Automatyzacja systemów z pomocą AI

Uczestnik szkolenia zyska zaawansowaną wiedzę na temat automatyzacji systemów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pozna teoretyczne i praktyczne aspekty implementacji AI w automatyzacji procesów, co pozwoli mu na zwiększenie efektywności i innowacyjności w działaniu. Uczestnicy zdobędą umiejętności identyfikacji odpowiednich obszarów do automatyzacji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań AI w swoich organizacjach.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Automatyzacja systemów z pomocą AI

Grupa docelowa szkolenia “Automatyzacja systemów ze sztuczną inteligencją” skierowana jest do różnorodnej grupy osób, którzy są zainteresowani wykorzystaniem technologii sztucznej inteligencji do automatyzacji systemów w kontekście biznesowym. Grupa docelowa obejmuje:

 • Pracowników marketingu: Osoby odpowiedzialne za strategie marketingowe, generowanie treści, personalizację komunikacji itp. Szkolenie pomoże im zdobyć umiejętności w zakresie automatyzacji marketingu, wykorzystując technologie sztucznej inteligencji, takie jak generowanie treści, analiza danych czy personalizacja komunikacji.
 • Przedsiębiorców i właścicieli firm: Osoby prowadzące własne firmy, które chcą wykorzystać technologię sztucznej inteligencji do automatyzacji różnych aspektów swojej działalności. Szkolenie pomoże im zrozumieć potencjał i korzyści automatyzacji systemów AI, jak również dostarczy narzędzi i strategii do wdrożenia rozwiązań opartych na AI.
 • Menadżerów i decydentów biznesowych: Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji strategicznych w organizacji. Szkolenie pozwoli im zrozumieć możliwości i implikacje związane z automatyzacją systemów za pomocą sztucznej inteligencji, co umożliwi im podejmowanie lepszych decyzji dotyczących strategii i inwestycji w obszarze AI.
 • Pracowników różnych działów: Szkolenie jest skierowane do pracowników różnych działów organizacji, takich jak obsługa klienta, wsparcie techniczne, sprzedaż, operacje itp. Szkolenie pomoże im zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie automatyzacji zadań, optymalizacji procesów i wykorzystania sztucznej inteligencji do efektywniejszego działania i osiągania lepszych wyników.

Szkolenie jest dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, umożliwiając zdobycie nowej wiedzy zarówno osobom z podstawową wiedzą na ten temat, jak i tym, którzy już posiadają pewne doświadczenie w dziedzinie automatyzacji AI.

Idea szkolenia:

Szkolenie jest intensywnym programem, który ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji w celu automatyzacji różnych systemów w kontekście biznesowym. Opierając się na najnowszych trendach i praktykach związanych z automatyzacją AI, szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami i strategiami związanymi z tym obszarem.

wyślij zapytanie

Automatyzacja systemów z pomocą AI – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności i wydajności: Automatyzacja systemów AI pozwoli na efektywne wykorzystanie zasobów, eliminację powtarzalnych zadań i skupienie się na bardziej wartościowych zadaniach. To przyczyni się do zwiększenia ogólnej efektywności i wydajności pracy.
 • Poprawa jakości i dokładności: Wykorzystanie sztucznej inteligencji w automatyzacji systemów przyczyni się do poprawy jakości i dokładności wykonywanych zadań. Systemy AI są w stanie analizować i interpretować duże ilości danych, co minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i zapewnia większą precyzję.
 • Oszczędność czasu i zasobów: Automatyzacja systemów AI pozwoli na oszczędność czasu poprzez eliminację ręcznych i powtarzalnych czynności. Pracownicy będą mogli skoncentrować się na bardziej strategicznych i wartościowych aspektach swojej pracy, co prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów.
 • Zwiększenie innowacyjności: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji systemów pobudza innowacyjność i kreatywność w organizacji. Pracownicy mają możliwość eksplorowania nowych możliwości i projektowania innowacyjnych rozwiązań, co przyczynia się do rozwoju organizacji i jej konkurencyjności.
 • Poprawa obsługi klienta: Automatyzacja systemów AI pozwala na lepszą obsługę klientów poprzez szybką i spersonalizowaną odpowiedź na ich potrzeby. Dzięki analizie danych i uczeniu maszynowemu, organizacje mogą dostarczać klientom lepsze doświadczenia i zwiększać satysfakcję klientów.
 • Skalowalność i elastyczność: Automatyzacja systemów AI zapewnia organizacji skalowalność i elastyczność w obszarze wykonywania zadań i procesów. Systemy AI mogą być łatwo dostosowywane do zmieniających się wymagań i ilości pracy, co umożliwia organizacji dostosowanie się do dynamicznego środowiska biznesowego.
 • Redukcja rutynowych zadań: Automatyzacja systemów AI pozwala na redukcję rutynowych i monotonnych zadań, co przyczynia się do większej satysfakcji pracowników i zwiększenia ich zaangażowania w bardziej wartościowe i interesujące zadania.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność i wydajność: Automatyzacja systemów za pomocą sztucznej inteligencji pozwoli organizacji na zautomatyzowanie powtarzalnych i czasochłonnych zadań. To z kolei prowadzi do zwiększenia efektywności i wydajności pracy, oszczędności czasu i zasobów oraz skupienia zespołu na strategicznych i wartościowych zadaniach.
 • Poprawiona jakość i precyzja: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji systemów umożliwia organizacji osiągnięcie większej precyzji i dokładności w wykonywanych zadaniach. Eliminacja błędów ludzkich i możliwość analizy ogromnych ilości danych przyczyniają się do poprawy jakości działań i wyników organizacji.
 • Zwiększona skalowalność: Automatyzacja systemów za pomocą sztucznej inteligencji pozwala organizacji na skalowanie jej działań i procesów bez konieczności znaczącego zwiększania zasobów ludzkich. Dzięki temu organizacja może sprawnie rozwijać się, obsługiwać większą liczbę klientów i zwiększać swoje możliwości operacyjne.
 • Poprawa obsługi klienta: Automatyzacja systemów AI pozwala na lepszą obsługę klientów poprzez szybką i spersonalizowaną odpowiedź na ich zapytania i potrzeby. Systemy sztucznej inteligencji mogą analizować i interpretować dane klientów, przewidywać ich preferencje i dostarczać spersonalizowane rekomendacje, co przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów.
 • Optymalizacja procesów biznesowych: Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji systemów umożliwia organizacji optymalizację procesów biznesowych. Poprzez analizę danych, uczenie maszynowe i predykcję, organizacja może identyfikować obszary do usprawnienia, eliminować zbędne kroki i podejmować lepsze decyzje, co przekłada się na oszczędności czasu i zasobów.
 • Konkurencyjność na rynku: Efektywna automatyzacja systemów ze sztuczną inteligencją przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności organizacji na rynku. Zdolność do szybkiego, precyzyjnego i skutecznego działania daje organizacji przewagę konkurencyjną, pozwalając jej lepiej obsłużyć klientów, szybko reagować na zmiany rynkowe i rozwijać się innowacyjnie.

Korzyści dla pracowników

 1. Rozwój umiejętności: Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć nowe umiejętności związane z automatyzacją systemów za pomocą sztucznej inteligencji. Będą się uczyć o zaawansowanych technikach AI, narzędziach i frameworkach, co przyczyni się do ich rozwoju zawodowego.
 2. Zwiększona wartość rynkowa: Posiadanie umiejętności związanych z automatyzacją systemów AI może znacząco zwiększyć wartość pracowników na rynku pracy. Umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów biznesowych jest coraz bardziej poszukiwana i ceniona przez pracodawców.
 3. Zwiększona efektywność pracy: Szkolenie umożliwi pracownikom skuteczne wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji rutynowych i powtarzalnych zadań. To przyczyni się do zwiększenia ich efektywności pracy, pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych i kreatywnych aspektach swojej roli.
 4. Przyspieszenie procesów: Automatyzacja systemów AI pozwoli pracownikom na automatyzację i przyspieszenie procesów biznesowych. To oznacza, że mogą wykonywać więcej zadań w krótszym czasie, co przekłada się na większą produktywność i osiąganie lepszych wyników.
 5. Redukcja monotonii: Automatyzacja powtarzalnych i monotonnych zadań pozwoli pracownikom uniknąć rutynowej pracy, która może prowadzić do zmęczenia i znudzenia. Zamiast tego, będą mieli możliwość skoncentrowania się na bardziej interesujących i wartościowych aspektach swojej pracy.
 6. Wzrost kreatywności: Umożliwienie pracownikom wykorzystania technologii sztucznej inteligencji do automatyzacji systemów pozwoli im na uwolnienie czasu i zasobów, które mogą przeznaczyć na rozwijanie kreatywnych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań dla organizacji.
 7. Podnoszenie kompetencji technologicznych: Szkolenie w zakresie automatyzacji systemów AI przyczyni się do podniesienia kompetencji technologicznych pracowników. Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z zaawansowanymi technologiami AI jest nie tylko wartościowe w obecnych czasach, ale także przygotowuje pracowników na przyszłość związana z rozwojem sztucznej inteligencji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podstawy automatyzacji systemów
 • Rola sztucznej inteligencji w automatyzacji
 • Znaczenie automatyzacji w kontekście organizacji i efektywności pracy
 • Wybór odpowiednich technologii i narzędzi do budowy systemów AI
 • Projektowanie elastycznej architektury systemów AI
 • Integracja systemów AI z istniejącymi infrastrukturami organizacji
 • Techniki przetwarzania języka naturalnego w kontekście automatyzacji
 • Wykorzystanie NLP w analizie i rozumieniu tekstu
 • Praktyczne zastosowanie NLP w automatyzacji systemów
 • Wprowadzenie do analizy obrazów i wizji komputerowej
 • Wykorzystanie algorytmów CV do automatyzacji zadań
 • Projektowanie systemów automatyzacji obrazów w praktyce
 • Zasady i praktyki automatyzacji procesów biznesowych
 • Wykorzystanie technologii AI w identyfikacji, analizie i automatyzacji procesów
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań automatyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem AI
 • Wykorzystanie danych i analizy w automatyzacji systemów
 • Tworzenie modeli predykcyjnych dla lepszej automatyzacji
 • Wykorzystanie wyników analizy do podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym
 • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w automatyzacji AI
 • Etyczne aspekty automatyzacji i odpowiedzialne wykorzystanie sztucznej inteligencji
 • Zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi automatyzacji AI
 • Analiza różnych przypadków użycia automatyzacji AI w różnych branżach
 • Przykłady projektów automatyzacji AI i ich implementacja
 • Prezentacje i dyskusje na temat praktycznych zastosowań automatyzacji AI

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.