Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla kadry zarządzającej.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Uświadamia sobie korzyści płynących z efektywnej pracy zespołowej i skutecznego zarządzania zespołem

2

Tworzy optymalne warunki konieczne do sprawnego funkcjonowania zespołu i zarządzania nim w oparciu o efektywne delegowanie zadań i motywowanie

3

Zna instrumenty pozafinansowego motywowania pracowników

4

Zna czynniki demotywujące pracowników

5

Zna skuteczne metody zarządzania podnoszące efektywność pracowników

MODUŁ 1. Motywacja pracowników a efektywny zespół

 • Co motywuje ludzi do pracy?
 • Co demotywuje pracowników?
 • Co wpływa na brak zaangażowania zespołów?
 • Rola czynników finansowych i pozafinansowych w motywowaniu
 • Jak menedżer może podnieść zaangażowanie i motywację swoich pracowników?
 • Jak udzielać pochwał? Jak doceniać?
 • Jak udzielać reprymendy?
 • Rodzaje motywacji
 • Model Maslowa, model Herzberga
 • Rola motywatorów niematerialnych motywowanie środkami pozafinansowymi, jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników do pracy w firmie – ćwiczenia

MODUŁ 2. Czym jest delegowanie? Co delegujemy?

 • na czym polega delegowanie?
 • korzyści z delegowania
 • delegowanie zadań, celów do realizacji
 • delegowanie uprawnień
 • delegowanie odpowiedzialności
 • przygotowanie przełożonego i zespołu do efektywnego delegowania
 • dobre praktyki: jak zbudować motywację i korzyści z delegowania?

MODUŁ 3. Jak ustalić i opisać zadanie i cel do delegowania?

 • metoda SMART
 • analiza SWOT w ustaleniu celów
 • dobre praktyki: jakich metod i praktyk używać dla efektywnego ustalania i delegowania celów?

MODUŁ 4. Jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność ?

 • przygotowanie pracownika, podległego zespołu do pełnego delegowania
 • kto może otrzymać uprawnienia i w jakim celu?
 • kto powinien otrzymać odpowiedzialność i jak to rozumiemy?
 • dobre praktyki: kiedy i jak delegować uprawnienia i odpowiedzialność

MODUŁ 5. Rola komunikacji w delegowaniu zadań

 • poprawność komunikatu – zasady poprawnej komunikacji
 • motywacyjny komunikat – zasady budowania kontaktu
 • informacja zwrotna i aktywna obserwacja
 • budowanie relacji – efektywny rozwój
 • typy osobowości a system komunikacji zadań i celów
 • wdrażanie działań korygujących, monitorujących i kontrolnych
 • problemy z delegowaniem i sposoby ich rozwiązania

MODUŁ 6. Menedżer – jego rola w efektywności delegowania

 • autorytet i przykład w motywacji do realizacji zadań
 • motywacja przełożonego i system wartości a skuteczność delegowania
 • wiedza przełożonego konieczna do delegowania zadań
 • umiejętności menedżerskie aby efektywnie delegować

MODUŁ 7. Delegowanie zadań a czynniki destrukcji – jak im przeciwdziałać?

 • kompetencje i motywacja przełożonego
 • kompetencje i motywacja zespołu – mapa mojego zespołu
 • stereotypy w delegowaniu
 • przyczyny niedelegowania zadań/uprawnień

MODUŁ 8. Efektywna ocena pracownika i konstruktywna informacja zwrotna

 • Zasady dokonywania ocen pracowniczych
 • Informacja zwrotna jako element rozwoju pracowników
 • Narzędzia komunikacyjne zapewniających minimalizowanie negatywnych emocji podczas przekazywania informacji zwrotnych
 • Jak prawidłowo określać oczekiwania względem pracowników podczas udzielania informacji zwrotnej?
 • Model FUKO
 • Model FUKO + S
 • Udzielanie informacji na temat oceny pracy adekwatnie do sytuacji (pochwały)
 • Jak działają pochwały?
 • Jakie emocje sprzyjają rozwojowi pracownika

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii