Doradztwo w zakresie wprowadzenia modelu ocen pracowniczych

Dla kogo?

Usługa dedykowana pracownikom, którzy chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie przeprowadzania ocen pracowniczych. Powinni oni posiadać podstawową wiedzę na temat współpracy z pracownikami oraz podstawowe doświadczenie w zakresie prowadzenia rozmów oceniających.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Podniesienie świadomości kadry pracowniczej firmy w zakresie wprowadzenia modelu rocznych ocen pracowniczych

 

 

 

2

Podniesienie kompetencji kadry pracowniczej z zakresu analizy matrycy kompetencyjnej

 

 

 

 

 

3

Wyróżnienie się wśród konkurencji poprzez podniesienie poziomu kompetencji pracowników,

 

 

4

Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy przez tworzenie zaangażowanego, dobrze zarządzanego zespołu

 

 

 

5

Podniesienie kompetencji kadry pracowniczej w zakresie organizacji pracy własnej i zespołu.

 

 

 

6

Definiuje czym jest matryca kompetencyjna

 

 

 

 

7

Identyfikuje najczęściej popełniane błędy podczas przeprowadzania rozmowy oceniającej

 

 

 

8

Opracowuje plan działań w zakresie wprowadzenia modelu ocen pracowniczych

 

 

 

9

Opracowuje scenariusz spotkań z pracownikami

 

 

 

 

10

Tworzy i analizuje matryce kompetencyjne dla poszczególnych stanowiska w firmie Samanta

 

 

11

Tworzy plan kolejnych etapów wprowadzania zmiany

 

12

Tworzy plan pierwszych sukcesów

 

13

Skutecznie wykorzystuje strukturę rozmowy oceniającej

 

14

Wyciąga konsekwencje wobec pracowników adekwatne do wyników oceny pracowniczej

15

Jest otwarty na opinie pracowników.

16

Zachowuje obiektywizm w procesie oceniania.

Moduł I Analiza celów biznesowych dotyczących wprowadzania modelu ocen pracowniczych

Moduł II Analiza matrycy kompetencyjnej

Moduł III Konsultacja planu wdrożenia zmiany

Moduł IV Konsultacja planu komunikacji zmian

Moduł V Analiza zaangażowania managerów / liderów w proces zmiany

Moduł VI Konsultacja planu angażowania kolejnych liderów

Moduł VII Konsultacja planu pierwszych sukcesów

Moduł VIII Konsultacja kolejnych etapów wprowadzania zmiany

Moduł IX Konsultacja planu spotkania managerów podsumowującego spotkania z pracownikami (opracowywanie sukcesji w firmie)

Cel biznesowy

Celem doradztwa jest podniesienie świadomości kadry pracowniczej firmy w zakresie wprowadzenia modelu ocen pracowniczych. Wdrożone zostaną min. 2 zindywidualizowane dokumenty: plan działań w zakresie wprowadzenia modelu ocen pracowniczych oraz scenariusz spotkań z pracownikami.

Cel edukacyjny

Doradztwo w zakresie wprowadzenia modelu ocen pracowniczych, przygotowuje uczestnika do samodzielnego przeprowadzania w sposób optymalny ocen pracowniczych co dodatkowo prowadzi do sprawowania kontroli nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa poprzez prowadzenie bieżącej oraz okresowej oceny pracy osób zatrudnionych uwzględniającej osiągane wyniki, jakość wykonania zadań, postawy pracownicze i postępy rozwojowe.

Informacje dodatkowe:

Szkolenie ma charakter praktyczny i aktywizujący w celu wypracowania najkorzystniejszego podejścia oraz rozwiązań dla organizacji.

 

Liczba godzin szkolenia wynosi: 8h

 

Pliki dokumentów, materiałów będą do pobrania w dowolnym formacie.

 

Po zakończonym szkoleniu, uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii