Chat GPT i AI w pracy z dokumentami

Uczestnik szkolenia “Chat GPT i AI w pracy z dokumentami” nauczy się efektywnego wykorzystania zaawansowanych narzędzi AI do automatyzacji i usprawnienia procesów dokumentacyjnych, co znacznie zwiększy produktywność i precyzję pracy. Pozna również metody analizy i generowania treści za pomocą sztucznej inteligencji, co umożliwi tworzenie wysokiej jakości materiałów w krótszym czasie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Chat GPT i AI w pracy z dokumentami

Grupa docelowa szkolenia “Chat GPT i AI w pracy z dokumentami” to przede wszystkim pracownicy administracyjni, sekretarze, asystenci biurowi oraz menedżerowie, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem i zarządzaniem dużą ilością dokumentów. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów IT, którzy chcą zintegrować rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji w systemach dokumentacyjnych w swoich organizacjach.

Idea szkolenia “Chat GPT i AI w pracy z dokumentami” polega na wyposażeniu uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do wykorzystania sztucznej inteligencji w celu optymalizacji i automatyzacji procesów dokumentacyjnych. Szkolenie ma na celu pokazanie, jak nowoczesne technologie AI mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności, dokładności i szybkości w pracy z dokumentami, a także jak mogą wspierać podejmowanie decyzji poprzez analizę dużych ilości danych. Uczestnicy nauczą się, jak implementować narzędzia takie jak ChatGPT w swoich codziennych zadaniach, co pozwoli im na lepsze zarządzanie czasem i zasobami.

zapisz się na szkolenie już teraz

Chat GPT i AI w pracy z dokumentami – korzyści ze szkolenia

 • Podnoszenie innowacyjności – Wdrożenie nowoczesnych technologii AI w procesy dokumentacyjne nie tylko zwiększa konkurencyjność firmy, ale także stymuluje kreatywne myślenie wśród pracowników. Pozwala na eksplorowanie nowych metod pracy i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań wewnątrz organizacji.
 • Wzmocnienie kultury współpracy – Szkolenie z obszaru AI może sprzyjać budowaniu kultury współpracy, gdzie pracownicy dzielą się wiedzą i doświadczeniami związanymi z nowymi narzędziami. Wspólne uczenie się i rozwiązywanie problemów wzmacniają zespołowy duch i wspierają budowanie silniejszych relacji między pracownikami.
 • Zwiększenie elastyczności operacyjnej – Zarówno organizacja, jak i jej pracownicy zyskują na elastyczności operacyjnej dzięki umiejętności szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków rynkowych oraz optymalizacji procesów. Efektywne wykorzystanie AI umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby klienta i zmiany w branży.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności pracy – Automatyzacja rutynowych zadań związanych z dokumentacją dzięki narzędziom AI pozwala pracownikom skupić się na bardziej złożonych i wartościowych aspektach pracy. To przekłada się na szybsze przetwarzanie dokumentów i skrócenie czasu realizacji projektów.
 • Poprawa jakości dokumentów – AI wspiera w eliminacji błędów ludzkich, zapewniając wyższą precyzję danych i poprawność dokumentacji. Narzędzia AI mogą także sugerować optymalne formatowanie i strukturę dokumentów, co przyczynia się do ich lepszej czytelności i profesjonalizmu.
 • Innowacyjność i przewaga konkurencyjna – Integracja zaawansowanych technologii AI, takich jak ChatGPT, w codzienne procesy, stawia organizację na czele innowacji, co jest atrakcyjne zarówno dla klientów, jak i potencjalnych inwestorów. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań może być decydujące w utrzymaniu przewagi rynkowej.
 • Redukcja kosztów – Efektywniejsze zarządzanie dokumentacją i mniejsza ilość czasu spędzonego na administracji mogą znacząco obniżyć koszty operacyjne. Ponadto, zmniejszenie ilości błędów i nieprawidłowości w dokumentacji może ograniczyć potencjalne koszty związane z poprawkami i przestoje.
 • Zwiększenie zadowolenia pracowników – Pracownicy, którzy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi i technologii, często czują się bardziej wartościowi i zmotywowani do pracy. Szkolenie z zakresu AI może również pomóc w rozwoju osobistym i zawodowym, co przekłada się na większe zaangażowanie w obowiązki.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności cyfrowych – Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych technologii AI, co pozwoli im na bieżące śledzenie trendów technologicznych i rozwój kluczowych kompetencji cyfrowych. To zwiększa ich wartość na rynku pracy i otwiera drogę do awansów oraz nowych możliwości zawodowych.
 • Zmniejszenie obciążenia pracą – Nauka korzystania z narzędzi AI do automatyzacji zadań pozwala pracownikom zmniejszyć ilość monotonnych, powtarzalnych czynności w ich codziennej pracy. Efektem jest mniejsze zmęczenie i stres, a także zwiększenie efektywności i satysfakcji z wykonywanych zadań.
 • Lepsze zarządzanie czasem – Automatyzacja i usprawnienie procesów dokumentacyjnych dzięki narzędziom AI pozwala pracownikom lepiej zarządzać swoim czasem. Dzięki szybszemu wykonaniu rutynowych zadań, mogą oni skoncentrować się na bardziej złożonych i twórczych aspektach swojej pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej – Dostęp do nowych narzędzi i możliwości ich wykorzystania w praktyce może znacząco podnieść motywację i zadowolenie pracowników. Przyczynia się to do lepszego zaangażowania w obowiązki oraz zwiększa ich lojalność wobec pracodawcy.
 • Bezpieczeństwo pracy – Rozwijanie umiejętności w zakresie najnowszych technologii AI jest również inwestycją w przyszłość zawodową pracowników, zabezpieczając ich pozycję w zmieniającym się świecie pracy, gdzie kompetencje cyfrowe stają się coraz bardziej cenione.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Historia i rozwój AI.
 • Przegląd głównych technologii AI stosowanych w przetwarzaniu dokumentów.
 • Wprowadzenie do modeli generatywnych, takich jak GPT.
 • Zastosowania ChatGPT w biznesie.
 • Przegląd narzędzi AI dostępnych na rynku.
 • Przykłady użycia narzędzi do automatyzacji przepływu pracy.
 • Integracja narzędzi AI z istniejącymi systemami (np. CRM, ERP).
 • Tworzenie dokumentów za pomocą ChatGPT (pisma, raporty, protokoły).
 • Analiza i poprawa istniejących dokumentów z wykorzystaniem AI.
 • Personalizacja komunikacji z klientami przy użyciu modeli generatywnych.
 • Szkolenie modeli AI na specyficznych przykładach danych.
 • Optymalizacja narzędzi AI do konkretnych zadań w firmie.
 • Monitorowanie i ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań AI.
 • Etyczne wyzwania związane z AI.
 • Prawne aspekty wykorzystania AI, w tym ochrona danych osobowych.
 • Budowanie zaufania i transparentności w użyciu AI w firmie.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Tradycyjna forma nauczania, w której trener przedstawia teoretyczne podstawy AI, historię rozwoju technologii oraz opisuje różne narzędzia i ich zastosowania. Prezentacje są wspierane multimedialnymi materiałami, takimi jak slajdy, filmy i demonstracje na żywo.

2

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy pracują w grupach lub indywidualnie nad konkretnymi zadaniami związanymi z implementacją i użyciem AI w dokumentacji. Mogą to być ćwiczenia na żywo, w których uczestnicy konfigurują narzędzia AI, tworzą szablony dokumentów czy symulują procesy biznesowe.

3

Dyskusje

Zorganizowane sesje, podczas których uczestnicy mogą dzielić się doświadczeniami, zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać problemy. Dyskusje często skupiają się na etycznych i prawnych aspektach stosowania AI, potencjalnych wyzwaniach w implementacji oraz wymianie pomysłów na innowacje.

4

Studia przypadków

Analiza realnych scenariuszy, w których technologie AI były lub mogłyby być wykorzystane do pracy z dokumentami. Uczestnicy analizują dane przypadki, identyfikują kluczowe problemy oraz opracowują strategie rozwiązania z użyciem AI.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.