Akademia Menadżera Cyfryzacji – Kompetencje procesowe: Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

Dla kogo?

Usługa dedykowana pracownikom u których zdiagnozowano lukę kompetencyjną w zakresie zarządzania procesami w transformacji cyfrowej. Kadra menadżerska, w tym właściciele MŚP, pracownicy MŚP zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych, pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego z sektora MŚP.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Charakteryzuje podstawy teoretyczne zagadnień związanych z zarządzaniem procesami (klasyfikacja procesów, miary procesów, standaryzacja procesów, modelowanie procesów biznesowych)

 

 

 

2

Charakteryzuje metody mapowania i opisywania procesów biznesowych/produkcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

3

Identyfikuje wskaźniki efektywności procesów

 

 

4

Charakteryzuje współczesne koncepcje zarządzania procesami (m.in. lean management, kaizen, TQM, BPR, six sigma, balanced scorecard, inne)

 

 

 

 

5

Wymienia przykładowe systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami BPM (Business Process Management)

 

 

 

 

 

6

Charakteryzuje zasady i przykłady robotyzacji procesów biznesowych (RPA – Robotic Process Automation) oraz możliwości wykorzystania algorytmów AI do robotyzacji procesów

 

 

 

 

 

 

7

Identyfikuje relacje sieciowe

 

 

 

 

 

 

8

Analizuje procesy biznesowe w firmie i proponuje ich optymalizację

 

 

 

 

 

9

Odczytuje poprawnie schematy opisu procesów biznesowych w firmie

 

 

 

 

 

 

10

Potrafi analizować procesy przez pryzmat całego łańcucha wartości

 

 

 

11

Uzasadnia zmiany w procesach poprzez pryzmat planowanych efektów

 

 

 

12

Proponuje zmiany w procesach biznesowych w celu ich integracji w całej organizacji uwzględniając cały łańcuch wartości

 

 

13

Planuje działania nastawione na optymalizację procesów.

 

Dzień I 

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Podstawy teoretyczne zagadnień związanych z zarządzaniem procesami (klasyfikacja procesów, miary procesów, standaryzacja procesów, modelowanie procesów biznesowych) – wykład.
 • Metody mapowania i opisywania procesów biznesowych – wykład.
 • Wskaźniki efektywności procesów – wykład + ćwiczenie.
 • Jak optymalizować procesy biznesowe w firmie – wykład + dyskusja.
 • Jak poprawnie odczytywać schematy opisu procesów biznesowych w firmie – ćwiczenie w grupach
 • Współczesne koncepcje zarządzania procesami (m.in. lean management, kaizen, TQM, BPR, six sigma, balanced scorecard, inne) – wykład + ćwiczenie indywidualne.
 • Przykładowe systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami BPM (Business Process Management)  – wykład + analiza.
 • Zasady i przykłady robotyzacji procesów biznesowych (RPA – Robotic Process Automation) oraz możliwości wykorzystania algorytmów AI do robotyzacji procesów – wykład + ćwiczenie.
 • Główne cechy relacji sieciowych – wykład poprzedzony burzą mózgów.
 • Analiza procesów przez pryzmat całego łańcucha wartości – wykład poprzedzony burzą mózgów.
 • Symulacja – Analiza i próba optymalizacji przykładowego procesu.
 • Wybór procesów o dużym potencjale wygenerowania korzyści z wdrożenia automatyzacji procesów – analiza na wybranych przykładach.
 • Test wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień zarządzania procesami. Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Cel edukacyjny

Usługa „Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej” przygotowuje do mapowania, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych realizowanych w firmie. Dodatkowo przygotowuje do uzasadniania zmiany w procesach poprzez pryzmat planowanych efektów oraz samodzielnego analizowania procesów przez pryzmat całego łańcucha wartości.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

 

Liczba godzin szkolenia wynosi: 8h

 

Pliki dokumentów, materiałów będą do pobrania w dowolnym formacie.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii