Budowanie i zarządzanie zespołem

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności budowania i skutecznego zarządzania zespołem, co przyczyni się do efektywności pracy grupowej i osiągania lepszych wyników. Nabędzie umiejętność motywowania członków zespołu, delegowania zadań oraz tworzenia inspirującej atmosfery pracy. Dodatkowo, uczestnik szkolenia będzie potrafił rozwiązywać konflikty, budować synergiczne relacje oraz wykorzystywać różnorodność perspektyw dla kreatywnego myślenia i innowacyjnego rozwiązywania problemów.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to osoby, które pełnią role menedżerskie, liderów zespołów lub mają aspiracje do objęcia takich stanowisk. Szkolenie adresowane jest zarówno do doświadczonych menedżerów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządzania zespołem, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kierowaniem zespołem lub aspirują do takiej roli w przyszłości.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do skutecznego budowania, motywowania i zarządzania zespołem. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności przywódczych i budowanie efektywnych relacji w zespole, co przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych.

Główne elementy idei szkolenia “Budowanie i zarządzanie zespołem” to:

 • Tworzenie skutecznej kultury zespołowej: Szkolenie skupia się na budowaniu pozytywnej kultury pracy zespołowej, opartej na zaufaniu, wzajemnym szacunku i otwartej komunikacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i narzędzia, które pomagają w budowaniu silnych i zgranych zespołów.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie pomaga uczestnikom rozwijać umiejętności przywódcze, takie jak delegowanie zadań, motywowanie pracowników, rozwiązywanie konfliktów i budowanie zaangażowania. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych stylów przywództwa i dostają narzędzia, które umożliwiają im skuteczne zarządzanie zespołem.
 • Skuteczna komunikacja w zespole: Szkolenie skupia się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych w kontekście zarządzania zespołem. Uczestnicy uczą się słuchać uważnie, zadawać pytania, wyrażać swoje myśli i oczekiwania, a także jasno i skutecznie przekazywać informacje w zespole.
 • Motywowanie i budowanie zaangażowania: Szkolenie dostarcza uczestnikom narzędzi i technik motywacyjnych, które pomagają w budowaniu zaangażowania pracowników i motywowaniu ich do osiągania wyższych wyników. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat potrzeb motywacyjnych pracowników i sposobów ich zaspokajania.
 • Zarządzanie konfliktami: Szkolenie pomaga uczestnikom w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole. Uczą się identyfikować, analizować i skutecznie zarządzać konfliktami, aby utrzymać harmonię w zespole i osiągać lepsze rezultaty.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: Szkolenie zachęca uczestników do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego. Daje im narzędzia i wskazówki, jak efektywnie zarządzać swoim czasem, stawiać cele i rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołem.
wyślij zapytanie

Budowanie i zarządzanie zespołem – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaufania i współpracy: Szkolenie pomaga w budowaniu zaufania i pozytywnych relacji między członkami zespołu. Wzrost zaufania przyczynia się do lepszej współpracy, większej otwartości na współpracę i łatwiejszego rozwiązywania problemów w zespole.
 • Poprawa klimatu organizacyjnego: Efektywne zarządzanie zespołem przyczynia się do pozytywnego klimatu organizacyjnego. Lepsza komunikacja, wzajemne wsparcie i dobre relacje między członkami zespołu tworzą atmosferę sprzyjającą twórczemu myśleniu, innowacjom i wysokiemu zaangażowaniu pracowników.
 • Wzrost zdolności adaptacyjnych: Szkolenie pomaga w rozwinięciu zdolności adaptacyjnych zespołu. Liderzy, którzy potrafią skutecznie zarządzać zespołem w zmieniających się warunkach, przyczyniają się do elastyczności organizacji i zdolności do dostosowania się do nowych wyzwań.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Skuteczne zarządzanie zespołem ma bezpośredni wpływ na jakość obsługi klienta. Doskonale zorganizowany zespół, skuteczna komunikacja wewnętrzna i wysoki poziom zaangażowania pracowników przekładają się na lepszą obsługę klienta i budowanie długotrwałych relacji z klientami.
 • Zwiększenie inicjatywy i kreatywności: Szkolenie rozwija umiejętności liderów i członków zespołu, co zachęca do podejmowania inicjatywy i wykorzystywania swojej kreatywności w pracy. Pracownicy czują się zainspirowani do proponowania nowych pomysłów, udziału w procesach innowacyjnych i wniesienia wartości dodanej do organizacji.
 • Ulepszona zdolność rozwiązywania problemów: Szkolenie “Budowanie i zarządzanie zespołem” rozwija umiejętności rozwiązywania problemów zarówno u liderów, jak i członków zespołu. Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji i zarządzania trudnymi sytuacjami przyczyniają się do skutecznego rozwiązywania problemów w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa wydajność zespołu: Doskonalenie umiejętności budowania i zarządzania zespołem przekłada się na większą efektywność pracy zespołowej. Liderzy, którzy posiadają umiejętności motywacyjne, komunikacyjne i konfliktowe, są w stanie lepiej wykorzystać potencjał każdego członka zespołu, co prowadzi do wzrostu wydajności i osiągania lepszych wyników.
 • Zwiększona zaangażowanie pracowników: Skuteczne zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnej kultury pracy przyczyniają się do większego zaangażowania pracowników. Pracownicy czują się bardziej doceniani, motywowani i zaangażowani w pracę, co przekłada się na wyższą jakość wykonywanych zadań i większe zaangażowanie w osiąganie celów organizacji.
 • Poprawiona komunikacja i współpraca: Szkolenie umożliwia rozwój umiejętności komunikacyjnych i budowanie efektywnej współpracy w zespole. Lepsza komunikacja pozioma i pionowa, zdolność do słuchania i wyrażania się oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów przyczyniają się do płynniejszej komunikacji w organizacji i skuteczniejszej współpracy między zespołami.
 • Wzrost retencji pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwój umiejętności zarządzania zespołem, tworzą atrakcyjne środowisko pracy dla swoich pracowników. Wysoko wykwalifikowani liderzy, którzy potrafią budować silne zespoły, przyczyniają się do większej satysfakcji i lojalności pracowników, co redukuje rotację kadry i koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
 • Poprawa wizerunku i reputacji: Organizacje, które skupiają się na budowaniu i zarządzaniu zespołem, zdobywają reputację jako pracodawcy, którzy inwestują w rozwój swoich pracowników. To przyciąga wysokiej jakości kandydatów i pozytywnie wpływa na wizerunek organizacji w branży.
 • Innowacyjność i adaptacja: Skuteczne zarządzanie zespołem sprzyja twórczemu myśleniu, innowacyjności i zdolności do adaptacji w organizacji. Liderzy, którzy umiejętnie zarządzają zespołem, zachęcają do dzielenia się pomysłami, rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwinięcie umiejętności przywódczych, niezależnie od tego, czy aspirują do roli lidera zespołu, czy chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania. Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego kierowania zespołem, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego i awansu.
 • Zwiększenie pewności siebie: Udział w szkoleniu “Budowanie i zarządzanie zespołem” może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie pracowników. Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem, budowania relacji i skutecznego komunikowania się daje pracownikom większą pewność w pełnieniu swoich obowiązków oraz radzenia sobie z różnymi sytuacjami w pracy.
 • Poprawa umiejętności interpersonalnych: Szkolenie skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych, słuchania, empatii i skutecznej współpracy. Pracownicy uczą się budować silne relacje z innymi członkami zespołu, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy, efektywną komunikację i zdolność do pracy w zespole.
 • Wzrost satysfakcji zawodowej: Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem przyczynia się do większej satysfakcji zawodowej pracowników. Możliwość wpływania na efektywność zespołu, rozwijania i motywowania innych osób daje pracownikom satysfakcję z osiągania celów i widzenia pozytywnych rezultatów swojej pracy.
 • Możliwość rozwoju kariery: Szkolenie “Budowanie i zarządzanie zespołem” otwiera drogę do rozwoju kariery dla pracowników, którzy chcą objąć stanowiska kierownicze lub przejść na wyższe szczeble hierarchii organizacyjnej. Posiadanie umiejętności zarządzania zespołem jest cenione przez pracodawców i może otworzyć nowe możliwości awansu i rozwoju zawodowego.
 • Wzrost świadomości i samorozwoju: Udział w szkoleniu skłania pracowników do refleksji nad swoimi umiejętnościami, stylami zarządzania i obszarami do rozwoju. Szkolenie daje im narzędzia i wiedzę potrzebną do dalszego rozwoju i samodoskonalenia się w obszarze zarządzania zespołem.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zespół a grupa – różnice i podobieństwa
 • Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Wizja i cele zespołu
 • Warunki efektywnej komunikacji w zespole
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Czynniki decydujące o efektywności zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie zespołu
 • Określenie zasad współpracy w zespole – Kto? Kiedy? Dlaczego?
 • Mocne i słabe strony różnych typów osobowości
 • Z kim mi po drodze a z kim nie i dlaczego
 • Role w zespole
 • Rodzaje zachowań w zespole
 • Kiedy stosować jaki styl
 • Jaki Lider taki zespół
 • Cechy Lidera
 • Rola Lidera

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.