Coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem

Coaching to podejście, które stawia na partnerstwo i współpracę z pracownikami, pomaga odkryć ich potencjał i cele oraz określać kroki do osiągnięcia sukcesu. Uczestnik nauczy się efektywnych technik, które pomogą mu lepiej komunikować się z pracownikami, słuchać ich potrzeb i celów oraz wspierać ich w rozwoju zawodowym. Będzie w stanie skuteczniej identyfikować obszary do poprawy i wspierać pracowników w rozwijaniu umiejętności potrzebnych do osiągnięcia sukcesu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem

Grupa docelowa obejmuje osoby, które mają za zadanie nadzorować, motywować i rozwijać swoje zespoły w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Szkolenie jest skierowane głównie do menedżerów, liderów, kierowników zespołów oraz innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracownikami w organizacji.

Grupa docelowa może być różnorodna pod względem doświadczenia, branży czy poziomu stanowiska, a celem jest nauczenie kluczowych umiejętności coachingowych.

Idea szkolenia to przekazanie wiedzy na temat coachingu i nauczenie technik, które pomogą menedżerom lepiej komunikować się z pracownikami, wspierać ich w osiąganiu celów, rozwijać ich potencjał oraz efektywnie zarządzać procesem rozwoju w organizacji.

Coaching menedżerski pozwala na budowanie pozytywnej relacji między menedżerem a podwładnymi, co sprzyja większemu zaangażowaniu pracowników i poprawie wyników w firmie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • podniosą swoją świadomość w zakresie coachingu menedżerskiego wspierającego rozwój pracowników,
 • rozwiną w sobie indywidualne predyspozycje coacha,
 • zapoznają się z szeregiem narzędzi coachingowych wpływających na rozwój pracowników.
wyślij zapytanie

Coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem – korzyści ze szkolenia

Współpraca i harmonia w zespole: Poprawa komunikacji i relacji między pracownikami a menedżerami sprzyja lepszej współpracy i harmonii w zespole.

Rozwój talentów: Dzięki coachingowi menedżerskiemu, firma może skuteczniej identyfikować i rozwijać talenty w zespole, co przekłada się na wzrost potencjału firmy.

Zwiększone zadowolenie: Lepsze zarządzanie i coaching przyczyniają się do większego zadowolenia pracowników z pracy, co wpływa pozytywnie na ich motywację i wyniki.

Lepsza adaptacja do zmian: Szkolenie może pomóc menedżerom w rozwijaniu umiejętności pomagania pracownikom w adaptacji do zmian organizacyjnych.

Rozwój kultury organizacyjnej: Wspieranie rozwoju pracowników jako element kultury organizacyjnej wpływa na atrakcyjność firmy na rynku pracy.

Korzyści dla organizacji

Zwiększona produktywność: Efektywne zarządzanie i coaching menedżerski pomagają pracownikom wydajniej pracować, co przekłada się na zwiększoną produktywność firmy.

Lepsze wyniki biznesowe: Dzięki lepszemu zarządzaniu zespołem i motywowaniu pracowników, firma może osiągać lepsze wyniki finansowe i konkurencyjną przewagę na rynku.

Zwiększenie zaangażowania pracowników: Coaching menadżerski może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez indywidualne wsparcie.

Wzrost zaufania: Dobra obsługa coachingowa buduje więź i wzajemne zaufanie w relacjach w zespole.

Redukcja rotacji kadry: Poprawa zarządzania rozwojem może zmniejszyć rotację pracowników, co pozwala zaoszczędzić na kosztach związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Zwiększona innowacyjność: Indywidualne wsparcie i rozwój sprzyjają generowaniu nowych pomysłów i rozwiązań.

Korzyści dla pracowników

Rozwój umiejętności zawodowych: Coaching menadżerski pozwala pracownikom na indywidualny rozwój kompetencji i umiejętności.

Wsparcie w osiąganiu celów: Coaching menedżerski pomaga pracownikom określić cele zawodowe i wyznaczyć kroki do ich osiągnięcia, dając im wsparcie i motywację na drodze do sukcesu.

Lepsza komunikacja: Szkolenie pomaga poprawić komunikację między pracownikami a menedżerami, co ułatwia wyrażanie potrzeb i rozwiązywanie problemów.

Lepsza samoocena: Coaching pomaga pracownikom w lepszym zrozumieniu swoich mocnych stron i obszarów do poprawy.

Zwiększenie pewności siebie: Dobra obsługa coachingowa może przyczynić się do zwiększenia pewności siebie pracowników.

Skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami: Pracownicy mogą zdobyć umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Definicja i filozofia coachingu jako narzędzia zarządzania rozwojem.
 • Różnice między coachingiem a tradycyjnym zarządzaniem.
 • Korzyści wynikające z wdrażania coachingu menadżerskiego w firmie.
 • Zasady etyki w coachingu: zaufanie, integralność, szacunek.
 • Kodeks etyczny Europejskiego Stowarzyszenia Coachingu i Mentoringu (EMCC).
 • Ekologiczne podejście do coachingu: dbałość o zrównoważony rozwój.
 • Umiejętności interpersonalne i empatia w kontekście coachingu.
 • Skuteczna komunikacja i aktywne słuchanie jako fundamenty coachingu menadżerskiego.
 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytających pytań i budowania otwartego dialogu.
 • GROW Model: cel, rzeczywistość, opcje, wola.
 • Sztuka zadawania pytań: pytania otwarte, zamknięte, zadawanie pytań pogłębiających.
 • Ustalanie celów i planowanie działań w kontekście rozwoju pracownika.
 • Rozpoznawanie i zarządzanie przekonaniami menedżera oraz pracowników.
 • Znaczenie pozytywnych przekonań dla skutecznego coachingu.
 • Pomaganie pracownikom w identyfikacji i transformacji przekonań ograniczających.
 • Wykorzystywanie coachingu do rozwoju ścieżki kariery pracownika.
 • Motywowanie i inspiracja poprzez wsparcie w realizacji celów zawodowych.
 • Tworzenie planów kariery i strategii rozwoju w oparciu o coaching.
 • Jak zaplanować i przeprowadzić proces szkolenia pracowników.
 • Wykorzystanie coachingu jako narzędzia wsparcia podczas szkolenia.
 • Monitorowanie postępów i ocena efektywności procesu szkoleniowego.
 • Różnice między coachingiem a mentoringiem.
 • Kiedy zastosować coaching w celu wspierania rozwoju umiejętności i kompetencji.
 • Rola mentoringu w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia w kontekście długoterminowego rozwoju.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.