Akademia rozwoju sprzedaży

Uczestnik szkolenia “Akademia Rozwoju Sprzedaży” zyska kompleksową wiedzę na temat nowoczesnych technik sprzedaży oraz umiejętności ich efektywnego stosowania w praktyce. Nauczy się, jak budować trwałe relacje z klientami oraz zwiększać swoją skuteczność sprzedażową dzięki zrozumieniu psychologii zakupu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Akademia rozwoju sprzedaży

Grupa docelowa szkolenia “Akademia Rozwoju Sprzedaży” to przede wszystkim profesjonaliści zajmujący się sprzedażą na różnych poziomach organizacji, w tym przedstawiciele handlowi, menedżerowie sprzedaży oraz wszyscy ci, którzy chcą podnieść swoje kompetencje sprzedażowe. Szkolenie jest również odpowiednie dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w dziedzinie sprzedaży i chcą zbudować mocne fundamenty swojej wiedzy i umiejętności.

Idea szkolenia “Akademia Rozwoju Sprzedaży” opiera się na założeniu, że sukces w sprzedaży nie jest dziełem przypadku, lecz wynikiem świadomego stosowania sprawdzonych metod i technik. Głównym celem programu jest wyposażenie uczestników w praktyczne narzędzia oraz wiedzę, która pozwoli im skuteczniej docierać do potencjalnych klientów, budować z nimi długotrwałe relacje oraz efektywnie zamykać transakcje. Szkolenie kładzie silny nacisk na rozwój osobistych umiejętności sprzedażowych, zrozumienie procesu decyzyjnego klienta oraz adaptację do zmieniających się warunków rynkowych, co razem ma za zadanie zapewnić uczestnikom przewagę konkurencyjną i przyczynić się do wzrostu ich profesjonalnej efektywności.

 

zapisz się na szkolenie już teraz

Akademia rozwoju sprzedaży – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności sprzedażowej – szkolenie “Akademia Rozwoju Sprzedaży” skupia się na nauczaniu nowoczesnych technik sprzedaży, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie efektywności sprzedażowej zarówno pojedynczych pracowników, jak i całej organizacji. Pracownicy nabywają umiejętności, które pozwalają im lepiej zrozumieć potrzeby klientów i efektywniej realizować cele sprzedażowe, co w efekcie przyczynia się do wzrostu przychodów firmy.
 • Rozwój kompetencji interpersonalnych – uczestnictwo w szkoleniu pozwala pracownikom na rozwój kompetencji miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, budowanie relacji z klientami. Te umiejętności są niezbędne w każdej pracy związanej ze sprzedażą i przyczyniają się do budowania lepszego wizerunku firmy na rynku. Dla organizacji oznacza to lepszą reputację i większe zaufanie klientów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – inwestycja w rozwój zawodowy pracowników pokazuje, że organizacja ceni ich wkład i chce inwestować w ich przyszłość. To z kolei zwiększa zaangażowanie pracowników, ich lojalność wobec firmy oraz motywację do pracy. Zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni, co przekłada się na lepsze wyniki całej organizacji.
 • Adaptacja do zmieniającego się rynku – szkolenie oferuje wiedzę na temat najnowszych trendów w sprzedaży i technologii, co umożliwia organizacji szybką adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu firma może utrzymać konkurencyjność i elastyczność w obliczu nowych wyzwań rynkowych, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa wyników firmy – uczestnicy warsztatu rozwiną kluczowe umiejętności związane z obsługa Klientów, sprzedażą, negocjacjami, pozyskiwaniem nowych Klientów, zwiększaniem koszyka zakupowego, przez co będą mieli znaczący wpływ na poprawę wyników finansowych firmy.
 • Wzrost efektywności osobistej – udział w szkoleniu pozwoli pracownikom na zdobycie nowych umiejętności i technik, które pomogą im w lepszym zarządzaniu swoim czasem, efektywnym planowaniu pracy i osiąganiu swoich celów. To z kolei przyczyni się do zwiększenia produktywności i efektywności pracy.
 • Poprawa komunikacji i współpracy – warsztat szkoleniowy umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Dzięki temu, zwiększy się efektywność współpracy, bazująca na lepszym zrozumieniu pomiędzy pracownikami.
 • Motywacja pracowników – uczestnictwo w warsztacie pokazuje pracownikom, że firma inwestuje w ich rozwój i umiejętności, co może przynieść satysfakcję i podnieść poziom motywacji. Pracownicy będą bardziej zaangażowani i chętni do podejmowania wyzwań, co przyniesie korzyści dla firmy.
 • Budowanie zespołu – uczestnictwo w warsztacie szkoleniowym zwiększy zaufanie i poczucie wspólnoty wśród pracowników. Wspólne ćwiczenia integrują zespoły oraz usprawniają współpracę w firmie.
 • Rozwój kompetencji kierowników – udział kierowników w warsztacie wraz ze swoimi zespołami pomoże w budowie efektywnych zespołów opartych o zaufanie, zaangażowanie i współodpowiedzialność.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności sprzedażowych – warsztat daje uczestnikom możliwość trenowania kluczowych umiejętności, niezbędnych w codziennej pracy sprzedawców.
 • Zwiększenie efektywności osobistej – warsztat pomoże uczestnikom w identyfikacji i eliminacji czynników, które ograniczają ich efektywność osobistą. Dzięki temu będą mogli skupić się na najważniejszych zadaniach i osiągać lepsze wyniki.
 • Poprawa umiejętności zarządzania czasem – warsztat pokaże uczestnikom praktyczne techniki i narzędzia, które pomogą im lepiej planować swoje zadania, ustalać priorytety i efektywnie wykorzystywać swój czas.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych – podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, zarówno w relacjach zespołowych, jak i w kontaktach międzyludzkich. Poznają typologie osobowości MBTI, dzięki czemu będzie im łatwiej zrozumieć i zaakceptować zachowania współpracowników.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania – warsztat pomoże uczestnikom zrozumieć, jakie są ich wartości i cele życiowe, a także jak je osiągać. Dzięki temu będą bardziej zmotywowani do działania i bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków.
 • Poprawa umiejętności współpracy – warsztat pozwoli uczestnikom nauczyć się efektywnej współpracy z innymi osobami. Będą mieli okazję poznać różne techniki i narzędzia, które pomogą im budować efektywność osobistą oraz dobre relacje z innymi ludźmi a dzięki temu osiągać lepsze wyniki w pracy zespołowej.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Rola i zadania współczesnego sprzedawcy.
 • Oczekiwania Firmy, Przełożonego, Klientów wobec mojego stanowiska.
 • Moje odpowiedzialności.
 • Jestem reprezentantem firmy. Wszystko co robię, ma znaczenie.
 • Moje cele, priorytety, wartości, role.
 • Potrzeby moich Klientów.
 • Moi najlepsi / najtrudniejsi Klienci.
 • Budowanie długotrwałych relacji.
 • Zbieranie informacji, notatki.
 • Uważność i obserwacja…
 • Mój sklep „dziś” / mój sklep „jutro”.
 • Określanie celów krótko i długo terminowych.
 • Przygotowanie sklepu do wizyt Klientów.
 • Przygotowanie sprzedawców do rozmów z Klientami.
 • Słuchanie, słyszenie oraz kontrola emocji w procesie sprzedażowym.
 • Zbieranie informacji kluczem do poznania potrzeb Klientów.
 • Język korzyści, argumentacja perswazyjna.
 • Kluczowe punkty skutecznej prezentacji produktu.
 • Działające zamknięcia sprzedaży.
 • Metody pokonywania obiekcji Klientów.
 • Agrafka,
 • Rzepa,
 • Zamek błyskawiczny,
 • KLUCZOWY KLIENT KTO TO?
 • WIN – WIN
 • Współpraca długookresowa i LICZBY
 • ASORTYMENT / RÓŻNORODNOŚĆ – mogę dokonać dobrego wyboru.
 • Podążanie / wyprzedzanie trendów rynkowych
 • WIARYGODNOŚĆ – pasja i zaangażowanie, oni wierzą całym sobą.
 • WSPIERANIE – korzyści dla Klienta, zadbasz o mnie.
 • CAT-MAN – dynamika pracy półki sklepowej.
 • CAT-MAN – świadome nawigowanie Klientów.
 • PARTNERSTWO oparte na ZAUFANIU.
 • Proces negocjacyjny
 • Strategie negocjacyjne
 • BATNA – podstawa skutecznych negocjacji
 • 20 skutecznych technik negocjacyjnych
 • Rozmowy negocjacyjne z Klientami sklepu
 • Rozmowy negocjacyjne z dostawcami
 • Zachowania, postawy ludzi efektywnych.
 • Czym jest efektywność osobista.
 • Metody budowania efektywności osobistej.
 • Planowanie i wyznaczanie priorytetów (matryca Eisenhowera).
 • Jak eliminować / minimalizować pożary.
 • Jak skutecznie pracować z listą zadań.
 • Mój efektywny dzień / tydzień / rok.
 • Reguły skutecznej komunikacji.
 • Słuchanie i słyszenie.
 • Aktywne słuchanie.
 • Dopytywanie to oznaka zainteresowania.
 • Pełny obraz – kompletna informacja.
 • Jak się różnimy – nasz preferowany sposób działania (MBTI).
 • Komunikacja dopasowana do odbiorcy – na podstawie typologii osobowości MBTI.
 • Współpraca z osobami o przeciwnych typologiach osobowości (MBTI).
 • Trening krótkich rozmów z Klientami.
 • Postawy w relacjach pomiędzy ludźmi.
 • Czym jest asertywność i jak ją budować.
 • Korzyści wynikające z asertywnej postawy pracowników.
 • Scenki asertywnych rozmów.
 • Jak radzić sobie ze stresem i emocjami w kontaktach międzyludzkich.
 • Jak rozładować emocje.
 • Jak nie przenosić negatywnych emocji na kolejne rozmowy / spotkania.
 • Poznanie Klienta
 • Zdenerwowany Klient
 • Szukający Klient
 • Niezdecydowany Klient
 • Roszczeniowy Klient
 • Zaufany Klient
 • Opryskliwy Klient
 • Inny Klient
 • Feedback jako metoda budowania współpracy.
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
 • Model udzielania informacji zwrotnej.
 • Scenki dotyczące udzielania informacji zwrotnej.
 • Grupa a zespół pracowników.
 • Etapy budowania zespołów – Bruce Tuckman.
 • Na czym polega dodatnia i ujemna synergia zespołów.
 • Cechy skutecznego zespołu – na podstawie teorii Robbinsa.
 • Lider mojego zespołu.
 • Radar mojego zespołu – autodiagnoza mojego zespołu.
 • Co wnoszę do mojego zespołu.
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej w moim zespole.
 • Jak mogę rozwijać współprace w moim zespole – jedno działanie rozwojowe.
 • Co to oznacza współpracować.
 • Korzyści / zagrożenia dla pracowników i firmy wynikające z jakości współpracy.
 • Z kim współpracuję? – mapa mojej współpracy.
 • Co wnoszę do mojej firmy.
 • Co inni pracownicy robią dobrego dla naszej firmy.
 • Czego potrzebuję by działać efektywniej.
 • Co robimy dobrze.
 • Co powinniśmy usprawnić / zmienić.
 • Czego nie robimy a pozytywnie wpłynęłoby na nasza efektywność.
 • Jak mogę rozwijać współpracę pomiędzy działami – co ja mogę zrobić?
 • Moja firma dziś.
 • Jaka jest moja konkurencja.
 • Możliwości rozwoju mojej firmy.
 • Co robimy dobrze – nasze mocne strony.
 • Jakie działania powinniśmy wdrożyć by rozwijać nasza sieć?
 • Co nas hamuje / utrudnia rozwój?
 • Co ja mogę zrobić dla rozwoju mojej sieci?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.