Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego delegowania zadań oraz budowania samodzielności pracowników. Pozna praktyczne techniki, które pozwolą mu zwiększyć efektywność zarządzania zespołem i osiągnięcie strategicznych celów organizacji.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Grupa docelowa szkolenia “Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników” obejmuje zarówno menedżerów, liderów zespołów, jak i innych pracowników na różnych poziomach organizacyjnych. Skierowane jest do tych, którzy chcą nauczyć się skutecznego delegowania zadań, zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz budować samodzielność wśród członków zespołu. Szkolenie jest odpowiednie dla firm i organizacji, które pragną poprawić efektywność zarządzania, wzmocnić zaufanie i autonomię pracowników, a także rozwijać pozytywną atmosferę pracy. Niezależnie od branży czy doświadczenia zawodowego, szkolenie przyniesie korzyści każdemu, kto pragnie osiągnąć sukces w delegowaniu i zarządzaniu zespołem.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy zdobędą wiedzę na temat znaczenia delegowania i jego wpływu na efektywność organizacji. Nauczą się identyfikować zadania odpowiednie do delegacji, komunikować cele i oczekiwania oraz wzmacniać samodzielność i odpowiedzialność pracowników.

wyślij zapytanie

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa wyników organizacji: Skuteczne delegowanie zadań i zwiększenie samodzielności pracowników przyczyni się do osiągania lepszych wyników i sukcesów organizacyjnych.
 • Wzmocnienie zaufania: Wspólne podejmowanie decyzji i zaufanie do kompetencji pracowników poprawi relacje w organizacji.
 • Budowanie silnego zespołu: Wspólny cel i odpowiedzialność za zadania spowoduje, że zespół będzie bardziej zjednoczony i efektywny.
 • Zwiększenie innowacyjności: Dając pracownikom większą swobodę i możliwość podejmowania decyzji, organizacja może odkryć nowe pomysły i podejścia do rozwiązywania problemów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności: Poprzez skuteczne delegowanie zadań, organizacja osiągnie większą wydajność, ponieważ zadania będą rozłożone na odpowiednie osoby, które najlepiej się do nich nadają.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Dając pracownikom większą odpowiedzialność i autonomię w wykonywaniu zadań, zwiększy się ich zaangażowanie w pracę i poczucie przynależności do firmy.
 • Lepsze wykorzystanie potencjału: Dzięki delegowaniu, organizacja może efektywniej wykorzystać kompetencje i talenty pracowników, co wpłynie na osiąganie lepszych wyników.
 • Poprawa relacji w zespole: Zaangażowanie pracowników w proces decyzyjny i dawanie im większej odpowiedzialności przyczyni się do budowania pozytywnej atmosfery w zespole i poprawy relacji między pracownikami.
 • Kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Delegowanie i motywowanie pracowników do samodzielnego działania sprzyja rozwojowi pozytywnej kultury pracy.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Pracownicy zdobędą nowe umiejętności, które pomogą im w skutecznym wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Wzrost motywacji: Dostarczenie większego zaufania i odpowiedzialności zachęci pracowników do większego zaangażowania i wysiłku w pracy.
 • Samorealizacja: Delegowanie zadań pozwoli pracownikom na rozwijanie swojego potencjału i osiąganie osobistych celów.
 • Zwiększenie poczucia wartości: Odpowiedzialność za realizację ważnych zadań sprawi, że pracownicy poczują się docenieni i ważni dla organizacji.
 • Dostarczenie możliwości awansu: Wzrost umiejętności i zaufanie, jakie otrzymają pracownicy, może otworzyć przed nimi drogę do awansu i rozwijania kariery zawodowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Co demotywuje pracowników?
 • Co wpływa na brak zaangażowania zespołów?
 • Rola czynników finansowych i pozafinansowych w motywowaniu
 • Jak menedżer może podnieść zaangażowanie i motywację swoich pracowników?
 • Jak udzielać pochwał? Jak doceniać?
 • Jak udzielać reprymendy?
 • Rodzaje motywacji
 • Model Maslowa, model Herzberga
 • Rola motywatorów niematerialnych motywowanie środkami pozafinansowymi, jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników do pracy w firmie – ćwiczenia
 • na czym polega delegowanie?
 • korzyści z delegowania
 • delegowanie zadań, celów do realizacji
 • delegowanie uprawnień
 • delegowanie odpowiedzialności
 • przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania
 • dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?
 • metoda SMART
 • analiza SWOT w ustaleniu celów
 • dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?
 • przygotowanie pracownika, podległego zespołu do pełnego delegowania
 • kto może otrzymać uprawnienia i w jakim celu?
 • kto powinien otrzymać odpowiedzialność i jak to rozumiemy?
 • dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność
 • poprawność komunikatu – zasady poprawnej komunikacji
 • motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu
 • informacja zwrotna i aktywna obserwacja
 • budowanie relacji – efektywny rozwój
 • typy osobowości a system komunikacji zadań i celów
 • wdrażanie działań korygujących, monitorujących i kontrolnych
 • problemy z delegowaniem i sposoby ich rozwiązania
 • autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań
 • motywacja przełożonego i system wartości a skuteczność delegowania
 • wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań
 • umiejętności menedżerskie aby efektywnie delegować
 • kompetencje i motywacja przełożonego
 • kompetencje i motywacja zespołu – mapa mojego zespołu
 • stereotypy w delegowaniu
 • przyczyny niedelegowania zadań/uprawnień
 • Zasady dokonywania ocen pracowniczych
 • Informacja zwrotna jako element rozwoju pracowników
 • Narzędzia komunikacyjne zapewniających minimalizowanie negatywnych emocji podczas przekazywania informacji zwrotnych
 • Jak prawidłowo określać oczekiwania względem pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej?
 • Model FUKO
 • Model FUKO + S
 • Udzielanie informacji na temat oceny pracy adekwatnie do sytuacji (pochwały)
 • Jak działają pochwały?
 • Jakie emocje sprzyjają rozwojowi pracownika

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Szkolenie może rozpocząć się od wykładów, które prezentują teoretyczne podstawy delegowania zadań i wzmacniania samodzielności pracowników. Szkoleniowiec przedstawi istotne koncepcje, najlepsze praktyki i skuteczne strategie w tych obszarach.

2

Studia przypadków

Praktyczne studia przypadków pozwolą uczestnikom zobaczyć, jak delegowanie zadań i rozwijanie samodzielności wpływa na różne sytuacje biznesowe. Poprzez analizę rzeczywistych przykładów, uczestnicy będą mieli okazję wyciągnąć cenne wnioski i strategie.

3

Warsztaty

Interaktywne warsztaty pozwolą uczestnikom na aktywne ćwiczenie umiejętności związanych z delegowaniem zadań i rozwijaniem samodzielności. Ćwiczenia w grupach pomogą zastosować zdobyte wiedzę w praktyce.

4

Symulacje

Symulacje ról pozwolą uczestnikom na odgrywanie różnych scenariuszy związanych z delegowaniem i samodzielnym działaniem pracowników. To umożliwi im doskonalenie umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

5

Sesje Q&A

Regularne sesje pytań i odpowiedzi pozwolą uczestnikom na wyjaśnienie wątpliwości, podzielenie się doświadczeniami i uzyskanie dodatkowych informacji od eksperta.

Anita Goździkowska

Ponad 6 tysięcy godzin szkoleniowych. 27 lat doświadczenia zawodowego, w tym 16 lat doświadczenia trenerskiego. Certyfikowana Trenerka Biznesu oraz licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Menedżerka i Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta. Od roku 2007 – Trenerka zarządzania zespołami, rozwoju kompetencji menedżerskich, sprzedaży i obsługi klienta, komunikacji, umiejętności osobistych i HR. Zajmowała stanowiska menedżerskie w Auchan Polska, Groupe Andre czy SigmaKalon Deco Polska w obszarach zarządzania zespołami, sprzedaży i obsługi Klienta; współuczestniczyła w tworzącym się na rynku polskim procesie zarządzania dużą dystrybucją handlową; zarządzała zespołami sprzedaży i obsługi klienta w różnych branżach i strukturach organizacyjnych; liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta; od 2007 roku prowadzi szkolenia dla różnych branż i środowisk oraz indywidulany coaching kariery.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.