Analiza strategiczna

Uczestnik szkolenia zyska solidne umiejętności w zakresie analizy strategicznej, co pozwoli mu na lepsze zrozumienie środowiska biznesowego i podejmowanie efektywnych decyzji. Pozna metody analizy, które pomogą mu w identyfikacji i ocenie strategicznych możliwości.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Analiza strategiczna

Grupa docelowa szkolenia obejmuje szerokie spektrum profesjonalistów. Szkolenie jest dedykowane dla menedżerów na wszystkich szczeblach organizacji, którzy pragną zrozumieć kontekst strategiczny swoich decyzji. Jest to też idealne dla kierowników projektów i analityków biznesowych, którzy chcą zwiększyć swoją skuteczność przez zastosowanie analizy strategicznej. Konsultanci, którzy chcą poprawić swoje umiejętności doradcze, także skorzystają z tego szkolenia. Dodatkowo, osoby aspirujące do ról liderów, mogą wykorzystać to szkolenie jako przeskok do przyszłych funkcji zarządzających i strategicznych.

Idea szkolenia polega na tym, że nauczą się stosować narzędzia analizy strategicznej, aby zrozumieć dynamikę rynku i konkurencję. Szkolenie łączy teorię z praktyką, koncentrując się na case studies i praktycznych ćwiczeniach, które pomagają w zrozumieniu i zastosowaniu poznanych metod.

wyślij zapytanie

Analiza strategiczna – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności organizacji: Poprzez szkolenie pracownicy rozwijają umiejętności analizy strategicznej, które przyczyniają się do wzrostu efektywności organizacji jako całości. Lepsze podejmowanie decyzji, identyfikowanie szans i zagrożeń oraz doskonalenie strategii wpływa na osiąganie lepszych wyników biznesowych.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów: Analiza strategiczna pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów organizacji, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Pracownicy, którzy zdobyli umiejętności analizy strategicznej, potrafią lepiej ocenić, jakie zasoby są potrzebne do osiągnięcia celów organizacji i jak je zoptymalizować.
 • Długoterminowa perspektywa: Szkolenie zachęca do myślenia w długoterminowej perspektywie. Zarówno firma, jak i pracownicy zyskują umiejętność planowania i tworzenia strategii, które mają na celu osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej i długoterminowego sukcesu.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze podejmowanie decyzji strategicznych: Szkolenie umożliwia firmie rozwinięcie umiejętności analitycznych i strategicznych swoich pracowników. Dzięki temu mogą oni podejmować lepiej uzasadnione i przemyślane decyzje strategiczne, co wpływa na skuteczność działań organizacji.
 • Wykorzystanie szans i minimalizowanie zagrożeń: Analiza strategiczna pozwala firmie identyfikować szanse i zagrożenia związane z jej otoczeniem biznesowym. Dzięki szkoleniu pracownicy mogą skutecznie analizować otoczenie i podejmować odpowiednie działania, aby wykorzystać szanse i minimalizować negatywne skutki zagrożeń.
 • Poprawa efektywności operacyjnej: Szkolenie może pomóc firmie w ocenie swoich wewnętrznych zasobów, procesów i strategii. Dzięki temu organizacja może identyfikować obszary, w których można wprowadzić usprawnienia, co prowadzi do poprawy efektywności operacyjnej i osiągania lepszych wyników.
 • Konkurencyjna przewaga: Skuteczna analiza strategiczna umożliwia firmie identyfikowanie swoich konkurencyjnych przewag i opracowywanie odpowiednich strategii. Szkolenie może przyczynić się do wypracowania konkurencyjnej przewagi, co pozwala firmie osiągnąć sukces na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności analitycznych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności analizy strategicznej, które są przydatne w zarządzaniu organizacją. To może prowadzić do ich rozwoju zawodowego i otwierać nowe możliwości kariery.
 • Większa pewność w podejmowaniu decyzji: Pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, zyskują większą pewność w podejmowaniu decyzji strategicznych. Posiadanie solidnej wiedzy i umiejętności analizy pozwala im podejmować lepiej uzasadnione decyzje, co przekłada się na ich efektywność i zaufanie ze strony przełożonych.
 • Wzrost zaangażowania: Szkolenie może wpływać na wzrost zaangażowania pracowników, ponieważ pozwala im na rozwijanie się i zdobywanie nowych umiejętności. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni wnosić wartość do organizacji.
 • Zwiększenie możliwości awansu: Pracownicy, którzy posiadają umiejętności analizy strategicznej, mogą stać się atrakcyjnymi kandydatami do awansu wewnątrz organizacji. Szkolenie daje im szansę na rozwój i zdobycie kompetencji niezbędnych do objęcia bardziej odpowiedzialnych stanowisk.
 • Współpraca i komunikacja: Szkolenie może wymagać interakcji i współpracy między różnymi działami i poziomami hierarchii w firmie. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu mają możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i wymiany doświadczeń, co przyczynia się do lepszej komunikacji wewnątrz organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

Wykład:

Metody i narzędzia analizy strategicznej rynku i konkurencji, m.in. SWOT, PEST, analizy macierzowe/portfelowe28.

Wykład:

Metody i narzędzia analizy danych

Dyskusja:

Możliwości i ograniczenia dotyczące rynku, na którym działa firma.

Wykład i burza mózgów:

Zasady formułowania misji strategicznej przedsiębiorstwa.

Wykład i dyskusja:

Jak wybrać właściwą opcję strategiczną przedsiębiorstwa.

Zadanie dla zespołu: ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku.

Wykład i dyskusja:

Jak identyfikować dobierać źródła informacji i danych potrzebnych do dokonania analizy strategicznej.

Studium przypadku:

Przetworzenie i zebranie informacji oraz wyciągnięcie z nich wniosków służących ocenie potencjału oraz pozycji przedsiębiorstwa.

Symulacja:

Analiza potencjału wewnętrznego oraz otoczenia przedsiębiorstwa w oparciu o wybrane metody wraz z przekazaniem wyników i wniosków pracownikom.

Wykład i ćwiczenia w grupach:

Opracowanie planu sukcesji w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem eliminacji barier i ciągłości realizowanych procesów.

Test wiedzy na temat technik i metod analizy strategicznej.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów dotyczących tematyki szkolenia. Uczenie się dzięki analizowaniu błędów i sukcesów innych organizacji.

 

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

4

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.