ChatGPT i inne narzędzia AI w służbie produktywności

Uczestnik szkolenia zyska głębsze zrozumienie możliwości sztucznej inteligencji, w tym narzędzi takich jak ChatGPT, co pozwoli mu wykorzystać je do automatyzacji zadań, generowania treści oraz rozwiązywania problemów w szybszy i bardziej efektywny sposób.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: ChatGPT i inne narzędzia AI w służbie produktywności

Grupa docelowa szkolenia obejmuje menedżerów, przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym narzędzi takich jak ChatGPT, do zwiększenia produktywności w swojej pracy i biznesie. Szkolenie jest odpowiednie zarówno dla osób bez wcześniejszego doświadczenia w dziedzinie AI, jak i dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym narzędzi takich jak ChatGPT, do zwiększenia produktywności i efektywności w pracy oraz biznesie. Szkolenie ma na celu demistyfikację AI, pokazanie jego potencjału i dostarczenie praktycznych narzędzi, które uczestnicy mogą natychmiast wdrożyć w swoich działaniach. Poprzez studia przypadków, warsztaty i praktyczne przykłady szkolenie ma za zadanie przybliżyć uczestnikom konkretne korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w codziennej pracy i działalności biznesowej.

wyślij zapytanie

ChatGPT i inne narzędzia AI w służbie produktywności – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona współpraca: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może promować większą współpracę między pracownikami, co może przyczynić się do lepszego rozwoju projektów i lepszych wyników biznesowych.
 • Wzrost zaangażowania: Udział w szkoleniu może zwiększyć zaangażowanie pracowników, którzy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój i umiejętności.
 • Lepsza komunikacja: Wspólne uczenie się i dyskusje na temat AI mogą promować lepszą komunikację między różnymi działami i zespołami w organizacji.
 • Budowanie zespołu: Szkolenie może służyć budowaniu więzi w zespole i tworzeniu bardziej efektywnego środowiska pracy.
 • Zwiększenie innowacyjności: Dzielenie się wiedzą i pomysłami na temat AI może pobudzać innowacyjność w organizacji, co może prowadzić do nowych pomysłów i projektów.
 • Poprawa kultury organizacyjnej: Promowanie nauki i rozwoju może przyczynić się do poprawy kultury organizacyjnej, co może wpływać na satysfakcję pracowników i retencję.
 • Wsparcie dla zmian: Szkolenie może pomóc w przygotowaniu organizacji do zmian związanych z wprowadzeniem technologii AI, co może uczynić procesy przejścia bardziej gładkim.
 • Zwiększenie wiedzy ogólnej: Wspólne szkolenie może przyczynić się do zwiększenia ogólnej wiedzy i świadomości pracowników na temat sztucznej inteligencji, co może być korzystne zarówno dla nich, jak i dla organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona produktywność: Uczestnicy, po zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu AI, będą w stanie automatyzować procesy biznesowe, generować treści i analizować dane szybciej i efektywniej, co przyczyni się do zwiększenia produktywności organizacji.
 • Lepsza efektywność: Dzięki zastosowaniu narzędzi AI do analizy danych, personalizacji usług czy rozwiązywania problemów, organizacja może działać bardziej efektywnie, oszczędzając czas i zasoby.
 • Konkurencyjność: Organizacje, które efektywnie wykorzystują AI, mogą stać się bardziej konkurencyjne na rynku, oferując bardziej zaawansowane i spersonalizowane produkty lub usługi.
 • Redukcja kosztów: Automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu narzędzi AI może prowadzić do znaczącej redukcji kosztów operacyjnych organizacji.
 • Innowacje: Wprowadzenie nowoczesnych technologii AI może stanowić źródło innowacji w organizacji, otwierając drzwi do nowych sposobów rozwiązywania problemów i tworzenia nowych produktów lub usług.
 • Lepsza obsługa klienta: Wykorzystanie AI do tworzenia chatbotów i systemów obsługi klienta może poprawić doświadczenie klienta, zwiększając lojalność i satysfakcję klientów.
 • Dokładniejsza analiza danych: Narzędzia AI pozwalają organizacjom na dokładniejszą analizę danych, co może prowadzić do lepszych decyzji biznesowych i bardziej precyzyjnych prognoz.
 • Skalowalność: Dzięki automatyzacji procesów, organizacje mogą łatwiej skalować swoją działalność w miarę wzrostu, bez konieczności znacznego zwiększania zasobów ludzkich.
 • Zwiększenie wydajności personelu: Pracownicy, którzy zdobywają umiejętności z zakresu AI, mogą pracować bardziej efektywnie i skutecznie, co przekłada się na wyższą wydajność personelu.
 • Etyka i zgodność: Szkolenie może również pomóc organizacji w zrozumieniu etycznych kwestii związanych z AI oraz w utrzymaniu zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie kompetencji: Pracownicy zdobywają wiedzę i umiejętności związane z zaawansowanymi technologiami AI, co może przyczynić się do zwiększenia ich kompetencji i wartości na rynku pracy.
 • Rozwój kariery: Posiadanie umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji może otworzyć nowe możliwości rozwoju kariery, w tym awanse lub możliwość pracy w nowych dziedzinach.
 • Większa efektywność pracy: Pracownicy będą w stanie wykorzystać narzędzia AI do automatyzacji rutynowych zadań, co pozwoli im skupić się na bardziej wartościowych i kreatywnych aspektach pracy.
 • Samozadowolenie: Zdobywanie umiejętności związanych z AI może przynosić osobistą satysfakcję i pewność siebie, co może być motywacją do dalszego rozwoju zawodowego.
 • Zwiększona konkurencyjność: Pracownicy, którzy posiadają wiedzę na temat AI, mogą być bardziej atrakcyjni dla pracodawców, zwłaszcza w branżach związanych z technologią.
 • Rozwój umiejętności analitycznych: Szkolenie w zakresie AI może pomóc w rozwinięciu umiejętności analitycznych, co może być przydatne w różnych dziedzinach pracy.
 • Lepsze zrozumienie technologii: Pracownicy będą bardziej zrozumieć, jak działają zaawansowane technologie AI, co może pomóc im w lepszym współpracowaniu z zespołami technicznymi.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi: Uczestnicy szkolenia mogą korzystać z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, do rozwiązywania codziennych problemów i wykonywania zadań w bardziej efektywny sposób.
 • Możliwość innowacji: Pracownicy mogą wykorzystywać swoje nowe umiejętności w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w ramach swojej organizacji.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Pracownicy, którzy korzystają z narzędzi AI do komunikacji i współpracy, mogą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne i zdolności do efektywnej komunikacji z innymi członkami zespołu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja sztucznej inteligencji i jej kluczowe pojęcia, takie jak uczenie maszynowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne.
 • Przegląd różnych technologii związanych z AI, w tym przetwarzanie języka naturalnego (NLP), widzenie komputerowe, uczenie głębokie itp.
 • Konkretne przykłady zastosowania sztucznej inteligencji w biznesie, takie jak chatboty, analiza danych, prognozowanie i automatyzacja procesów.
 • Przegląd historycznych rewolucji przemysłowych i ich wpływu na gospodarkę.
 • Analiza, jak sztuczna inteligencja może być kluczowym czynnikiem w kolejnej rewolucji przemysłowej.
 • Studia przypadków i przykłady firm, które odniosły sukces dzięki wdrożeniu AI w swoich branżach.
 • Omówienie szerokiego zakresu możliwości, jakie sztuczna inteligencja oferuje firmom, w tym automatyzacja, personalizacja i efektywność.
 • Analiza korzyści wynikających z wdrożenia AI, takich jak wzrost przychodów, redukcja kosztów operacyjnych i zwiększenie konkurencyjności.
 • Świadomość potencjalnych zagrożeń, takich jak problemy z prywatnością danych, błędy w systemach AI i etyczne kwestie.
 • Przegląd różnych narzędzi i platform AI dostępnych na rynku.
 • Omówienie, jakie rodzaje problemów biznesowych można rozwiązać za pomocą tych narzędzi.
 • Praktyczne przykłady zastosowania narzędzi AI w różnych dziedzinach biznesu.
 • Wyjaśnienie, czym jest ChatGPT i jakie są jego główne cechy.
 • Przedstawienie możliwości ChatGPT w zakresie generowania tekstu, odpowiedzi na pytania i rozwiązywania problemów.
 • Ograniczenia ChatGPT, w tym potencjalne błędy i brak zdolności do rozumienia kontekstu.
 • Szkolenie w zakresie tworzenia efektywnych promptów i korzystania z ChatGPT w konkretnych zadaniach biznesowych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Organizowanie warsztatów, podczas których uczestnicy mogą samodzielnie eksperymentować z narzędziami AI, tworzyć prompty dla modeli, czy próbować rozwiązywać rzeczywiste problemy.

2

Ćwiczenia praktyczne z ChatGPT

Uczestnicy mogą praktykować tworzenie promptów i korzystanie z modelu ChatGPT podczas sesji ćwiczeń, aby zdobyć praktyczne doświadczenie.

3

Konsultacje indywidualne

Udostępnianie sesji konsultacyjnych z trenerem w celu rozwiązywania konkretnych problemów lub pytań uczestników.

4

Testy

Ocena wiedzy i umiejętności uczestników za pomocą testów końcowych, aby upewnić się, że osiągnęli odpowiedni poziom zrozumienia materiału.

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.