Dobrze zarządzający kierownik

Uczestnik szkolenia “Dobrze zarządzający kierownik” zyska nowe umiejętności dotyczące skutecznego zarządzania zespołem, doskonalenia komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy. Dzięki zdobytym narzędziom i wiedzy będzie w stanie lepiej motywować pracowników, efektywniej planować zadania oraz podejmować trafne decyzje, co przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w firmie.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Dobrze zarządzający kierownik

Grupa docelowa szkolenia “Dobrze zarządzający kierownik” obejmuje doświadczonych menedżerów, liderów zespołów oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze, które pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania, doskonalenia komunikacji oraz efektywnego rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

Idea szkolenia “Dobrze zarządzający kierownik” polega na dostarczeniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi, które pomogą doskonalić umiejętności zarządzania, budowania efektywnych relacji zespołowych oraz rozwiązywania wyzwań typowych dla środowiska zawodowego kierowników i menedżerów. Szkolenie skupia się na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych i zapewnieniu praktycznych wskazówek umożliwiających uczestnikom skuteczne i efektywne zarządzanie swoimi zespołami.

zapisz się na szkolenie już teraz

Dobrze zarządzający kierownik – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost produktywności: Poprawa umiejętności zarządzania, komunikacji i rozwiązywania konfliktów przekłada się na efektywniejsze wykonywanie obowiązków, co z kolei wpływa na wzrost produktywności zarówno jednostek, jak i całej organizacji.
 • Kształtowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Rozwój umiejętności przywódczych kierowników przyczynia się do budowania pozytywnej atmosfery pracy, co sprzyja bardziej zadowolonym pracownikom oraz zachęca do lepszego angażowania się w cele firmy.
 • Zwiększona efektywność działania zespołów: Doskonalenie umiejętności zarządzania sprzyja lepszemu koordynowaniu zadań i wzmacnianiu współpracy w zespołach, co skutkuje bardziej harmonijnym i wydajnym działaniem całej grupy.
 • Większa innowacyjność: Lepsze zarządzanie i komunikacja sprzyjają otwartej atmosferze, co może prowadzić do zwiększenia pomysłowości pracowników i większej skłonności do proponowania nowatorskich rozwiązań.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołów: Uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania grupą, co prowadzi do lepszej organizacji pracy i efektywniejszego wykorzystania zasobów.
 • Poprawiona komunikacja: Szkolenie rozwija umiejętności interpersonalne, co przekłada się na lepszą komunikację wewnątrz zespołu oraz ze współpracownikami, co eliminuje nieporozumienia i błędy wynikające z braku jasności komunikacji.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami: Dzięki zdobytym narzędziom uczestnicy są w stanie identyfikować, rozwiązywać i zapobiegać konfliktom, co sprzyja bardziej harmonijnemu środowisku pracy i zwiększa efektywność działań.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników: Lepsze umiejętności zarządzania sprawiają, że kierownicy potrafią lepiej motywować zespół, co przekłada się na zwiększone zaangażowanie w wykonywanie obowiązków oraz poprawę wyników pracy.
 • Redukcja rotacji kadry: Poprawa relacji między kierownictwem a pracownikami skutkuje zwiększoną satysfakcją z pracy i lojalnością wobec firmy, co może zmniejszyć rotację pracowników i koszty związane z rekrutacją oraz szkoleniem nowych pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze przywództwo: Umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, co może otworzyć drzwi do awansu i wzrostu zawodowego w firmie.
 • Poprawa komunikacji: Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych pomaga pracownikom w lepszym porozumiewaniu się zarówno z przełożonymi, jak i współpracownikami, co sprzyja bardziej efektywnej współpracy.
 • Rozwój umiejętności: Szkolenie dostarcza praktycznych narzędzi do rozwiązywania problemów, zarządzania czasem i efektywnego planowania, co wspomaga rozwój osobisty i zawodowy pracowników.
 • Lepsze środowisko pracy: Poprawa umiejętności zarządzania konfliktami przyczynia się do stworzenia bardziej harmonijnego środowiska pracy, co z kolei wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne i efektywność pracowników.
 • Motywacja i zaangażowanie: Gdy kierownicy są lepiej wyposażeni w umiejętności zarządzania, pracownicy często czują się bardziej zmotywowani do pracy i zaangażowani w realizację celów firmy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definicja zespołu i grupy
 • Różnice między zespołem a grupą
 • Znaczenie koordynacji i współpracy w zespole
 • Wpływ wspólnej celowości na efektywność zespołu
 • Cele indywidualne pracowników a cele grupy
 • Zespołowe cele a cele organizacyjne
 • Współpraca w zespole a potrzeby organizacji
 • Harmonizacja celów dla osiągnięcia synergii
 • Definicje kierownika i lidera
 • Różnice pomiędzy kierownikiem a liderem
 • Znaczenie cech charakterystycznych dla lidera
 • Rozwój umiejętności przywódczych jako element kształtowania się lidera
 • Dobry lider – czyli jaki? – jakie zachowania lidera wpływają pozytywnie na zaangażowanie?
 • Podstawowe umiejętności lidera (planowanie, organizowanie, przewodzenie, monitorowanie, kontrolowanie)
 • Kogo mam w zespole – diagnoza każdego kierownika swojego zespołu.
 • Co ich motywuje a co zniechęca?
 • Prawidłowy dobór zadań do pracownika
 • Dodatkowe zaangażowanie – co mogę zmienić, jak i po co?
 • Budowanie klimatu sprzyjającego komunikacji wewnątrz organizacji
 • Dopasowanie własnego stylu komunikacji do rozmówcy
 • Przepływ informacji i jego znaczenie dla funkcjonowania zespołu
  • Trudna sztuka konstruktywnego krytykowania
  • Komunikacja wprost czy nie wprost
 • Słuchasz ale czy słyszysz?
 • Bariery utrudniające efektywne słuchanie
 • Cechy dobrego słuchacza

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

Metoda ta polega na krótkiej, skondensowanej prezentacji treści przez trenera lub prowadzącego szkolenie. Charakteryzuje się przekazem wiedzy w formie konkretnych, zwięzłych wykładów, skupiających się na kluczowych punktach tematu.

2

Dyskusja grupowa

Polega na interakcji między uczestnikami szkolenia, którzy wymieniają swoje poglądy, doświadczenia oraz opinie na temat omawianego zagadnienia. To metoda sprzyjająca wymianie różnych perspektyw i promująca aktywne zaangażowanie uczestników.

3

Burza mózgów

Metoda ta polega na generowaniu pomysłów i rozwiązań poprzez spontaniczne wydawanie propozycji bez oceniania ich w trakcie procesu. Uczestnicy swobodnie wypowiadają się, co pozwala na gromadzenie różnorodnych pomysłów.

4

Scenki

Uczestnicy odgrywają sytuacje lub scenariusze związane z omawianym tematem, co pozwala na praktyczne zastosowanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności poprzez symulację realnych sytuacji zawodowych.

5

Ice Breakery

To krótkie, interaktywne ćwiczenia mające na celu złamanie lodów, zbudowanie atmosfery otwartości i współpracy w grupie. Stosowane na początku szkolenia, mają ułatwić uczestnikom nawiązanie kontaktu i zwiększyć zaangażowanie w proces szkoleniowy.

Trenerzy

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.