CzatGPT i MidJourney w biznesie

Uczestnik szkolenia “CzatGPT i MidJoureny w biznesie” zdobędzie praktyczną wiedzę na temat wykorzystania zaawansowanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i MidJourney, w różnych aspektach działalności biznesowej. Nauka obejmie zastosowanie tych technologii do analizy danych, tworzenia treści, optymalizacji procesów i efektywnej komunikacji, co przyczyni się do zwiększenia wydajności i innowacyjności w firmie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: CzatGPT i MidJourney w biznesie

Grupa docelowa szkolenia “CzatGPT i MidJourney w biznesie” to przede wszystkim specjaliści z różnych sektorów biznesowych, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat technologii AI i chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie zaawansowanego wykorzystania narzędzi takich jak ChatGPT i MidJourney. Są to menedżerowie, specjaliści ds. marketingu, analitycy danych, developerzy oraz inni pracownicy, którzy chcą włączyć inteligentne narzędzia do swojej pracy, zwiększając efektywność i innowacyjność w swoich organizacjach.

Idea szkolenia “CzatGPT i MidJourney w biznesie” koncentruje się na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego wykorzystania zaawansowanych narzędzi AI, takich jak ChatGPT i MidJourney, w środowisku biznesowym. Celem jest nie tylko nauczenie, jak korzystać z tych narzędzi, ale także zrozumienie ich potencjalnego wpływu na różne aspekty działalności biznesowej, od analizy danych i tworzenia treści po optymalizację procesów i innowacje. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i narzędzia niezbędne do zwiększania efektywności, kreatywności i konkurencyjności ich organizacji poprzez inteligentne wykorzystanie możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja.

wyślij zapytanie

CzatGPT i MidJourney w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Pracownicy, nauczeni efektywnego wykorzystania narzędzi AI, mogą automatyzować rutynowe zadania, co przekłada się na oszczędność czasu i zwiększenie produktywności. Organizacje zyskują dzięki lepszemu zarządzaniu czasem i zasobami.
 • Innowacyjność i kreatywność: Szkolenie otwiera nowe możliwości twórcze, takie jak generowanie unikalnych treści czy rozwiązania problemów za pomocą AI. Pracownicy stają się bardziej innowacyjni, co przekłada się na rozwój i konkurencyjność firmy.
 • Poprawa jakości analiz i raportów: Nauka korzystania z AI do analizy danych pozwala na głębsze i bardziej precyzyjne wnioski. Pracownicy mogą lepiej zrozumieć dane, co przyczynia się do lepszej jakości decyzji biznesowych.
 • Rozwój umiejętności i wiedzy: Pracownicy zdobywają cenne umiejętności, które zwiększają ich wartość na rynku pracy. Dla organizacji, posiadanie wykwalifikowanego personelu to klucz do sukcesu w szybko zmieniającym się świecie technologii.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej: Szkolenie podnosi świadomość dotyczącą cyberbezpieczeństwa i ochrony danych. Zarówno pracownicy, jak i organizacja, uczą się lepiej chronić swoje zasoby cyfrowe.
 • Poprawa komunikacji i prezentacji: Narzędzia AI mogą ulepszać sposoby prezentacji i komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla wizerunku firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Wprowadzenie innowacji i nowych możliwości: Szkolenie umożliwi organizacji wprowadzenie sztucznej inteligencji do jej działalności, co otworzy nowe możliwości rozwoju i innowacji.
 • Zwiększenie innowacji i adaptacji do zmian: Dostęp do wiedzy i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji pozwoli organizacji być bardziej innowacyjną i dynamiczną. Łatwiej będzie dostosować się do zmian na rynku i reagować szybciej na nowe możliwości lub wyzwania. Szkolenie przyczyni się do rozwoju kultury innowacji i elastyczności w organizacji.
 • Poprawa efektywności nauki: Szkolenie umożliwi organizacji poznanie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI).
 • Konkurencyjność na rynku: Wykorzystanie AI stanowi przewagę konkurencyjną na rynku. Organizacja, która zdobywa zaawansowane umiejętności związane z wykorzystaniem AI, będzie mogła oferować innowacyjne rozwiązania jako lider branżowy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Szkolenie pozwoli pracownikowi poszerzyć swoje umiejętności związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zdobędzie nową wiedzę i praktyczne umiejętności, które mogą być wartościowe zarówno w obecnej roli, jak i w przyszłych karierach.
 • Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy: Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji uczyni pracownika bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Obecnie coraz więcej firm poszukuje specjalistów w tym obszarze, więc posiadanie takiej cennej wiedzy może otworzyć nowe możliwości zawodowe.
 • Efektywniejsza praca z narzędziami i technologią: Szkolenie umożliwi pracownikowi lepsze zrozumienie i wykorzystanie narzędzi i technologii związanych z sztuczną inteligencją. Będzie w stanie efektywniej korzystać z dostępnych rozwiązań, analizować dane, wyciągać wnioski i podejmować bardziej trafne decyzje.
 • Zwiększenie efektywności i produktywności: Dzięki zdobytym umiejętnościom z zakresu AI, pracownik będzie w stanie zautomatyzować rutynowe zadania, optymalizować procesy i wydajniej wykorzystywać dostępne zasoby. To przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych wyników w krótszym czasie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Internet Rzeczy, blockchain, AI, Metaverse – jak smart technologie zmieniły świat
 • Czy AI jest naprawdę tak trudne – jak działa AI? (słowa i sformułowania, które należy znać)
 • Zorientowanie na przeszłość/przyszłość – jak rozważyć AI w swojej firmie aby rozwiązać konkretne problemy?
 • OEE – jak AI wpływa na wskaźniki firmy i skuteczność jej działania?
 • AI do analizy PDFów i tekstów, AI do prezentacji, AI do excela, AI do notatek i minutek, AI do szkoleń oraz inne narzędzia warte wdrożenia
 • Darmowe pluginy AI – monitorowanie tekstu, AI asystent, podsumowania treści, generowanie prezentacji, generowanie filmów
 • Jak działa ChatGPT – logika stojąca za AI (stos technologiczny)
 • Możliwości ChatGPT – dla developerów (analiza kodu, sugestie, testy), managerów, działu UX, marketingu, finansów
 • Co może ChatGPT – tworzenie tekstów, wykrywanie twarzy, analiza PDF, mapy myśli, generowanie kodu, SEO, promocja i inne
 • Pluginy do ChatGPT – płatne/darmowe
 • Jak działa MidJourney – logika stojąca za AI (stos technologiczny)
 • Możliwości MidJourney – parametry, modyfikatory, tworzenie grafik, zdjęć, obrazów, materiałów promocyjnych
 • Co jeszcze może MidJourney – style, modyfikacja, miksowanie stylów
 • Jeśli nie MidJourney to co – alternatywne rozwiązania
 • Omówienie kwestii związanych z bezpieczeństwem danych, prywatnością i ochroną danych w kontekście wykorzystania AI
 • Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z AI – jak chronić się przed Deep fake i innymi atakami?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład z wyjaśnieniami

Ta metoda szkoleniowa polega na prowadzeniu przez trenera prezentacji tematu w sposób strukturalny i teoretyczny. Wykładowca przedstawia materiał, jednocześnie dokonując jego analizy i interpretacji, co umożliwia uczestnikom zrozumienie kluczowych koncepcji. Jest to efektywny sposób na przekazanie dużej ilości informacji w stosunkowo krótkim czasie.

2

Studia przypadków

Metoda ta opiera się na analizie rzeczywistych lub hipotetycznych sytuacji biznesowych, w których wykorzystywane są narzędzia AI, takie jak ChatGPT i MidJourney. Studia przypadków pozwalają uczestnikom zrozumieć, jak teoria może zostać zastosowana w praktyce, ucząc ich rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w kontekście realnych wyzwań biznesowych.

3

Warsztaty

Warsztaty to interaktywne sesje, podczas których uczestnicy mają okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy. W ramach warsztatów mogą być przeprowadzane ćwiczenia, prezentacje na żywo czy prace grupowe. To doskonała okazja do nauki przez doświadczenie, co zwiększa przyswajanie wiedzy i umiejętności.

4

Sesja pytań i odpowiedzi

Ta metoda pozwala uczestnikom na interakcję z wykładowcą oraz innymi uczestnikami szkolenia. Uczestnicy mogą zadawać pytania, wyrażać wątpliwości oraz dzielić się swoimi przemyśleniami, co sprzyja głębszemu zrozumieniu tematu oraz wymianie doświadczeń. Jest to również doskonała okazja do dyskusji i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi mogą borykać się uczestnicy.

Trenerzy

Marcin Sikorski

Ekspert i popularyzator Internetu Rzeczy, który obecnie współpracuje z Platformą Przemysłu Przyszłości. Były członek Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy Ministerstwa Cyfryzacji, który współtworzył raport „IoT w Polskiej Gospodarce” określający kierunek rozwoju Polski w najbliższych latach. Współautor i doradca raportów dla CPK (Centralny Port Komunikacyjny). Od 2013 roku pracuje wraz z najnowszymi technologiami i znanymi markami (IoT konsumenckie, automotive, reaktory atomowe) doradzając w kwestiach wprowadzania dobrych praktyk dotyczących jakości oraz testowania. Specjalista kultury chińskiej, który od lat doradza w kwestiach współpracy z Chinami i chińskimi pracownikami. Członek Poland Hong Kong Business Association. Autor książki „Real IT World – Internet Rzeczy”, wydanej przez wydawnictwo PWN, która analizuje współczesny rynek nowoczesnych technologii w perspektywie Polski, świata i Chin oraz „Oszukani przez Smart” (seria wywiadów z czołowymi przedstawicielami polskiego, smart środowiska). Prelegent, felietonista, współtwórca raportów dotyczących IoT i regularny gość stacji radiowych w Polsce i za granicą oraz licznych publikacji tworzonych we współpracy z branżowymi pismami poświęconymi testowaniu oprogramowania.

An expert and promoter of the Internet of Things, currently collaborating with the Future Industry Platform. Former member of the Working Group for the Internet of Things at the Ministry of Digital Affairs, co-authoring the “IoT in the Polish Economy” report, defining Poland’s development direction in the coming years. Co-author and advisor for reports for CPK (Central Communication Port). Since 2013, working with the latest technologies and well-known brands (consumer IoT, automotive, nuclear reactors), providing advice on quality and testing best practices. A specialist in Chinese culture, advising on collaboration with China and Chinese employees for years. Member of the Poland Hong Kong Business Association. Author of the book “Real IT World – Internet of Things,” published by PWN, which analyzes the contemporary market of modern technologies from the perspective of Poland, the world, and China, as well as “Deceived by Smart” (a series of interviews with leading representatives of the Polish smart environment). Speaker, columnist, co-author of IoT reports, and a regular guest on radio stations in Poland and abroad, as well as numerous publications created in collaboration with industry magazines dedicated to software testing.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.