Akademia Menadżera Cyfryzacji – Zarządzanie zmianą

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Uczestnik powinien mieć minimum 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierowniczym oraz podstawową wiedzę z zakresu zarządzania.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Skutecznie wprowadza komunikaty procesów zmian w przedsiębiorstwie

2

Charakteryzuje się wiedzą dot. metod zaangażowania pracowników w proces budowania strategii zmian w firmie

3

Efektywnie ocenia i diagnozuje gotowość przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzania zmian

4

Definiuje i wyjaśnia kierunki i skutki planowanych zmian zgodnie ze strategią cyfryzacji

5

Dba o efektywność procesu zmian, uwzględniając stronę kosztów i korzyści

6

Komunikuje proces zmian w przedsiębiorstwie, dobierając skuteczne kanały, techniki i treści komunikatów

7

Przekonuje innych do wprowadzanych zmian

8

Wykazuje się otwartością, kreatywnością oraz pozytywnym nastawieniem wobec nowych wyzwań i zmian

Moduł I. Rozpoczęcie szkolenia

 • PRE-TEST WIEDZY

Moduł II. Zmiana w firmie – rewolucja czy ewolucja?

 • Psychologia zmiany.
 • Psychospołeczne bariery wdrażania zmian.
 • Postawy wobec zmian.
 • Wyzwania menedżera  w procesie zmian.
 • Autodiagnoza -Jak radzisz sobie z sytuacją zmiany.

Moduł III. Znaczenie i rola zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie

 • Rola menadżera w procesie zmiany.
 • Jak bez oporów inicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzenia?
 • Główne przyczyny niepowodzeń w zarządzaniu zmianą.
 • Ocena gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmian.

Moduł IV. Komunikowanie procesu zmian w przedsiębiorstwie

 • Kanały, techniki, treści komunikatów.
 • Jak angażować pracowników w proces budowania strategii zmian w firmie?
 • MBTI w procesie zmiany – jak typologia osobowości wpływa na skuteczność wdrażanych zmian.
 • Autodiagnoza typu osobowości.

Moduł V. Proces wdrożenia zmian organizacyjnych

 • Jak efektywnie przeprowadzać proces zmian?
 • Etapy zmiany. Zasady i narzędzia zarządzania zmianą w firmie.
 • Przygotowanie się do zmiany.
 • Główne czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach.
 • Siły rynkowe działające na rzecz zmian.
 • Narzędzia do przezwyciężania oporu wobec zmian.

Moduł VI. Zaprojektowanie procesu zmian dla firmy

 • Diagnoza gotowości i potrzeb do zmiany.
 • Planowanie zmian i określenie sposobów komunikacji zmian.
 • Narzędzia wdrożeniowe.

Moduł VII. SYMULACJA polegająca na wdrożeniu i komunikowaniu zmian w przedsiębiorstwie, w tym przekazanie informacji pracownikom. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany.

Moduł VIII. Zakończenie szkolenia

 • POST TEST WIEDZY

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii