie cyfryzacji organizacji.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Ćwiczenia praktyczne i symulacje komunikacyjne.
 • Zarządzanie konfliktami: Rozwiązywanie konfliktów w wyniku zmiany i utrzymanie harmonii w zespole.
 • Nowoczesne narzędzia cyfrowe: Przegląd technologii, takich jak sztuczna inteligencja, big data, chmura obliczeniowa i internet rzeczy.
 • Wybór odpowiednich rozwiązań: Analiza potrzeb organizacji i strategii wyboru najodpowiedniejszych technologii.
 • Wprowadzenie nowych rozwiązań: Planowanie wdrożenia cyfrowych zmian w organizacji.
 • Szanse i wyzwania technologii cyfrowych: Omówienie korzyści i potencjalnych zagrożeń wynikających z implementacji nowych technologii.
 • Monitorowanie i ewaluacja: Metody oceny skuteczności wdrożonych technologii i wprowadzonych zmian.
 • Przywództwo transformacyjne: Rozwinięcie umiejętności liderów w kontekście zmiany i cyfryzacji.
 • Motywowanie zespołu: Stymulowanie zaangażowania i kreatywności pracowników w procesie cyfryzacji.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Ćwiczenia praktyczne i symulacje komunikacyjne.
 • Delegacja zadań: Umiejętność efektywnego przekazywania odpowiedzialności w zespole.
 • Zarządzanie emocjami: Radzenie sobie z emocjami w kontekście zmiany i wyzwań cyfryzacji.
 • Planowanie działań zapobiegawczych: Opracowanie strategii minimalizacji ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie kryzysowe: Przygotowanie na ewentualne niepowodzenia w procesie zmiany i reakcję na kryzysy.
 • Skuteczna reakcja na zmiany: Budowanie elastyczności organizacji i zdolności adaptacyjnych wobec zmian.
 • Monitorowanie i doskonalenie: Optymalizacja procesu cyfryzacji poprzez stałą ocenę ryzyka i dostosowanie działań.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady i prezentacje

Szkolenie rozpocznie się od profesjonalnych wykładów, które dostarczą teoretycznych podstaw dotyczących zarządzania zmianą w erze cyfryzacji. Prezentacje wzbogacone będą o inspirujące przykłady i studia przypadków.

2

Warsztaty

Uczestnicy wezmą udział w interaktywnych warsztatach, podczas których będą mieli okazję omówić i praktycznie zastosować zdobytą wiedzę. Ćwiczenia i symulacje pozwolą na doskonalenie umiejętności zarządzania zmianą.

3

Studia przypadków

Analiza realnych przykładów organizacji, które przeszły skuteczną cyfryzację, pozwoli na lepsze zrozumienie procesów zmiany i wykorzystania najlepszych praktyk.

4

Dyskusje grupowe

Podczas sesji dyskusyjnych, uczestnicy będą mogli dzielić się swoimi doświadczeniami, rozwiązywać problemy zespołowo i wymieniać pomysły.

5

Symulacje i scenariusze

Wirtualne symulacje i scenariusze pozwolą na zapoznanie się z potencjalnymi wyzwaniami i decyzjami, które mogą pojawić się w procesie cyfryzacji.

Szymon Nęcki

Posiada 9 lat doświadczenia i ponad 3000 zrealizowanych godzin szkoleniowych. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada także tytuły magistra z zarządzania i marketingu (obydwa kierunki studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim). Prowadzi działalność naukową w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2014 roku prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową. W jej ramach projektuje i wdraża programy szkoleniowe i mentoringowe z zakresu kompetencji menedżerskich, szczególnie tych związanych z negocjacjami i skuteczną komunikacją. Prowadził zajęcia na studiach podyplomowych i MBA. Wspieraa firmy z branż finansowej, edukacyjnej, budowlanej, chłodniczej, automotive, medycznej, technologicznej, FMCG i przemysłu ciężkiego w uporządkowaniu i zoptymalizowaniu procesów komunikacyjnych i negocjacyjnych. Doświadczenie trenerskie zdobył u boku cenionego eksperta oraz trenera – prof. Zbigniewa Nęckiego, autora jednego z pierwszych podręczników negocjacji na polskim rynku wydawniczym oraz założyciela Katedry Negocjacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizuje się w szkoleniach dla doświadczonych profesjonalistów, którzy oczekują praktycznej wiedzy, gotowej do zastosowania w złożonych procesach biznesowych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.