Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność wykorzystywania analityki danych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Będzie potrafił analizować dane dotyczące rynku pracy, trendów i potrzeb kadrowych, co umożliwi mu podejmowanie bardziej trafnych decyzji personalnych. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie lepiej dopasować strategie HR do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, co przyczyni się do sukcesu organizacji i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do specjalistów z obszaru zasobów ludzkich, kadry zarządzającej, analityków HR oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacji, selekcji i zarządzania pracownikami. Adresowane jest również do osób zainteresowanych wykorzystaniem analityki danych w celu podejmowania efektywnych decyzji personalnych opartych na danych.

Idea szkolenia “Wykorzystanie analityki w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy” polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do skutecznego wykorzystania analizy danych w obszarze zasobów ludzkich. Celem jest ukazanie korzyści płynących z analityki w procesach HR oraz zapoznanie uczestników z różnymi narzędziami analitycznymi dostępnymi na rynku.

Podczas szkolenia uczestnicy będą zdobywać wiedzę na temat gromadzenia, analizy i raportowania istotnych danych HR w celu podejmowania decyzji opartych na danych. Przeanalizowane zostaną techniki analizy danych jakościowych i ilościowych w obszarze HR, a także możliwości wykorzystania statystycznych metod i narzędzi analizy danych. Uczestnicy będą również poznawać główne funkcjonalności i możliwości analityczne wiodących narzędzi i platform HCM dostępnych na rynku polskim.

W ramach szkolenia omówione zostaną także konkretne obszary, w których analityka może być skutecznie wykorzystana, takie jak rekrutacja, selekcja, ocena pracowników czy zarządzanie wiekiem i różnorodnością. Uczestnicy zdobędą umiejętności interpretacji danych z raportów i opracowań badawczych oraz skutecznego wykorzystania uzyskiwanych wniosków w praktyce.

wyślij zapytanie

Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności pracy: Dzięki analityce HR organizacje mogą identyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i zwiększyć efektywność pracy. Pracownicy będą mogli pracować w bardziej zoptymalizowanych procesach, co przyczyni się do wzrostu produktywności i osiągania lepszych wyników.
 • Zwiększenie zadowolenia klientów: Poprzez analizę danych HR, organizacje mogą lepiej zrozumieć potrzeby klientów i dostosować swoje działania do ich oczekiwań. Zadowolenie klientów może przyczynić się do większej stabilności i rozwoju firmy, co przekłada się na korzyści dla zarówno organizacji, jak i pracowników.
 • Rozwój umiejętności analitycznych: Szkolenie Analityka w procesach HR może dostarczyć pracownikom nowych umiejętności analitycznych i technologicznych. Tego rodzaju kompetencje są coraz bardziej poszukiwane na rynku pracy, a ich rozwój może przynieść korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji.
 • Zwiększenie transparentności i zaufania: Analityka HR może przyczynić się do większej transparentności w organizacji, szczególnie w zakresie decyzji dotyczących wynagrodzeń, awansów i rozwoju zawodowego. To z kolei prowadzi do zwiększenia zaufania pracowników do firmy i poczucia uczciwości wewnątrz organizacji.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Dzięki analizie danych HR, organizacje mogą lepiej identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z zatrudnieniem i działalnością firmy. To z kolei może przyczynić się do większej stabilności i długoterminowego sukcesu zarówno dla organizacji, jak i pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa decyzji rekrutacyjnych: Analityk HR może wykorzystać dane do identyfikacji najlepszych kandydatów na określone stanowiska. Dzięki analizie danych można lepiej zrozumieć, jakie cechy i umiejętności sprawiają, że kandydat będzie skuteczny w danym miejscu pracy.
 • Zrozumienie i zaspokajanie potrzeb pracowników: Analityka HR można wykorzystać do analizy wyników ankiet pracowniczych, co pozwala na lepsze zrozumienie tego, co pracownicy cenią w miejscu pracy i co mogłoby poprawić ich satysfakcję i zaangażowanie.
 • Optymalizacja strategii zarządzania talentami: Analityka HR może pomóc organizacjom zrozumieć, które strategie są najskuteczniejsze w przyciąganiu i zatrzymywaniu utalentowanych pracowników.
 • Przewidywanie i zarządzanie rotacją pracowników: Dzięki analizie danych HR, organizacje mogą przewidywać, którzy pracownicy są najbardziej prawdopodobni do odejścia i dlaczego. To umożliwia organizacjom podejmowanie działań w celu zwiększenia retencji pracowników.
 • Zwiększenie efektywności operacyjnej: Analityka HR może pomóc organizacjom identyfikować obszary, które wymagają poprawy, jak również te, które działają dobrze.
 • Dostosowanie do zmian na rynku pracy: Zmiany na rynku pracy, takie jak rosnąca popularność pracy zdalnej czy rozwój technologii AI, mogą wpływać na to, jakie umiejętności są najbardziej poszukiwane. Analityka HR może pomóc organizacjom przewidywać te zmiany i dostosować się do nich.

Korzyści dla pracowników

 • Personalizacja i rozwój zawodowy: Analityka HR może pomóc pracownikom w identyfikacji ich mocnych stron, słabych stron i obszarów, w których mogą się rozwijać. Dzięki temu mogą otrzymać spersonalizowane wsparcie i szkolenia, które pomogą im w rozwoju zawodowym.
 • Lepsze zrozumienie perspektyw kariery: Analiza danych HR może pomóc pracownikom w lepszym zrozumieniu ścieżek kariery i wymagań związanych z różnymi stanowiskami w organizacji. To umożliwia im bardziej świadome podejmowanie decyzji dotyczących swojej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Zwiększenie zaangażowania: Szkolenie Analityka w procesach HR może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć, jak ich praca wpływa na cele organizacji. Dzięki temu mogą poczuć większe zaangażowanie i większe zadowolenie z osiąganych wyników.
 • Lepsze planowanie kariery: Analiza danych HR może pomóc pracownikom w planowaniu swojej kariery. Na podstawie analizy trendów rynkowych i potrzeb organizacji, pracownicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące swojego rozwoju zawodowego i poszukiwania nowych możliwości.
 • Wsparcie w zarządzaniu wynikami: Analityka HR może dostarczać pracownikom informacje zwrotne na temat ich osiągnięć, umiejętności i obszarów, w których mogą się poprawić. To umożliwia pracownikom skoncentrowanie się na konkretnej poprawie wyników i rozwoju swoich umiejętności.
 • Tworzenie bardziej sprawiedliwego i inkludującego środowiska pracy: Analiza danych HR może pomóc w identyfikacji potencjalnych nierówności i wykluczeń w miejscu pracy. Dzięki temu organizacje mogą podejmować działania mające na celu promowanie równości, różnorodności i inkluzji, co przekłada się na lepsze warunki dla wszystkich pracowników.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Znaczenie analityki w kontekście zmian rynku pracy
 • Korzyści płynące z wykorzystania analityki w procesach HR
 • Zasady gromadzenia, analizy i raportowania danych HR
 • Przegląd różnych narzędzi analitycznych dostępnych na rynku
 • Narzędzia do analizy danych i systemy wizualizacji
 • Narzędzia do prognozowania trendów
 • Techniki analizy danych jakościowych w obszarze HR
 • Techniki analizy danych ilościowych w obszarze HR
 • Wykorzystanie statystycznych metod i narzędzi w analizie danych HR
 • Efektywne wykorzystanie analityki w procesach rekrutacji
 • Analiza danych w procesie selekcji pracowników
 • Wykorzystanie danych w ocenie kandydatów i podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych
 • Analiza danych w procesie oceny pracowników
 • Wykorzystanie analityki w zarządzaniu wiekiem, różnorodnością i nowymi formami pracy
 • Badanie opinii pracowników i analiza wskaźników efektywności
 • Wiodące narzędzia i platformy HCM dostępne na rynku polskim
 • Interpretacja danych z raportów i opracowań badawczych dla własnej organizacji
 • Liczenie zwrotu z inwestycji (ROI) w procesy HR
 • Wykorzystanie programów takich jak MS Excel do analizy danych HR
 • Analiza procesów HR na bazie wybranej platformy HCM
 • Case studies i praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem analityki HR

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Marcin Grzelak

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w największych sieciach handlowych. Piastował stanowisko menedżerskie w jednej z największych sieci spożywczych Albert. Swoje doświadczenie jak i wiedzę połączył jako trener-praktyk w sieci Intermarche. Tworzył i wdrażał w sieci MediaExpert Standardy Obsługi Klienta. Obecnie właściciel firmy szkoleniowej Warto Szkolić, zapewniającej najwyższą jakość oraz możliwość pozyskania dofinansowania na prowadzone szkolenia. Posiada certyfikat Akademii Mistrzów Treningu na poziomie mistrzowskim oraz certyfikat Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji ROZVIJAK na poziomie zaawansowanym. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Trenerów Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Z wykształcenia mgr zarządzania, absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.