Efektywna komunikacja w budowaniu i zarządzaniu zespołem

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego komunikowania się z członkami zespołu, co przyczyni się do lepszej współpracy i rozwiązywania konfliktów. Ponadto, zdobędzie narzędzia do efektywnego zarządzania zespołem, co pozwoli mu osiągać lepsze wyniki i cele organizacyjne. Szkolenie pomoże również uczestnikowi zrozumieć znaczenie komunikacji w kontekście budowania pozytywnej atmosfery pracy oraz rozwoju umiejętności liderowania.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywna komunikacja w budowaniu i zarządzaniu zespołem

Grupa docelowa obejmuje liderów zespołowych, kadry kierowniczej oraz osoby pracujące w zespołach. Szkolenie pomoże liderom zespołowym doskonalić umiejętności zarządzania grupą, kadra kierownicza zdobędzie narzędzia do skutecznego przywództwa i komunikacji w organizacji, a pracownicy zespołów nauczą się budować efektywną współpracę i rozwiązywać konflikty w zespole.

Idea szkolenia to dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do skutecznego komunikowania się w środowisku pracy, budowania harmonijnych zespołów oraz efektywnego zarządzania nimi. Szkolenie ma na celu wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego uczestników poprzez rozwijanie kompetencji interpersonalnych, które przekładają się na lepszą współpracę, efektywność i osiąganie celów organizacyjnych. W ramach szkolenia promowana jest także idea budowania pozytywnej atmosfery pracy oraz kształtowania umiejętności przywódczych wśród liderów zespołów.

wyślij zapytanie

Efektywna komunikacja w budowaniu i zarządzaniu zespołem – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie poziomu samoświadomości: Uczestnicy szkolenia mogą lepiej zrozumieć swoje własne preferencje komunikacyjne i styl pracy, co pomaga w lepszym dopasowaniu do zespołu i sytuacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Skuteczna komunikacja i umiejętności zarządzania zespołem mogą przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku zawodowego, co może być korzystne w karierze zawodowej.
 • Wspieranie rozwoju liderów: Szkolenie może pomóc przyszłym liderom w zdobyciu niezbędnych kompetencji przywódczych, które są przydatne nie tylko w pracy, ale również w innych obszarach życia.
 • Poprawa zdolności adaptacji: Uczestnicy uczą się dostosowywać swoją komunikację do różnych sytuacji i typów osobowości, co może być przydatne zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym.
 • Wsparcie rozwoju zawodowego: Szkolenie może być cennym elementem procesu rozwoju zawodowego pracowników, pomagając im nabierać nowych umiejętności i wiedzy.
 • Kreowanie pozytywnego środowiska pracy: Poprawa komunikacji i umiejętności zarządzania zespołem może przyczynić się do stworzenia bardziej przyjaznej i efektywnej atmosfery w miejscu pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji z życia: Umiejętność skutecznej komunikacji wpływa pozytywnie na życie osobiste, rodzinne i społeczne uczestników, co przekłada się na ogólną satysfakcję z życia.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa efektywności zespołów: Uczestnicy zdobywają umiejętności skutecznego zarządzania zespołem, co przekłada się na lepszą współpracę, szybsze osiąganie celów i zwiększoną produktywność.
 • Redukcja konfliktów: Szkolenie uczy technik rozwiązywania konfliktów i skutecznej komunikacji, co pomaga unikać sporów i tworzy bardziej harmonijne środowisko pracy.
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna: Uczestnicy nabierają umiejętności klarownego przekazywania informacji, co wpływa na lepsze zrozumienie celów organizacji i działań podejmowanych przez zespół.
 • Rozwój przywództwa: Liderzy zespołów uczą się efektywnego zarządzania ludźmi, co pomaga w budowaniu silnych, motywowanych zespołów.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Dzięki lepszej komunikacji i umiejętnościom zarządzania, pracownicy czują się bardziej doceniani i zaangażowani w działania organizacji.
 • Wzrost satysfakcji pracowników: Poprawa atmosfery pracy i umiejętność radzenia sobie z problemami interpersonalnymi przekładają się na wyższy poziom satysfakcji wśród zatrudnionych.
 • Konkurencyjność na rynku: Organizacje, które inwestują w rozwijanie kompetencji swoich pracowników w zakresie komunikacji i zarządzania zespołami, są bardziej konkurencyjne na rynku pracy i osiągają lepsze wyniki biznesowe.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pozwala pracownikom doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne, co przekłada się na lepsze relacje zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.
 • Skuteczniejsza współpraca: Uczestnicy zdobywają narzędzia do skutecznego współdziałania z innymi członkami zespołu, co ułatwia rozwiązywanie problemów i osiąganie celów wspólnie.
 • Zwiększenie pewności siebie: Poprawa umiejętności komunikacji sprawia, że pracownicy czują się pewniej podczas prezentacji, negocjacji czy wyrażania swoich poglądów.
 • Lepsze radzenie sobie z konfliktami: Uczestnicy szkolenia uczą się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, co przekłada się na mniejszy stres i frustrację w miejscu pracy.
 • Rozwój kariery: Nabycie umiejętności zarządzania zespołem może pomóc pracownikom awansować na stanowiska kierownicze lub bardziej odpowiedzialne, co wpływa na ich rozwój zawodowy.
 • Zwiększone zaangażowanie: Poprawa komunikacji i umiejętności zarządzania zespołem może sprawić, że pracownicy czują się bardziej zaangażowani w wykonywanie swoich obowiązków i osiąganie celów organizacji.
 • Satysfakcja zawodowa: Lepsza współpraca, rozwiązywanie konfliktów i rozwijanie umiejętności przywódczych przyczyniają się do wyższego poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Zespół a grupa – różnice i podobieństwa
 • Kiedy grupa staje się zespołem?
 • Wizja i cele zespołu
 • Jaki Lider taki zespół
 • Cechy Lidera
 • Rola Lidera
 • Cechy efektywnego zespołu
 • Czynniki decydujące o efektywności zespołu
 • Czynniki ułatwiające i utrudniające funkcjonowanie zespołu
 • Określenie zasad współpracy w zespole – Kto? Kiedy? Dlaczego?
 • Skuteczne narzędzia komunikacji zespołowej
 • Warunki efektywnej komunikacji w zespole
 • Komunikacja jedno- i dwukierunkowa – kiedy?
 • Postawa asertywna w komunikacji z podwładnymi

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Mini wykład

To skuteczna technika wykorzystywana podczas szkoleń, która polega na krótkim i intensywnym przekazie wiedzy lub informacji przez prowadzącego. Podczas tej metody prowadzący prezentuje istotne treści lub kluczowe punkty tematyczne w formie krótkiego wykładu.

2

Dyskusja grupowa

To metoda interaktywna wykorzystywana podczas szkoleń i warsztatów, której celem jest angażowanie uczestników w wymianę poglądów, myśli i doświadczeń na określony temat. Podczas dyskusji grupowej uczestnicy dzielą się swoimi opiniami, analizują różne punkty widzenia oraz wspólnie rozwiązują problemy lub podejmują decyzje.

3

Ćwiczenia indywidualne

To metoda szkoleniowa, która skupia się na samodzielnej pracy uczestników bez bezpośredniego udziału innych osób. W ramach tych ćwiczeń uczestnicy pracują nad rozwojem swoich umiejętności, zdobywają wiedzę lub rozwiązują konkretne zadania samodzielnie.

4

Ćwiczenia grupowe

To metoda szkoleniowa, w której uczestnicy pracują razem w grupie nad rozmaitymi zadaniami, problemami lub projektami. Te interaktywne zajęcia grupowe mają na celu rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów oraz budowania relacji w grupie.

5

Burza mózgów

To kreatywna metoda zbierania pomysłów i generowania nowych rozwiązań na określony problem lub temat. Jest to proces grupowego myślenia, w którym uczestnicy swobodnie i spontanicznie wymieniają swoje pomysły bez oceny lub krytyki. Burza mózgów ma na celu stworzenie otwartej i inspirującej atmosfery, sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych idei.

6

Lodołamacze

To specjalne jednostki pływające lub statki, które zostały zaprojektowane i wyposażone w celu przebijania się przez gęste i grube pokrywy lodowe na morzach lub rzekach. Służą głównie do utrzymania żeglugi w warunkach ekstremalnie niskich temperatur i lodowych pokrywach wodnych.

Magdalena Sekulska-Walkowiak

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwijaniem umiejętności handlowo – biznesowych (techniki sprzedaży, zaawansowane negocjacje w sieciach handlowych, controlling finansowy dla sprzedawców), ze sprzedażą – profesjonalną obsługą klienta biznesowego (typologia klienta, sztuka prezentacji handlowej, budowanie relacji z klientem) oraz efektywnością własną i podwładnych, jak i treningach kreatywności oraz train the trainers. Od roku 1999 spełnia się zawodowo w sektorze B2B. Posiada więc bogate doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, którym dzieli się jako trener od wielu lat. Ukończyła studia z zakresu marketingu i zarządzania, finansów i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz zarządzania wizerunkiem organizacji w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium”. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Integra w Poznaniu oraz licznych szkoleń i warsztatów z zakresu sprzedaży i negocjacji. Obecnie na co dzień związana jest z jedną z czołowych firm na rynku polskim z branży FMCG, gdzie odpowiedzialna jest za działania związane z realizowaniem skutecznej polityki handlowej oraz marketingowej, aktywnie współpracując ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Jako trener przygotowuje i realizuje projekty zarówno komercyjne, jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym zakresie współpracuje z firmami z branży FMCG oraz agencjami wspierającymi rozwój gospodarczy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.