Asertywność jako optymalny sposób na uzyskanie efektów win-win

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność asertywnego komunikowania się, co pozwoli mu skuteczniej wyrażać swoje potrzeby, opinie i granice. Dzięki temu zdobędzie większą pewność siebie oraz lepiej poradzi sobie w konfliktach, osiągając korzystne wyniki dla wszystkich zaangażowanych stron. Szkolenie umożliwi mu również doskonalenie negocjacji, co wpłynie pozytywnie na osiąganie porozumień opartych na wzajemnym zrozumieniu i korzyściach dla obu stron.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Asertywność jako optymalny sposób na uzyskanie efektów win-win

Grupa docelowa: Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i efektywnie rozwiązywać konflikty, osiągając satysfakcjonujące wyniki zarówno dla siebie, jak i dla innych. Adresowane jest do:

 • Przedsiębiorców i menedżerów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne i budowania pozytywnych relacji z klientami, partnerami biznesowymi czy współpracownikami.
 • Osób pracujących w zespołach, które chcą tworzyć harmonijne środowisko pracy, oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.
 • Osób, które chcą nauczyć się rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, unikając agresji lub uległości.
 • Każdego, kto pragnie zdobyć umiejętności komunikacyjne, które pomogą mu osiągać lepsze rezultaty w różnych sferach życia osobistego i zawodowego.

Idea szkolenia polega na rozwijaniu umiejętności asertywnego komunikowania się w różnych sytuacjach życia, co pozwoli uczestnikom osiągać satysfakcjonujące wyniki zarówno dla siebie, jak i dla innych. Poprzez ćwiczenia praktyczne i naukę skutecznych technik, uczestnicy zdobędą umiejętności wyrażania swoich potrzeb i opinii w sposób szanujący drugą stronę, rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny oraz budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia do skutecznego negocjowania i osiągania porozumienia, co przyczyni się do poprawy efektywności komunikacji w życiu zawodowym i osobistym.

wyślij zapytanie

Asertywność jako optymalny sposób na uzyskanie efektów win-win – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności zespołowej: Asertywność pomaga w tworzeniu otwartego i wspierającego środowiska w zespole, co sprzyja lepszej współpracy i osiąganiu wspólnych celów.
 • Pozytywne podejście do konstruktywnej krytyki: Uczestnicy szkolenia nauczą się jak przyjmować konstruktywną krytykę oraz jak ją udzielać innym w sposób szanujący i pomocny.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów: Asertywność sprzyja rozwijaniu umiejętności analitycznego myślenia i poszukiwania efektywnych rozwiązań problemów.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku firmy: Pracownicy, którzy potrafią asertywnie reprezentować firmę, budują jej pozytywny wizerunek zarówno w kontaktach z klientami, jak i w społeczności biznesowej.
 • Zwiększenie lojalności pracowników: Tworzenie pozytywnego i szanującego środowiska pracy, w którym asertywność jest doceniana, przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników wobec firmy.
 • Optymalizacja komunikacji międzykulturowej: Asertywność pomaga w radzeniu sobie z różnicami kulturowymi i rozumieniu oczekiwań oraz zachowań ludzi z różnych środowisk.
 • Lepsze zarządzanie stresem: Uczestnicy szkolenia nauczą się skutecznych technik radzenia sobie ze stresem, co wpływa na ogólną zdolność do radzenia sobie z presją w pracy.
 • Wyższa zdolność adaptacji do zmian: Asertywność pozwala pracownikom lepiej przystosować się do zmian w organizacji i skutecznie wspierać procesy transformacyjne.
 • Budowanie pozytywnego przywództwa: Asertywni liderzy potrafią skuteczniej motywować zespół, wspierać rozwój pracowników i budować pozytywną kulturę organizacyjną.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności asertywnego komunikowania się, co przełoży się na poprawę komunikacji wewnątrz zespołów i między różnymi poziomami hierarchii. Skuteczniejsza komunikacja przyczynia się do zmniejszenia nieporozumień, błędów oraz konfliktów w organizacji.
 • Efektywne rozwiązywanie konfliktów: Asertywność pomaga uczestnikom szkolenia podejść do konfliktów w sposób konstruktywny i poszukiwać rozwiązań korzystnych dla wszystkich zaangażowanych stron. To pozwala na szybsze i bardziej harmonijne rozwiązanie problemów, co wpływa pozytywnie na atmosferę pracy.
 • Zwiększenie efektywności negocjacji: Osoby uczestniczące w szkoleniu będą lepiej przygotowane do prowadzenia skutecznych negocjacji z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi itp. Dzięki zdolności do znalezienia kompromisów i rozwiązań win-win, organizacja może osiągać lepsze warunki współpracy.
 • Poprawa atmosfery pracy: Asertywność sprzyja tworzeniu pozytywnej i szanującej atmosfery pracy. Pracownicy czują się bardziej docenieni i zrozumiani, co zwiększa zaangażowanie i motywację do wykonywania zadań.
 • Redukcja stresu i absencji: Skuteczne radzenie sobie z konfliktami oraz zdolność wyrażania potrzeb i granic wpływa na redukcję stresu w miejscu pracy. Mniejszy poziom stresu może zmniejszyć liczbę chorobowych dni nieobecności pracowników.
 • Wzrost efektywności i wydajności: Dobre umiejętności komunikacyjne i zdolność do osiągania porozumienia przekładają się na sprawniejszą współpracę i wydajniejsze realizowanie projektów w organizacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Organizacje, które dbają o rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się swoich pracowników, zyskują reputację jako miejsce, gdzie panuje dobra atmosfera pracy, a obsługa klientów odznacza się profesjonalizmem.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie pewności siebie: Uczestnicy szkolenia zdobędą większą pewność siebie w wyrażaniu swoich potrzeb, opinii i granic, co pozwoli im poczuć się bardziej komfortowo w różnych sytuacjach interpersonalnych.
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów: Asertywność pozwala na konstruktywne radzenie sobie z konfliktami, umożliwiając pracownikom osiąganie lepszych rezultatów i unikanie niepotrzebnego stresu.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Dobre umiejętności komunikacyjne asertywnych pracowników sprzyjają budowaniu pozytywnych i szanujących relacji zarówno z kolegami z pracy, jak i klientami.
 • Wzrost efektywności zawodowej: Zdolność do skutecznych negocjacji oraz wyważonego komunikowania się przyczynia się do bardziej efektywnej pracy i osiągania lepszych wyników.
 • Redukcja stresu i poprawa zdrowia psychicznego: Asertywność pozwala na zdrowe wyrażanie emocji i potrzeb, co wpływa na zmniejszenie stresu i poprawę ogólnego samopoczucia pracowników.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Dobra atmosfera pracy, harmonijne relacje między pracownikami i zdolność do osiągania wspólnych celów przyczyniają się do większej satysfakcji z wykonywanych obowiązków.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie dostarcza narzędzi i wiedzy pozwalających pracownikom rozwijać umiejętności komunikacyjne, które przydatne są zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
 • Wspieranie rozwoju kariery: Asertywność jest cechą cenioną przez pracodawców, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogą zyskać przewagę w awansie i rozwijaniu swojej kariery zawodowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym faktycznie jest asertywność a czym nie jest – dowiesz się, jak plasuje się asertywność w kontraście do uległości i agresji oraz dlaczego warto praktykować asertywność w relacjach osobistych i zawodowych, co asertywnosć ma wspólnego z szacunkiem oraz odpowiedzialnością osobistą
 • Osobowość a asertywność – poznasz cechy człowieka asertywnego, dowiesz się, czy każdy może stawać się asertywnym
 • Odróżnienie asertywności od zachowań agresywnych, depresyjnych lub uległych – nauczysz się rozróżniać zachowania, które budują od tych, które rujnują
 • Co utrudnia mi bycie asertywnym – dowiesz się, dlaczego łatwiej jest zachowywać się ulegle lub agresywnie a jednocześnie, jakie skutki przynosi działanie ,,na skróty”
 • Pojęcie granic osobistych – uświadomisz sobie, gdzie przebiegają Twoje granice, nauczysz się ich wyznaczania i komunikowania własnych granic, jednocześnie respektując granice innych ludzi
 • Jak szanować siebie budując w sobie postawę asertywną – poćwiczysz proste sposoby na budowanie i wzmacnianie własnej wartości oraz tworzenie zasobnych stanów emocjonalnych
 • Budowanie pozytywnego wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby – potrenujesz sposoby na wyciszanie destrukcyjnych wewnętrznych monologów na rzecz dostrzegania i wzmacniania własnej wartości
 • Komunikacja asertywna – dowiesz się i poćwiczysz sposoby komunikacji, w której oddzielisz człowieka, zasługującego zawsze na szacunek od jego zachowań, wobec których wyrażasz feed back
 • Typowe trudności w obsłudze Gościa, Klienta i Współpracownika wymagające zachowań asertywnych – poćwiczysz najlepsze dla siebie techniki komunikacji asertywnej w sytuacjach wymagających zachowań asertywnych
 • Jak odmawiać w sposób asertywny – poćwiczysz sposoby mądrej odmowy, w sytuacjach, które Cię ranią oraz poszukiwania innych rozwiązań, gdy nie możesz lub nie potrafisz odmówić
 • Wyrażanie krytyki wobec zachowań – nauczysz się odróżniać konstruktywną krytykę od krytykanctwa a zachowania człowieka od jego samego, a tym samym krytykować konstruktywnie
 • Reagowanie na krytykę i atak – poćwiczysz zachowania, które pozwolą Ci wyciągnać właściwe wnioski z krytyki wobec Ciebie a jednocześnie stawiać granice na zachowania inwazyjne i krzywdzące
 • Wyrażanie i przyjmowanie uczuć pozytywnych i uczuć negatywnych – nauczysz się zachowań, które konstuktywnie pozwolą wyrażać to, co czujesz oraz przyjmować to, co czują inni
 • Mimika, gestykulacja i język ciała w relacjach asertywnych – dowiesz się, jakie elementy mowy ciała ułatwią Ci zachowania asertywne i na co zwracać uwagę u rozmówców, aby najkrótszą drogą dojść do konstruktywnych rozwiązań

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Role-playing

Uczestnicy odgrywają scenki, w których mogą wypróbować asertywne techniki komunikacyjne w różnych sytuacjach. Mogą wcielać się w role zarówno asertywnych osób, jak i tych, które są agresywne lub biernie unikające.

2

Analiza przypadków

Uczestnicy analizują rzeczywiste sytuacje konfliktowe i próbują znaleźć rozwiązania oparte na podejściu asertywnym, które uwzględniają potrzeby obu stron i dążenie do efektów win-win.

3

Gry i symulacje

Gry symulacyjne pozwalają uczestnikom praktykować asertywne zachowania w kontrolowanym środowisku. Uczestnicy mogą ćwiczyć wyrażanie swoich opinii, odmawianie zgodnie z zasadami asertywności oraz wypracowywanie kompromisów.

4

Dyskusje grupowe

Interaktywne dyskusje pozwalają na wymianę doświadczeń i spostrzeżeń na temat asertywności w różnych kontekstach. Uczestnicy dzielą się swoimi trudnościami i sukcesami związanymi z wyrażaniem swoich potrzeb i opinii.

5

Trening umiejętności interpersonalnych

Ćwiczenia skupiające się na rozwijaniu umiejętności słuchania, zadawania pytań, negocjacji i wyrażania uzasadnionych opinii.

Agata Rajchel

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 25 lat w zawodzie. Opracowywała autorskie projekty i szkolenia menadżerów w działach: Telewindykacji, Infoliii, Call Center i Telesprzedaży, Wsparcia Technicznego oraz IT, Reklamacji oraz Salonów Firmowych oraz zrealizowała około 450 dni szkoleniowych z zakresu kompetencji miękkich dla jednej z firm telekomunikacyjnych, jako trener wewnętrzny. Przez wiele lat była trenerem biznesu, coachem, doradcą i wykładowcą w branży B2B. W latach 1998-2000 była trenerem oraz specjalistą ds. wdrażania programów informatycznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Inżynieria środowiska w Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Pedagogicznego przy Uniwersytecie Śląskim w Gliwicach. Posiada międzynarodowy certyfikat Certified Master Practitioner in the art of NLP Training Design Specialist, autoryzowany przez The Society of Neuro-Linguistic Programming oraz certyfikat TRENERA NVC otrzymany w 3 letnim Studium Trenerów Nonviolent Communication.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.