Szkolenie: Efektywna sprzedaż na rynku zagranicznym

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm już działających na rynkach zagranicznych, jak i tych, którzy dopiero planują rozpoczęcie działalności zagranicznej. Obejmuje kierownictwo i menedżerów przedsiębiorstw, którzy planują wejście na nowe rynki zagraniczne lub rozwinięcie istniejącej obecności zagranicznej.

Pracowników działów eksportu, sprzedaży i marketingu, którzy są odpowiedzialni za rozwijanie strategii sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Przedsiębiorców i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy rozważają ekspansję na rynki zagraniczne. Specjalistów ds. rozwoju międzynarodowego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z efektywną sprzedażą na rynkach zagranicznych. Wszystkie osoby zainteresowane zagranicznymi rynkami, poszukujące informacji i narzędzi do oceny potencjału rynków zagranicznych.

 

Idea szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz efektywnej sprzedaży na arenie międzynarodowej. Poprzez moduły dotyczące strategii obecności na rynkach zagranicznych, oceny potencjału rynków, marketingu eksportowego, strategii obecności i pozyskiwania partnerów zagranicznych, szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności uczestników w zakresie analizy, planowania i realizacji skutecznych działań na rynkach zagranicznych. Głównym celem jest umożliwienie uczestnikom skutecznego rozwoju biznesu zagranicznego poprzez zwiększenie ich wiedzy, umiejętności i pewności w obszarze sprzedaży na rynkach zagranicznych.

wyślij zapytanie

Efektywna sprzedaż na rynku zagranicznym – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności: Szkolenie pomaga w rozwoju umiejętności, które przekładają się na bardziej efektywne działania i podejmowanie lepszych decyzji w zakresie sprzedaży na rynkach zagranicznych.
 • Wzajemne zrozumienie i współpraca: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom i organizacji lepsze zrozumienie potrzeb, wyzwań i możliwości związanych z międzynarodowym rynkiem, co przyczynia się do efektywnej współpracy i osiągania wspólnych celów.
 • Wzrost współpracy i synergii: Dzięki wspólnemu udziałowi w szkoleniu, organizacja i pracownicy mogą lepiej zrozumieć i wykorzystać swoje wzajemne kompetencje, co prowadzi do lepszej współpracy i synergii w realizacji międzynarodowych projektów.
 • Budowanie marki pracodawcy: Inwestowanie w rozwój pracowników poprzez udział w wartościowych szkoleniach, takich jak to, przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku organizacji jako atrakcyjnego pracodawcy, co może przyciągnąć utalentowanych profesjonalistów.

 

Korzyści dla organizacji

 • Rozwinięcie obecności na rynkach zagranicznych: Szkolenie umożliwia organizacji rozszerzenie swojego zasięgu poprzez skuteczne wejście na nowe rynki zagraniczne i rozwinięcie istniejącej obecności zagranicznej.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Uczestnictwo w szkoleniu pozwala organizacji zdobyć praktyczną wiedzę i narzędzia, które pomogą jej konkurować skutecznie na międzynarodowym rynku.
 • Efektywność w planowaniu i strategii: Szkolenie dostarcza narzędzi i metodologii, które umożliwiają organizacji dokładniejszą ocenę potencjału rynków zagranicznych oraz skuteczne planowanie i budowanie strategii obecności na tych rynkach.
 • Zwiększenie sprzedaży i wzrost dochodów: Nabycie umiejętności związanych z efektywną sprzedażą na rynkach zagranicznych przyczynia się do zwiększenia sprzedaży organizacji i potencjalnie generuje większe przychody.
 • Tworzenie konkurencyjnej przewagi: Praktyczna wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu pozwalają organizacji tworzyć unikalne strategie i oferty, które mogą stanowić przewagę konkurencyjną na rynkach zagranicznych.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych: Udział w szkoleniu umożliwia pracownikom poszerzenie swoich umiejętności w obszarze analizy rynków zagranicznych, budowania strategii, prowadzenia sprzedaży i marketingu eksportowego.
 • Rozwój umiejętności międzynarodowych: Szkolenie umożliwia pracownikom zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania na międzynarodowym rynku.
 • Zwiększenie pewności siebie: Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z efektywną sprzedażą na rynkach zagranicznych przyczynia się do wzrostu pewności siebie pracowników w obszarze międzynarodowych działań biznesowych.
 • Motywacja i zaangażowanie: Uczestnictwo w szkoleniu może zwiększyć motywację i zaangażowanie pracowników, którzy widzą możliwość rozwoju i zdobycia nowych umiejętności.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Nabycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do efektywnej sprzedaży na rynkach zagranicznych może przyczynić się do większej satysfakcji z pracy i poczucia osiągnięcia sukcesu.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Potencjał sprzedażowy w praktyce
 • Ocena potencjału firmy i produktów – matryca
 • Model biznesowy a rynek zagraniczny – ocena potencjału i dostosowanie
 • Cele eksportowe i proces rozwoju obecności na rynkach zagranicznych
 • Rynek zagraniczny a ocena ryzyka biznesowego
 • Rynki zagraniczne – sposób reaserchu i strategie poszukiwania informacji
 • Kryteria oceny potencjału rynku zagranicznego
 • Analiza lidera rynku i konkurencji
 • Źródła informacji o rynkach zagranicznych
 • Narzędzia przydatne w analizie rynków
 • Grupa docelowa a rynek zagraniczny – co warto uwzględnić
 • Case studies: właściwa ocena potencjału rynku
 • Marketing mix w eksporcie
 • Narzędzia w komunikacji z klientem zagranicznym 
 • Działania marketingowe w pozyskaniu partnerów B2B
 • Partnerzy B2B a media społecznościowe 
 • Strategia komunikacji oferty na rynku zagranicznym
 • Promocja oferty eksportowej
 • Strategia pośredniej obecności – wady, zalety, konsekwencje
 • Strategia bezpośredniej obecności – wady, zalety, konsekwencje
 • Alternatywne strategie działania na rynkach zagranicznych
 • Jak pozyskiwać partnerów biznesowych
 • Analiza potencjału partnera biznesowego
 • Strategie współpracy z partnerami zagranicznymi
 • Bazy B2B – wykorzystanie w praktyce
 • Działania prospectingowe
 • Targi międzynarodowe i misje handlowe
 • Platformy zakupowe
 • Organizacje biznesowe

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii