Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?

Uczestnik szkolenia “Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?” zyska wiedzę na temat rozpoznawania i identyfikowania różnych form dyskryminacji w miejscu pracy. Dowie się, jak skutecznie reagować na przejawy seksizmu i mobbingu, oraz jakie działania podjąć, aby zapobiegać takim sytuacjom.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?

Grupa docelowa szkolenia “Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?” to przede wszystkim menedżerowie i liderzy zespołów, którzy odpowiadają za zarządzanie pracownikami i kształtowanie kultury organizacyjnej. Szkolenie jest również skierowane do specjalistów ds. HR, którzy zajmują się rekrutacją, rozwojem i wsparciem pracowników. Dodatkowo, mogą z niego skorzystać wszyscy pracownicy zainteresowani podnoszeniem swojej świadomości i umiejętności w zakresie przeciwdziałania nieetycznym zachowaniom w miejscu pracy.

Idea szkolenia “Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?” polega na zwiększeniu świadomości i umiejętności uczestników w zakresie identyfikowania, reagowania i zapobiegania nieetycznym zachowaniom w miejscu pracy. Szkolenie ma na celu edukację na temat różnych form dyskryminacji oraz promowanie równości, szacunku i bezpiecznego środowiska pracy. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i strategie, które pomogą im skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji, seksizmowi i mobbingowi, a także wspierać ofiary takich działań.

zapisz się na szkolenie już teraz

Dyskryminacja, seksizm, mobbing – jak im przeciwdziałać?: korzyści ze szkolenia

 • Lepsza atmosfera w miejscu pracy – Dzięki wspólnej edukacji i zwiększeniu świadomości na temat nieetycznych zachowań, cała organizacja może cieszyć się bardziej przyjaznym i wspierającym środowiskiem pracy.
 • Zwiększenie współpracy i zaufania – Wspólne szkolenie buduje zaufanie między pracownikami a kadrą zarządzającą, co sprzyja lepszej współpracy i bardziej efektywnemu funkcjonowaniu zespołów.
 • Osiągnięcie wspólnych celów organizacyjnych – Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi pomaga organizacji lepiej realizować swoje cele, ponieważ wszyscy pracownicy są zmotywowani do współpracy i osiągania wysokich standardów etycznych i zawodowych.
 • Wzrost innowacyjności i kreatywności – Pracownicy, którzy czują się szanowani i bezpieczni, są bardziej skłonni do dzielenia się pomysłami i innowacjami, co może prowadzić do nowych rozwiązań i usprawnień w organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa kultury organizacyjnej – Szkolenie pomaga w tworzeniu środowiska pracy, które promuje równość, szacunek i bezpieczeństwo, co przyczynia się do pozytywnej kultury organizacyjnej i wzrostu zaufania wśród pracowników.
 • Zmniejszenie ryzyka prawnego – Dzięki lepszej wiedzy na temat przeciwdziałania dyskryminacji, seksizmowi i mobbingowi, organizacja może skuteczniej unikać sporów sądowych i potencjalnych kar związanych z nieetycznymi zachowaniami w miejscu pracy.
 • Zwiększenie zaangażowania i produktywności pracowników – Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie i są traktowani z szacunkiem, są bardziej zaangażowani i wydajni, co przekłada się na lepsze wyniki i wyższą efektywność organizacji.
 • Poprawa komunikacji i współpracy w zespole – Szkolenie sprzyja otwartym rozmowom na temat trudnych kwestii, co może prowadzić do lepszej komunikacji i współpracy między pracownikami oraz między pracownikami a kadrą zarządzającą.
 • Budowanie reputacji organizacji – Organizacje, które dbają o przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom, budują swoją reputację jako odpowiedzialne społecznie i etyczne, co może przynieść korzyści w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie świadomości i wiedzy – Pracownicy zdobywają wiedzę na temat różnych form dyskryminacji, seksizmu i mobbingu, co pozwala im lepiej rozumieć te zjawiska i ich konsekwencje.
 • Umiejętność rozpoznawania i reagowania – Uczestnicy uczą się, jak rozpoznawać i skutecznie reagować na nieetyczne zachowania, co pomaga im chronić siebie i innych w miejscu pracy.
 • Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pracy – Dzięki szkoleniu pracownicy mogą czuć się bezpieczniej i bardziej komfortowo w swoim środowisku pracy, co wpływa na ich samopoczucie i zadowolenie z pracy.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych – Szkolenie rozwija umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, co pozwala na lepsze radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i konfliktami.
 • Zwiększenie poczucia wartości i przynależności – Pracownicy, którzy widzą, że ich organizacja dba o równość i przeciwdziałanie nieetycznym zachowaniom, czują się bardziej doceniani i związani z miejscem pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Definiowanie pojęć: Omówienie kluczowych terminów związanych z niewłaściwymi zachowaniami.
 • Grupowanie i rozpoznawanie niewłaściwych zachowań: Identyfikacja różnych form niewłaściwych zachowań i ich przykładów.
 • Definicja seksizmu: Wyjaśnienie pojęcia.
 • Przykłady zachowań seksistowskich: Analiza konkretnych sytuacji.
 • Stereotypy: Omówienie stereotypów związanych z płcią i ich wpływu na zachowania w miejscu pracy.
 • Definicja dyskryminacji: Wyjaśnienie pojęcia.
 • Rodzaje dyskryminacji: Przegląd różnych form dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną itp.).
 • Przyczyny dyskryminacji: Analiza przyczyn występowania dyskryminacji.
 • Przykłady: Studium przypadków i omówienie rzeczywistych sytuacji.
 • Rodzaje mobbingu: Wyjaśnienie różnych typów mobbingu.
 • Fazy rozwoju mobbingu: Omówienie etapów procesu mobbingowego.
 • Cechy działań mobbingowych: Identyfikacja charakterystycznych zachowań mobbingowych.
 • Przyczyny mobbingu: Analiza przyczyn występowania mobbingu w miejscu pracy.
 • Odpowiedzialność i obowiązki: Omówienie prawnych obowiązków pracodawcy i pracownika.
 • Regulacje prawne: Przegląd przepisów prawnych dotyczących dyskryminacji, mobbingu i seksizmu.
 • Obowiązki managerów: Rola i odpowiedzialność kadry zarządzającej w przeciwdziałaniu niewłaściwym zachowaniom.
 • Strategie przeciwdziałania: Praktyczne narzędzia i strategie do wdrożenia w organizacji.
 • Rodzaje odszkodowań: Omówienie możliwych rekompensat dla ofiar mobbingu.
 • Procedury zgłaszania: Jak skutecznie zgłaszać przypadki mobbingu i jakie są możliwe konsekwencje.
 • Techniki komunikacyjne: Narzędzia do skutecznego prowadzenia trudnych rozmów.
 • Praktyczne ćwiczenia: Symulacje rozmów z podwładnymi w trudnych sytuacjach.
 • Procedury wewnętrzne: Kroki, które należy podjąć w przypadku zgłoszenia mobbingu.
 • Wsparcie dla poszkodowanych: Jak zapewnić wsparcie dla osób zgłaszających mobbing.
 • Budowanie współpracy: Promowanie kultury akceptacji i otwartości w organizacji.
 • Asertywność: Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przykładów sytuacji związanych z dyskryminacją, seksizmem i mobbingiem.

2

Warsztaty i ćwiczenia grupowe

Praca w grupach nad rozwiązywaniem problemów, scenariusze i symulacje sytuacyjne.

3

Symulacje i role-playing

Odtwarzanie scenariuszy sytuacyjnych, w których uczestnicy wcielają się w różne role.

4

Dyskusje moderowane

Moderowane przez trenera dyskusje na temat doświadczeń i poglądów uczestników związanych z omawianymi tematami.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.