Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół

Uczestnik szkolenia “Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół” zyska umiejętności skutecznego przekazywania informacji i motywowania zespołu, co przełoży się na lepsze wyniki pracy, a także pozna techniki budowania zaufania i współpracy w zespole, co wzmocni relacje między członkami zespołu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół

Grupa docelowa szkolenia “Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół” są menedżerowie średniego i wyższego szczebla, liderzy zespołów, oraz osoby aspirujące do ról kierowniczych, które chcą poprawić swoje umiejętności komunikacyjne i efektywnie wpływać na swoich współpracowników. Szkolenie jest również dedykowane specjalistom HR, którzy pragną lepiej wspierać rozwój kompetencji komunikacyjnych w organizacji.

Idea szkolenia “Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół” polega na wykształceniu u uczestników umiejętności efektywnej komunikacji na stanowiskach menedżerskich, co jest kluczowe dla budowania silnych, zintegrowanych zespołów oraz osiągania wysokich wyników biznesowych. Szkolenie ma na celu wyposażenie menedżerów w praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą im lepiej przekazywać informacje, motywować pracowników oraz rozwiązywać konflikty. Dzięki temu menedżerowie będą mogli skuteczniej wpływać na swoich współpracowników, tworząc atmosferę zaufania i współpracy w firmie.

zapisz się na szkolenie już teraz

Efektywna komunikacja menedżerska – podstawowe zasady wpływu na zespół: korzyści ze szkolenia

 • Zwiększona produktywność – Efektywna komunikacja menedżerów prowadzi do lepszego zrozumienia celów i zadań przez pracowników, co zwiększa ogólną produktywność i skuteczność zespołów.
 • Wzrost lojalności pracowników – Lepsza komunikacja i zaangażowanie ze strony menedżerów prowadzą do większej lojalności pracowników wobec organizacji, co zmniejsza koszty rekrutacji i utrzymania kadry.
 • Lepsza adaptacja do zmian – Efektywna komunikacja ułatwia zarządzanie zmianami w organizacji, co pomaga menedżerom i całej firmie szybciej adaptować się do nowych warunków i wyzwań rynkowych.
 • Zwiększona spójność strategii i operacji – Jasne przekazywanie celów strategicznych przez menedżerów zapewnia, że działania operacyjne są zgodne z ogólną wizją i misją organizacji.
 • Lepsze wyniki finansowe – Zwiększona efektywność operacyjna i wyższe zaangażowanie pracowników przekładają się na lepsze wyniki finansowe, co jest korzystne zarówno dla menedżerów, jak i całej organizacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność zespołów – Lepsza komunikacja menedżerów z pracownikami prowadzi do klarowniejszego przekazywania celów i oczekiwań, co skutkuje większą produktywnością i lepszą realizacją projektów.
 • Redukcja konfliktów – Menedżerowie wyposażeni w techniki rozwiązywania sporów są w stanie szybciej i skuteczniej rozwiązywać problemy w zespole, minimalizując negatywny wpływ konfliktów na organizację.
 • Lepsze decyzje biznesowe – Dzięki lepszej komunikacji menedżerowie mogą bardziej efektywnie zbierać i analizować informacje, co prowadzi do podejmowania bardziej przemyślanych i trafnych decyzji.
 • Wzrost innowacyjności – Otwarte i efektywne komunikowanie się sprzyja wymianie pomysłów i współpracy, co może prowadzić do większej liczby innowacyjnych rozwiązań i usprawnień w organizacji.
 • Silniejsza kultura organizacyjna – Skuteczna komunikacja przyczynia się do budowania spójnej i pozytywnej kultury organizacyjnej, w której pracownicy czują się docenieni i zmotywowani do wspólnego osiągania celów.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększona skuteczność zarządzania – Lepsze umiejętności komunikacyjne pozwalają menedżerom skuteczniej przekazywać cele i oczekiwania, co przekłada się na wyższe wyniki zespołu.
 • Lepsze relacje z zespołem – Efektywna komunikacja buduje zaufanie i pozytywne relacje z pracownikami, co ułatwia współpracę i tworzy bardziej harmonijne środowisko pracy.
 • Zredukowanie konfliktów – Menedżerowie, którzy potrafią jasno komunikować się i aktywnie słuchać, są lepiej przygotowani do zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, co pozwala utrzymać płynność pracy w zespole.
 • Większa motywacja zespołu – Pracownicy, którzy czują się słuchani i docenieni, są bardziej zmotywowani do pracy, co ułatwia menedżerom realizację celów organizacyjnych.
 • Rozwój umiejętności przywódczych – Szkolenie z zakresu efektywnej komunikacji rozwija kluczowe kompetencje przywódcze, takie jak empatia, asertywność i umiejętność budowania zaangażowania, co podnosi autorytet menedżera.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Zasady efektywnej komunikacji w zespole i na poziomie manager – podwładny.
 • Wpływ przeżywanych emocji na jakość komunikacji.
 • Zarządzanie swoimi emocjami tak, aby komunikacja nadal była skuteczna.
 • Ujawniać swoje odczucia, emocje czy może lepiej pewne rzeczy przemilczeć
 • Rozpoznawanie i dostosowywanie się do typów psychologicznych współpracowników.
 • Komunikacja na wdechu czyli jak rozumiemy i interpretujemy komunikaty innych osób- poznanie mechanizmu zniekształceń poznawczych w komunikacji, naiwnego realizmu, błędy perspektywy, błędy atrybucji.
 • Siła aktywnego słuchania doskonała i naturalna parafraza, przećwiczona w bardzo praktyczny sposób.
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • Czym jest konstruktywny feedback?
 • FUKO, SPINKA- czyli ćwiczenie konstruktywnych sposobów przekazania informacji zwrotnej
 • SAR jako najczęstszy schemat przyjmowania informacji zwrotnej
 • Ćwiczenia z informacją zwrotną
 • A co jeśli moja koleżanka/mój kolega ma inne zdanie?
 • Jak przyjmować informacje zwrotne od pracowników – pozytywne i negatywne, uzasadnione i nieuzasadnione
 • Konfrontowanie swoich poglądów i opinii w pracy to skuteczny sposób na rozwój kompetencji?, czy wręcz przeciwnie sposób na destrukcje współpracy?
 • Dlaczego pracownicy nie mogą dobrze zrozumieć i zapamiętać naszych prostych komunikatów?
 • Skąd się biorą obrony i opory u ludzi przed przyjęciem logicznych argumentów.
 • Jak motywująco chwalić lub krytykować, wpływając na zmianę czyjegoś zachowania
 • Sztuka przekonywania vs manipulacja
 • Jak sobie radzić z manipulacją pracowników
 • Perswazja werbalna
  • Techniki budowania argumentów. Retoryka i Logika jako narzędzia perswazji
  •  Rozmowa językiem korzyści drugiej osoby
  • Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną
 • Perswazja niewerbalna czyli szef z autorytetem
  • Ton głosu, tempo mówienia
  • Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość rozmówców, współpracowników
  • Ćwiczenia z perswazji z informacją zwrotną

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy biorą udział w interaktywnych warsztatach, gdzie mogą ćwiczyć techniki komunikacyjne w realistycznych scenariuszach, co pozwala na natychmiastowe zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

2

Studium przypadków

Analizowanie rzeczywistych sytuacji z różnych firm, które pozwala zrozumieć, jak skutecznie rozwiązywać problemy komunikacyjne i jakie strategie są najbardziej efektywne w różnych kontekstach biznesowych.

3

Role-playing

Symulacje ról, w których uczestnicy wcielają się w różne postacie (np. menedżera, pracownika) i ćwiczą komunikację w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, co pomaga w rozwijaniu empatii i lepszym zrozumieniu perspektywy innych.

4

Ćwiczenia z aktywnego słuchania

Zadania i techniki mające na celu rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, co jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i budowania silnych relacji zawodowych.

Trenerzy

Dariusz Walczak

Ponad 25 letnie doświadczenie praktyczne w biznesie, jako menadżer i trener wewnętrzny. Przeprowadzonych ponad 8 000 godzin szkoleniowych, procesów doradczych. Dyplomowany Psycholog organizacji, pracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS. Specjalizuje się w dynamice relacji biznesowych, wszystkim tym co dzieje się pomiędzy ludźmi w miejscu pracy. Ukończone kursy doskonalące umiejętności trenerskie. Od 2015 w ramach własnej działalności konsultingowo-szkoleniowej projektuje i prowadzi regularne zajęcia rozwojowe, warsztaty, szkolenia dla menedżerów, zarządów, w tematach skuteczna komunikacja, techniki negocjacji i sprzedaży, zarządzanie emocjami i sytuacjami stresowymi, asertywność, nawiązywanie i utrzymywanie efektywnych relacji biznesowych, rozwiązywanie konfliktów, budowanie efektywnych zespołów, delegowanie zadań. Doświadczenie szkoleniowe obejmuje firmy dystrybucyjne, firmy transportowo-spedycyjne, usługowe, produkcyjne, administracji publicznej, banki i instytucje finansowe, usług telekomunikacyjnych. Aktywnie tworzył struktury organizacji, strategii rozwojowych, planując rekrutacje i wdrażanie do pracy pracowników, menadżerów. Przez ponad 11 lat biznesowo związany z czołowym domem inwestycyjnym jako menadżer, aktywnie uczestniczył w opracowaniu strategii  zarządzania doradcami finansowymi oraz zasad obsługi klientów inwestycyjnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.