Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym

Uczestnik szkolenia “Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym” zyska dogłębną wiedzę na temat obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, odpoczynków oraz prowadzenia ewidencji czasu pracy, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z prawem. Ponadto, uczestnicy nauczą się efektywnie planować trasy i czas pracy, co przyczyni się do optymalizacji kosztów i zwiększenia efektywności transportu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym

Grupa docelowa szkolenia “Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym” obejmuje przede wszystkim spedytorów, dyspozytorów oraz specjalistów do spraw obsługi klienta w branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka). Szkolenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za organizację pracy kierowców, planowanie tras oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy. Udział w szkoleniu pozwoli tym profesjonalistom na zrozumienie kluczowych aspektów prawnych i praktycznych związanych z zarządzaniem czasem pracy kierowców, co jest niezbędne do efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w sektorze transportowym.

Idea szkolenia “Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz narzędzi niezbędnych do prawidłowego zarządzania czasem pracy kierowców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Celem jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez eliminację nadmiernego zmęczenia kierowców, ale również optymalizacja procesów pracy w firmach transportowych, co przekłada się na wzrost efektywności i redukcję kosztów operacyjnych. Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników poprzez zrozumienie kluczowych zasad i technik planowania pracy, jak również naukę o konsekwencjach prawnych nieprzestrzegania regulacji dotyczących czasu pracy.

zapisz się na szkolenie już teraz

Czas pracy kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym i krajowym – korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie standardów branżowych – Szkolenie przyczynia się do podnoszenia ogólnych standardów branży TSL, poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania czasem pracy. Dzięki temu cała branża staje się bardziej profesjonalna i bezpieczna.
 • Zwiększenie zaufania klientów – Wspólne zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców buduje zaufanie klientów do firmy i jej pracowników. Klienci cenią sobie współpracę z przedsiębiorstwami dbającymi o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami, co przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe.
 • Optymalizacja procesów operacyjnych – Korzyścią dla obu stron jest również optymalizacja procesów operacyjnych w przedsiębiorstwie. Lepsza organizacja pracy kierowców pozwala na płynniejsze realizowanie zleceń, co wpływa na efektywność całego łańcucha dostaw.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy – Przedsiębiorstwo, które inwestuje w rozwój swoich pracowników i dba o przestrzeganie przepisów, buduje pozytywny wizerunek w oczach obecnych i potencjalnych klientów, a także wśród samych pracowników, co sprzyja atrakcyjności firmy jako miejsca pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Zgodność z przepisami prawa – Przedsiębiorstwo zyskuje pewność, że jego działania są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców. To minimalizuje ryzyko sankcji prawnych, grzywien oraz innych negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem przepisów.
 • Optymalizacja kosztów – Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwala na lepsze planowanie tras i zarządzanie czasem pracy kierowców, co przekłada się na efektywniejsze wykorzystanie floty oraz redukcję niepotrzebnych kosztów, takich jak te wynikające z nadgodzin czy nieefektywnego planowania pracy.
 • Poprawa bezpieczeństwa – Szkolenie podnosi świadomość dotyczącą znaczenia przestrzegania przepisów o czasie pracy dla bezpieczeństwa kierowców i innych użytkowników dróg. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wypadków spowodowanych zmęczeniem kierowców.
 • Wzrost satysfakcji klienta – Prawidłowe zarządzanie czasem pracy kierowców i optymalizacja procesów logistycznych przyczyniają się do większej punktualności dostaw, co bezpośrednio wpływa na zadowolenie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku.
 • Zwiększenie konkurencyjności – Przedsiębiorstwo posiadające wiedzę i stosujące najlepsze praktyki w zakresie zarządzania czasem pracy kierowców jest bardziej konkurencyjne na rynku, dzięki zdolności do oferowania usług na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem i optymalizacji kosztów.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy – Pracownicy zdobywają wiedzę na temat znaczenia przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy, co bezpośrednio przekłada się na ich bezpieczeństwo na drodze. Lepsza świadomość ograniczeń czasu pracy i konieczności odpoczynku zmniejsza ryzyko wypadków spowodowanych zmęczeniem.
 • Poprawa warunków pracy – Wiedza nabyta podczas szkolenia umożliwia pracownikom lepsze zarządzanie własnym czasem pracy, co prowadzi do bardziej zrównoważonego trybu pracy i życia, minimalizacji stresu oraz poprawy ogólnego samopoczucia.
 • Zwiększenie świadomości prawnej – Pracownicy uzyskują dogłębne zrozumienie obowiązujących przepisów i swoich praw, co pozwala im na skuteczną ochronę przed potencjalnym wykorzystywaniem czy niezgodnymi z prawem żądaniami ze strony pracodawców.
 • Rozwój kompetencji zawodowych – Uczestnictwo w szkoleniu przyczynia się do rozwoju umiejętności i kompetencji zawodowych, co może zwiększać ich wartość na rynku pracy i otwierać drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy – Lepsza znajomość przepisów i technik zarządzania czasem pracy pozwala na efektywniejszą organizację pracy, co może prowadzić do zwiększenia satysfakcji z wykonywanej pracy i poczucia profesjonalizmu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Uwarunkowania prawne określające zasady rozliczania czasu pracy kierowcy (kodeks pracy, ustawa o tachografach, ustawy o czasie pracy kierowcy, rozporządzenie (WE) 561/2006, umowa AETR).
 • Kontrola czasu pracy i taryfikator kar za przekroczenia czasu pracy kierowcy.
 • Tachografy analogowe kontra cyfrowe.
 • Podstawowy system czasu pracy kierowcy.
 • Zrównoważony system czasu pracy kierowcy.
 • Przerywany system czasu pracy kierowcy.
 • Zadaniowy system czasu pracy kierowcy.
 • Mieszany system czasu pracy kierowcy.
 • Czas pracy kierowcy w przypadku DMC do 3,5 tony oraz powyżej 3,5 tony.
 • Dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy czas pracy.
 • Praca w porze nocnej i na promie.
 • Przerwy i odpoczynki. Jak się je planuje?
 • Praca w załodze kilkuosobowej.
 • Jakie pojazdy nie podlegają przepisom o czasie pracy?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład interaktywny

Prezentacja teoretycznych podstaw dotyczących czasu pracy kierowców, przepisów prawnych oraz najlepszych praktyk. Wykład ten jest wzbogacony o interakcję z uczestnikami, co pozwala na lepsze zrozumienie tematu i rozwianie ewentualnych wątpliwości.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów i sytuacji, z którymi kierowcy mogą się spotkać w swojej pracy. Metoda ta pomaga zrozumieć, jak stosować teorię w praktyce, oraz uczy rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem czasem pracy.

3

Symulacje

Ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mogą symulować planowanie czasu pracy kierowców przy użyciu specjalistycznych programów komputerowych lub gier edukacyjnych. Symulacje te pomagają w zrozumieniu konsekwencji podejmowanych decyzji oraz w nauce efektywnego zarządzania czasem pracy.

4

Warsztaty

Sesje praktyczne, w ramach których uczestnicy pracują w grupach nad konkretnymi zadaniami lub projektami. Warsztaty sprzyjają wymianie doświadczeń między uczestnikami i rozwijają umiejętności pracy zespołowej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.