Analiza strategiczna

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest dla kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w przedsiębiorstwie, u których zdiagnozowano lukę kompetencyjną w zakresie analizy strategicznej.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Wyznacza metody i narzędzia analizy strategicznej rynku i konkurencji (np. SWOT, PEST, analizy macierzowe/portfelowe28)

 

2

Definiuje metody i narzędzia analizy danych.

 

 

 

3

Definiuje możliwości i ograniczenia  dotyczącą rynku, na którym działa firma.

4

Identyfikuje misję strategiczną przedsiębiorstwa.

 

 

 

5

Identyfikuje i dobiera źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej.

 

 

6

Dokonuje analizy potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody.

 

 

 

7

Dokonuje analizy otoczenia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody.

 

 

 

8

Ocenia pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku oraz wybra właściwą dla niego opcję strategiczną

 

 

 

9

Przetwarza zebrane informacje i wyciągać z nich wnioski służące ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa

 

 

 

10

Przekazuje wyniki analizy strategicznej pracownikom przedsiębiorstwa

 

 

11

Opracowuje i wdroża plan sukcesji w przedsiębiorstwie, uwzględniający potrzeby firmy oraz sukcesorów (zarówno sukcesji rodzinnej i pozarodzinnej)

12

Zachowuje obiektywizm w procesie strategii przedsiębiorstwem.

13

Komunikuje wyniki oceny w sposób klarowny i taktowny.

Moduł I 

 • Metody i narzędzia analizy strategicznej rynku i konkurencji (np. SWOT, PEST, analizy macierzowe/portfelowe28) -wykład.

Moduł II

 • Metody i narzędzia analizy danych – wykład

Moduł III

 • Możliwości i ograniczenia dotyczące rynku, na którym działa firma – dyskusja.

Moduł IV

 • Zasady formułowania misji strategicznej przedsiębiorstwa – burza mózgów + wykład.

Moduł V

 • Jak wybrać właściwą opcję strategiczną przedsiębiorstwa – wykład + dyskusja.

Moduł VI

 • Zadanie dla zespołu – ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

Moduł VII

 • Jak identyfikować dobierać źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej -wykład + dyskusja.

Moduł VIII

 • Przetworzenie i zebranie informacji oraz wyciągnięcie z nich wniosków służących ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa – studium przypadku

Moduł IX

 • Analiza potencjału wewnętrznego oraz otocznia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody wraz  z przekazaniem wyników i wniosków pracownikom – symulacja

Moduł X

 • Opracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanychprocesów – wykład + ćwiczenie w grupach.

Moduł XI

 • Test wiedzy na temat technik i metod analizy strategicznej.
 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Cel edukacyjny

Usługa „Analiza strategiczna” prowadzi uczestnika do nabycia zdolności określania strategii przedsiębiorstwa w oparciu o analizę otoczenia oraz wnętrza organizacji z wykorzystaniem narzędzi analizy strategicznej. Dodatkowo przygotowuje uczestnika do podejścia długoterminowego oraz do zrozumienia działań przedsiębiorstwa w szerszej perspektywie – określenia kierunku działań strategicznych.

Forma zajęć:

Case study w ramach którego trener rozdziela zadania i zasoby organizacyjne pomiędzy różnych członków zespołu.
Scenka symulacyjna – symulacja prowadzenia rozmowy oceniającej, podczas której uczestnicy zostaną podzieleni na dwuosobowe grupy.

Informacje dodatkowe

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

 

Liczba godzin szkolenia wynosi: 16h

 

Pliki dokumentów, materiałów będą do pobrania w dowolnym formacie.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii