Akademia Menadżera Cyfryzacji – Kompetencje procesowe: Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Uczestnik szkolenia zyska kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego zarządzania procesami w erze transformacji cyfrowej. Otrzyma praktyczne narzędzia i strategie, które pozwolą mu doskonale przystosować firmę do szybko zmieniających się warunków rynkowych. Uczestnicy zdobędą umiejętności efektywnego identyfikowania, projektowania i optymalizacji procesów, co przyczyni się do wzrostu efektywności, zwiększenia konkurencyjności oraz lepszego zarządzania zmianą w organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia Menadżera Cyfryzacji – Kompetencje procesowe: Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szerokie spektrum profesjonalistów z różnych branż i sektorów, którzy pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę w zarządzaniu procesami w transformacji cyfrowej. Skierowane jest do menedżerów operacyjnych, konsultantów ds. zarządzania, analityków biznesowych, specjalistów ds. innowacji oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem procesów biznesowych. Szkolenie jest odpowiednie dla firm różnych rozmiarów, od małych przedsiębiorstw po duże korporacje, które dążą do usprawnienia swoich operacji i dostosowania się do dynamicznych wyzwań cyfrowej przyszłości.

Idea szkolenia: dostarczenie menedżerom i liderom narzędzi i wiedzy potrzebnych do skutecznego zarządzania procesami biznesowymi w kontekście transformacji cyfrowej. Szkolenie ma na celu rozwinięcie kompetencji procesowych i umożliwienie uczestnikom wykorzystania potencjału technologii cyfrowych w optymalizacji i doskonaleniu procesów.

wyślij zapytanie

Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej – korzyści ze szkolenia

 • Efektywniejsze procesy biznesowe: Szkolenie umożliwia firmie optymalizację i doskonalenie swoich procesów biznesowych. Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami w transformacji cyfrowej, firma może wprowadzać nowoczesne narzędzia i technologie do automatyzacji, analizy danych i usprawniania procesów, co przekłada się na zwiększoną efektywność operacyjną i lepsze wyniki biznesowe.
 • Lepsza współpraca i efektywność zespołowa: Szkolenie umożliwia wspólne zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pracowników, co może przyczynić się do lepszej współpracy i efektywności zespołowej. Dzięki wspólnemu rozumieniu procesów biznesowych i ich optymalizacji, pracownicy mogą lepiej koordynować swoje działania i osiągać wspólne cele organizacyjne.
 • Wspólna kultura innowacji: Szkolenie sprzyja budowaniu wspólnej kultury innowacji w organizacji. Gdy pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z transformacją cyfrową i zarządzaniem procesami, mogą stać się ambasadorami innowacyjności i inspiracją dla innych członków zespołu. Wspólna nauka i rozwój w tym obszarze sprzyjają tworzeniu otwartego środowiska, w którym innowacyjne pomysły są doceniane i wdrażane.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona konkurencyjność: Szkolenie pozwala firmie dostosować się do zmian w erze cyfrowej i wykorzystać technologie cyfrowe w doskonaleniu procesów. Lepsze zarządzanie procesami biznesowymi może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy poprzez szybsze reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, dostarczanie lepszej jakości usług i produktów oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Innowacyjność i adaptacja: Szkolenie wspiera firmę w tworzeniu kultury innowacji i adaptacji do zmian. Pracownicy, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania procesami w transformacji cyfrowej, są bardziej skłonni do eksperymentowania, wprowadzania innowacji i wykorzystywania nowych technologii. To może przyczynić się do tworzenia przewagi konkurencyjnej i zdolności firmy do dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Szkolenie związane z kompetencjami procesowymi i transformacją cyfrową może przyczynić się do wzrostu zaangażowania pracowników. Daje im możliwość rozwoju i poszerzenia swoich umiejętności, co wpływa pozytywnie na motywację i satysfakcję z pracy. Pracownicy, którzy czują, że organizacja inwestuje w ich rozwój, są bardziej zaangażowani i lojalni wobec firmy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwój umiejętności związanych z zarządzaniem procesami w erze cyfrowej. Mogą zdobyć wiedzę na temat nowych technologii, metodyk zarządzania procesami i narzędzi doskonalenia procesów. To przekłada się na rozwój zawodowy, zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy i szanse awansu.
 • Zwiększone kompetencje: Uczestnicy szkolenia mają szansę poszerzenia swojego zakresu kompetencji związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi. Mogą opanować umiejętności projektowania procesów, analizy danych, wprowadzania zmian i zarządzania projektem procesowym. Te umiejętności są cenne w dzisiejszym środowisku biznesowym i mogą przyczynić się do większej skuteczności i efektywności w wykonywaniu obowiązków zawodowych.
 • Większa wartość dla organizacji: Pracownicy posiadający kompetencje z zakresu zarządzania procesami w transformacji cyfrowej mogą przyczynić się do tworzenia większej wartości dla organizacji. Ich umiejętność optymalizacji i doskonalenia procesów, wykorzystania technologii cyfrowych oraz wprowadzania innowacji może przynieść korzyści w postaci oszczędności czasu, zasobów i zwiększonej jakości pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podstawy teoretyczne zagadnień związanych z zarządzaniem procesami (klasyfikacja procesów, miary procesów, standaryzacja procesów, modelowanie procesów biznesowych) – wykład.
 • Metody mapowania i opisywania procesów biznesowych – wykład.
 • Wskaźniki efektywności procesów – wykład + ćwiczenie.
 • Jak optymalizować procesy biznesowe w firmie – wykład + dyskusja.
 • Jak poprawnie odczytywać schematy opisu procesów biznesowych w firmie – ćwiczenie w grupach.
 • Współczesne koncepcje zarządzania procesami (m.in. lean management, kaizen, TQM, BPR, six sigma, balanced scorecard, inne) – wykład + ćwiczenie indywidualne.
 • Przykładowe systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami BPM (Business Process Management)  – wykład + analiza.
 • Zasady i przykłady robotyzacji procesów biznesowych (RPA – Robotic Process Automation)
 • Możliwości wykorzystania algorytmów AI do robotyzacji procesów – wykład + ćwiczenie.
 • Główne cechy relacji sieciowych – wykład poprzedzony burzą mózgów.
 • Analiza procesów przez pryzmat całego łańcucha wartości – wykład poprzedzony burzą mózgów.
 • Symulacja – Analiza i próba optymalizacji przykładowego procesu.
 • Wybór procesów o dużym potencjale wygenerowania korzyści z wdrożenia automatyzacji procesów – analiza na wybranych przykładach.
 • Test wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień zarządzania procesami.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

3

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.