API REST i JSON w języku C#

Uczestnik szkolenia “API REST i JSON w języku C#” zdobędzie wiedzę niezbędną do tworzenia, konsumowania i zarządzania interfejsami API REST, co umożliwi mu efektywną komunikację między aplikacjami. Ponadto, nauczy się przetwarzać dane w formacie JSON, co pozwoli mu skutecznie manipulować danymi w swoich projektach oraz integrować się z różnymi serwisami internetowymi.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: API REST i JSON w języku C#

Grupa docelowa: Szkolenie “API REST i JSON w języku C#” skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się tworzenia aplikacji internetowych. Każde zagadnienie tłumaczę w taki sposób, aby nawet osoby początkujące nie miały problemu z jego przyswojeniem. Dzięki zdobytej wiedzy kursant poradzi sobie z samodzielnym programowaniem aplikacji na platformie ASP.NET Core.

Idea szkolenia “API REST i JSON w języku C#” polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia, obsługi i zarządzania interfejsami programistycznymi opartymi na architekturze REST oraz przetwarzania danych w formacie JSON przy użyciu języka C#. Szkolenie będzie koncentrować się na praktycznych aspektach tworzenia API REST oraz obsługi formatu JSON, umożliwiając uczestnikom efektywne korzystanie z tych technologii w swojej pracy programistycznej.

wyślij zapytanie

API REST i JSON w języku C# – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności projektów: Lepsza wiedza i umiejętności związane z API REST i JSON przekładają się na efektywniejsze projekty, co korzystnie wpływa na organizację i pozwala pracownikom lepiej wykorzystać swój czas i zasoby.
 • Podnoszenie jakości oprogramowania: Dzięki szkoleniu z obsługi API REST i formatu JSON, zarówno organizacja, jak i pracownicy mogą przyczynić się do tworzenia bardziej niezawodnych i bezpiecznych aplikacji, co przekłada się na zadowolenie klientów.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Posiadanie pracowników z umiejętnościami związanymi z API REST i JSON czyni organizację bardziej konkurencyjną na rynku, co przekłada się na sukcesy biznesowe.
 • Wsparcie innowacyjności: Pracownicy, którzy posiadają wiedzę z obszaru API REST i JSON, mogą bardziej efektywnie pracować nad innowacyjnymi projektami i integracjami z nowymi technologiami.
 • Poprawa relacji z klientami: Lepsza jakość oprogramowania oraz zdolność do integracji z usługami zewnętrznymi przekładają się na zadowolenie klientów i dłuższe trwałe relacje biznesowe.
 • Zwiększenie zaufania rynkowego: Organizacja, która inwestuje w rozwijanie kompetencji swoich pracowników, buduje reputację firmy, która jest w stanie dostarczać wysokiej jakości rozwiązania.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie kompetencji zespołu: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, co przyczynia się do podniesienia kompetencji całego zespołu programistycznego.
 • Efektywniejsza praca: Dzięki umiejętnościom tworzenia i obsługi API REST, zespół może projektować bardziej efektywne i skalowalne aplikacje, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów.
 • Większa konkurencyjność: Posiadanie pracowników o kompetencjach w obszarze API REST i JSON pozwala organizacji być bardziej konkurencyjną na rynku, zwłaszcza w sektorze technologicznym.
 • Poprawa jakości oprogramowania: Lepsze zrozumienie architektury REST i formatu JSON przekłada się na możliwość tworzenia bardziej niezawodnego i bezpiecznego oprogramowania.
 • Szybszy rozwój projektów: Programiści, którzy opanują te umiejętności, mogą tworzyć nowe funkcje i integracje z innymi systemami bardziej sprawnie i bez bariery w postaci braku wiedzy.
 • Zmniejszenie błędów: Lepsze zrozumienie obsługi formatu JSON oraz korzystanie z API REST pomaga uniknąć błędów w przetwarzaniu danych i komunikacji między systemami.
 • Łatwiejsza integracja z usługami zewnętrznymi: Pracownicy będą w stanie bardziej efektywnie integrować aplikacje z usługami zewnętrznymi i dostarczać nowe funkcje dla klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności: Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom rozwijać i poszerzać swoje umiejętności w obszarze tworzenia i obsługi API REST oraz formatu JSON.
 • Zwiększenie wartości na rynku pracy: Posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z API REST i JSON czyni pracowników bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, co może przekładać się na lepsze perspektywy zawodowe.
 • Szybszy rozwój kariery: Zdobywanie nowych umiejętności może otwierać drzwi do awansu zawodowego i możliwości pracy nad bardziej zaawansowanymi projektami.
 • Zwiększenie pewności siebie: Praktyczne doświadczenie zdobywane podczas szkolenia może zwiększyć pewność siebie pracowników w zakresie projektowania i tworzenia rozwiązań opartych na API REST.
 • Efektywniejsza praca: Umiejętność obsługi API REST i JSON pozwala pracownikom pracować efektywniej i wydajniej w projektach programistycznych.
 • Możliwość rozwoju w specjalizacji: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie się w specjalizacji związaną z obsługą interfejsów programistycznych i przetwarzaniem danych w formacie JSON.
 • Zadowolenie z pracy: Posiadanie umiejętności związanych z API REST i JSON może przyczynić się do większej satysfakcji zawodowej pracowników, ponieważ pozwala im pracować nad bardziej zaawansowanymi i satysfakcjonującymi projektami.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest i do czego służy API
 • Protokół http
 • Analiza formatu JSON
 • Pliki projektu Web API
 • Mapowanie żądań HTTP
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Architektura warstwowa
 • Utworzenie solucji i dodanie zależności miedzy projektami
 • Encja
 • Wzorzec repozytorium
 • Wyjątki
 • Instalowanie i konfiguracja Entity Framework Core
 • Implementacja repozytorium
 • Konfiguracja encji
 • Migracje
 • Wzorzec CQRS
 • Zapytanie (Query)
 • Komenda (Command)
 • Mapowanie danych
 • Konfiguracja potoku żądań
 • Implementacja kontrolera
 • Konsumpcja API

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Ćwiczenia praktyczne

To praktyczna część szkolenia, w której uczestnicy samodzielnie implementują przykłady kodu, tworzą własne API REST i manipulują danymi w formacie JSON. Ćwiczenia pozwalają na bezpośrednie stosowanie zdobytej wiedzy.

2

Studium przypadku

Analiza rzeczywistych przypadków użycia pozwala na zrozumienie, jak API REST i JSON są stosowane w praktyce. Studium przypadku może obejmować analizę istniejących projektów lub tworzenie własnych scenariuszy.

3

Analiza błędów i debriefing

Po ćwiczeniach praktycznych i studium przypadku przeprowadzana jest analiza błędów i debriefing, aby zrozumieć, co można było zrobić lepiej i jakie wnioski można wyciągnąć.

4

Wykład

Stanowi podstawową metodę przekazywania teorii i podstawowych informacji na temat API REST i JSON. Podczas wykładów uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę na ten temat.

Trenerzy

Paweł Sładek

Programista .NET z kilkuletnim doświadczeniem. Od kilku lat zajmuje się m.in. prowadzeniem szkoleń z zakresu programowania aplikacji webowych oraz chmury Azure. Podczas szkoleń główny nacisk stawia na praktykę oraz indywidualne podejście do kursanta. Posiada certyfikaty: Microsoft Certified Professional (MCP), Azure Developer Associate oraz DevOps Engineer Expert. Na codzień bierze udział przy tworzeniu i projektowaniu systemu wsparcia sprzedaży dla najbardziej rozpoznawalnej polskiej grupy mediowej oraz zajmuje się utrzymaniem pierwszego w Polsce systemu monitorującego rynek pracy. Wykorzystuje do tego język C# i platformę ASP .NET Core. Interesuje się szeroko pojętą tematyką web developmentu, architekturą systemów oraz chmurą Azure.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.