Dobrostan podstawą zaangażowania i efektywności w pracy

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i narzędzia niezbędne do dbania o swój dobrostan psychiczny i emocjonalny w miejscu pracy. Będzie potrafił identyfikować i zarządzać stresem, utrzymywać zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, co przyczyni się do zwiększenia zaangażowania i efektywności w pracy. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie osiągnąć większą satysfakcję zawodową i przyczynić się do pozytywnej atmosfery w zespole.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa skierowana jest do wszystkich pracowników na różnych szczeblach organizacji, którzy pragną zwiększyć swoje zadowolenie, zaangażowanie i efektywność w miejscu pracy poprzez dbanie o swój dobrostan.

Idea szkolenia polega na zwiększeniu świadomości i dostarczeniu praktycznych narzędzi związanych z promowaniem dobrostanu w miejscu pracy. Szkolenie ma na celu przekazać uczestnikom wiedzę na temat wpływu dobrostanu na zaangażowanie i efektywność pracowników, a także zaprezentować konkretne strategie i praktyki, które można zastosować w codziennej pracy.

wyślij zapytanie

Dobrostan podstawą zaangażowania i efektywności w pracy – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona satysfakcja klientów: Zadowoleni i zmotywowani pracownicy, którzy czują się dobrze w miejscu pracy, są bardziej skłonni do nawiązywania pozytywnych relacji z klientami. To z kolei przekłada się na wyższą satysfakcję klientów, co ma bezpośredni wpływ na poziom zaufania, lojalności i wyniki finansowe organizacji.
 • Większa innowacyjność i kreatywność: Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu mają większą skłonność do generowania nowych pomysłów, eksperymentowania i angażowania się w procesy innowacyjne. Tworzenie otoczenia sprzyjającego dobrostanowi sprzyja rozwijaniu kreatywności i pozwala organizacji na zdobycie przewagi konkurencyjnej.
 • Poprawa wizerunku i marki: Organizacje, które konsekwentnie promują dobrostan pracowników, budują pozytywny wizerunek i reputację. To przyciąga nie tylko utalentowanych pracowników, ale także klientów, inwestorów i partnerów biznesowych. Silna marka jako pracodawca przyczynia się do długoterminowego sukcesu organizacji.
 • Większa odporność na stres i zmiany: Pracownicy, którzy dbają o swój dobrostan, są lepiej wyposażeni do radzenia sobie ze stresem, presją i zmianami w miejscu pracy. Mają większą elastyczność i umiejętność adaptacji, co przyczynia się do zwiększenia odporności organizacji na trudności i zmieniające się warunki rynkowe.
 • Zwiększona harmonia i współpraca w zespole: Promowanie dobrostanu prowadzi do budowy zdrowszego i bardziej zintegrowanego zespołu. Pracownicy, którzy się doceniają i wspierają, tworzą harmonijną atmosferę pracy, w której wzajemna współpraca i efektywność są na wyższym poziomie.
 • Długoterminowy rozwój organizacji: Organizacje, które konsekwentnie inwestują w dobrostan pracowników, budują fundament długoterminowego sukcesu. Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu są bardziej lojalni i dłużej pozostają w organizacji, co przyczynia się do stabilności, ciągłości działań i kontynuacji rozwoju organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa produktywność: Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu są bardziej zaangażowani i motywowani do wykonywania swoich obowiązków. Mają większą energię i chęć do pracy, co prowadzi do zwiększenia produktywności i efektywności w organizacji.
 • Lepsza jakość pracy: Kiedy pracownicy czują się zadowoleni i docenieni, są bardziej skłonni angażować się w swoje zadania i dbać o jakość swojej pracy. Promowanie dobrostanu prowadzi do podniesienia standardów i jakości wykonywanych zadań.
 • Redukcja absencji i rotacji pracowników: Organizacje, które inwestują w dobrostan pracowników, często doświadczają niższych wskaźników absencji i rotacji. Zadowoleni pracownicy są mniej skłonni do chorowania, absencji bez uzasadnienia oraz opuszczania miejsca pracy. Długoterminowe utrzymanie wykwalifikowanej kadry wpływa na stabilność i ciągłość działań organizacji.
 • Poprawa wizerunku i atrakcyjność dla pracowników: Organizacje, które słyną z dbałości o dobrostan pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy, co przyciąga wysoko wykwalifikowanych kandydatów. Pracownicy są bardziej skłonni dołączyć do organizacji, która dba o ich dobrostan i oferuje atrakcyjne warunki pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników: Pracownicy o wysokim poziomie dobrostanu często wykazują większą lojalność wobec organizacji. Czują większą więź z miejscem pracy i są bardziej zaangażowani w osiąganie celów organizacyjnych. Zwiększenie zaangażowania przekłada się na długoterminową stabilność i sukces organizacji.
 • Poprawa relacji w zespole i atmosfery pracy: Dbałość o dobrostan pracowników sprzyja tworzeniu pozytywnej atmosfery i lepszym relacjom między członkami zespołu. Lepsza komunikacja, wzajemne wsparcie i poczucie wspólnoty prowadzą do efektywniejszej współpracy i rozwiązywania problemów.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększone zadowolenie z pracy: Dbałość o dobrostan pracowników pozwala im czuć się bardziej zadowoleni z pracy, co ma pozytywny wpływ na ich ogólne samopoczucie. Pracownicy odczuwają większą satysfakcję z wykonywanych zadań i mają większą przyjemność z pracy.
 • Lepsze zdrowie fizyczne i psychiczne: Promowanie dobrostanu wpływa pozytywnie na zdrowie pracowników. Regularna opieka nad zdrowiem fizycznym, takie jak programy wellness, ćwiczenia fizyczne czy świadomość odżywiania, pomaga pracownikom zachować dobre zdrowie. Dbając również o aspekty psychiczne, takie jak radzenie sobie ze stresem czy zapewnienie wsparcia emocjonalnego, organizacje przyczyniają się do poprawy ogólnego dobrostanu pracowników.
 • Lepsza równowaga między pracą a życiem prywatnym: Organizacje, które promują dobrostan, zwykle dążą do zapewnienia równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników. Poprzez elastyczne godziny pracy, programy dla rodziców czy wsparcie w zakresie zarządzania stresem, pracownicy mają większą możliwość harmonizacji wymagań zawodowych i osobistych.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: Promowanie dobrostanu pracowników często idzie w parze z inwestowaniem w rozwój osobisty i zawodowy. Zapewnienie szkoleń, mentorstwa, możliwości awansu i rozwoju umiejętności pomaga pracownikom rozwijać się i osiągać swoje cele zawodowe.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania: Pracownicy odczuwający dobrostan są bardziej motywowani i zaangażowani w swoją pracę. Mają większą chęć wkładania wysiłku i angażowania się w projekty. Wysoki poziom dobrostanu przekłada się na większą pasję i zaangażowanie w osiąganie celów organizacyjnych.
 • Lepsze relacje zespołowe: Poprawa dobrostanu pracowników sprzyja tworzeniu lepszych relacji między członkami zespołu. Zwiększone zadowolenie z pracy, wzajemne wsparcie i pozytywna atmosfera przyczyniają się do budowania silniejszych więzi i efektywnej współpracy w zespole.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Dobrostan jako element psychologii pozytywnej
 • Życie w zgodzie ze swoimi wartościami
 • Harmonizowanie różnych obszarów życia
 • Filary zdrowego balansu: praca, rodzina, ja, życie społeczne
 • Wprowadzenie do self-testu jako narzędzia samooceny
 • Identyfikacja obszarów dobrostanu i równowagi życiowej do oceny
 • Praktyczne instrukcje dotyczące przeprowadzania self-testu
 • Analiza wyników i identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju
 • Refleksja nad znaczeniem wyników dla własnego dobrostanu
 • Tworzenie planu działań na podstawie wyników self-testu
 • Monitorowanie postępów i adaptacja planu
 • Poziom umysłu
 • Poziom emocji
 • Poziom ciała
 • Poziom duchowości
 • Rodzaje emocji
 • Emocje podstawowe według Ekmana
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji
 • Radzenie sobie ze stresem a efektywność
 • Kluczowe narzędzia do radzenia sobie ze stresem
 • Zasada Parkinsona i jej wykorzystanie
 • Zasada 60/40 w planowaniu czasu
 • Skuteczne strategie planowania zadań na różnych skalach czasowych
 • Praktyczne wykorzystanie list zadań
 • Określanie celów metodą SMART i trening ich ustalania
 • Techniki radzenia sobie z prokrastynacją
 • Jak pokonać opór i zabrać się do trudnych zadań
 • Motywacja i konsekwencja w działaniu
 • Efektywne grupowanie zadań
 • Zarządzanie natłokiem zadań i skupianie uwagi
 • Optymalne wykorzystanie czasu i zasobów
 • Trzy rodzaje postaw w komunikacji
 • Asertywność jako optymalna postawa komunikacyjna
 • Praktyczny trening budowania asertywnych komunikatów
 • Praktyczne narzędzia ułatwiające codzienne priorytetyzowanie zadań
 • Zasada Pareto: 80/20 w zarządzaniu zadaniami
 • Wykorzystanie macierzy Eisenhowera w praktyce
 • Metoda ABC w priorytetyzacji zadań
 • Praktyczny trening priorytetyzacji zadań na podstawie przypadków uczestników
 • Ocena obecnego poziomu dobrostanu i efektywności
 • Indywidualne cele w zakresie dobrostanu i efektywności
 • Określanie konkretnych działań i strategii dla każdego obszaru życia
 • Tworzenie harmonogramu i kalendarza działań
 • Monitorowanie postępów i adaptacja planu
 • Zasoby i wsparcie w realizacji planu
 • Samoocena i refleksja nad osiągniętymi wynikami
 • Budowanie nawyków wspierających dobrostan i efektywność

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.