Efektywna współpraca w zespołach

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznej współpracy w zespołach, co pozwoli mu osiągać lepsze rezultaty w pracy i rozwiązywać konflikty w grupie. Ponadto, zdobędzie nowe umiejętności komunikacyjne, które będą kluczowe dla efektywnej koordynacji działań z innymi członkami zespołu. Szkolenie pozwoli również uczestnikowi lepiej zrozumieć dynamikę grupową i budować pozytywne relacje z kolegami i koleżankami z pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywna współpraca w zespołach

Grupa docelowa

Grupa docelowa szkolenia jest szeroko zróżnicowana i obejmuje pracowników na różnych poziomach hierarchicznych oraz menedżerów na wszystkich szczeblach organizacji. Szkolenie jest przeznaczone dla tych, którzy chcą zwiększyć skuteczność swojej pracy w zespole, doskonalić umiejętności komunikacyjne oraz budować bardziej efektywne relacje z innymi członkami zespołu. W gronie uczestników mogą znaleźć się pracownicy różnych działów i sektorów, reprezentujący różne specjalizacje i kompetencje. Dzięki temu szkolenie stwarza możliwość wymiany doświadczeń i perspektyw między różnymi obszarami organizacji, co może przyczynić się do bardziej zrównoważonego rozwoju zespołów.

Idea szkolenia polega na rozwijaniu umiejętności współpracy i komunikacji wśród uczestników, aby pomóc im osiągać lepsze wyniki w pracy zespołowej. Głównym celem jest budowanie harmonijnych, efektywnych zespołów, które skutecznie współpracują, rozwiązują konflikty i realizują cele organizacyjne. Szkolenie opiera się na interaktywnych warsztatach, case study oraz symulacjach, które pozwalają uczestnikom praktycznie stosować nowe umiejętności. W ramach szkolenia omawiane są kluczowe aspekty efektywnej współpracy, takie jak umiejętność słuchania, budowanie zaufania, rozwiązywanie konfliktów, oraz tworzenie wspólnych celów i strategii.

wyślij zapytanie

Efektywna współpraca w zespołach – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie zaufania: Poprawa komunikacji i relacji między pracownikami może budować większe zaufanie do siebie nawzajem oraz do kierownictwa, co tworzy bardziej pozytywną atmosferę zaufania w miejscu pracy.
 • Wspólna świadomość celów: Szkolenie może pomagać zespołom lepiej rozumieć cele organizacji i wkładać większy wysiłek w ich osiąganie, co przekłada się na większą jedność w dążeniu do sukcesu.
 • Wyższa lojalność pracowników: Zadowoleni i zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji na dłuższy okres, co redukuje koszty związane z fluktuacją kadry.
 • Poprawa wizerunku organizacji: Organizacje, które inwestują w rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji wśród pracowników, często cieszą się lepszym wizerunkiem jako atrakcyjne miejsce pracy.
 • Lepsza integracja nowych pracowników: Szkolenie może pomóc nowym pracownikom szybciej włączyć się do zespołu, co skraca okres adaptacji i przyspiesza ich pełną produktywność.
 • Rozwój kultury organizacyjnej: Długoterminowy wpływ szkolenia polega na budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, w której wartości takie jak współpraca, szacunek, i otwartość są doceniane i promowane.
 • Wspólna odpowiedzialność za sukces: Pracownicy, którzy uczestniczą w szkoleniu, mogą czuć większą odpowiedzialność za wyniki organizacji i bardziej angażować się w proces podejmowania decyzji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie wydajności pracy: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętności efektywnej współpracy, co przekłada się na bardziej płynny przepływ pracy i wyższą produktywność zespołów. To może prowadzić do oszczędności czasu i zasobów.
 • Lepsza jakość wyników: Dzięki doskonaleniu komunikacji i współpracy, zespoły są w stanie skuteczniej rozwiązywać problemy, podejmować decyzje oraz tworzyć innowacyjne rozwiązania, co wpływa na jakość produktów i usług.
 • Redukcja konfliktów: Szkolenie pomaga uczestnikom w rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu pozytywnych relacji w zespole. To zmniejsza ryzyko sporów i zakłóceń w miejscu pracy, co wpływa na spokojniejszą atmosferę.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Poprawa umiejętności zarządzania zespołem sprawia, że pracownicy czują się bardziej doceniani i zrozumiani, co zwiększa ich zaangażowanie i lojalność wobec organizacji.
 • Efektywniejsze rozwiązywanie problemów: Uczestnicy szkolenia zdobywają umiejętność wspólnego identyfikowania i rozwiązywania problemów. To pozwala organizacji szybciej reagować na wyzwania i dostosowywać się do zmian na rynku.
 • Wzrost zdolności kierowniczych: Menedżerowie uczestniczący w szkoleniu rozwijają swoje umiejętności przywódcze, co przekłada się na lepsze zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników do osiągania celów.
 • Zwiększenie innowacyjności: Efektywna współpraca w zespołach może sprzyjać powstawaniu nowych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, co może przynosić organizacji przewagę konkurencyjną.
 • Poprawa atmosfery w miejscu pracy: Szkolenie pomaga w budowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej, co wpływa na lepszą atmosferę i zadowolenie pracowników, co z kolei może przyciągać i utrzymywać utalentowanych pracowników.
 • Redukcja kosztów: Dzięki zwiększonej efektywności pracy i zmniejszeniu konfliktów organizacja może osiągać oszczędności w zakresie zasobów i unikać kosztów wynikających z problemów wewnętrznych.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych: Szkolenie pomaga uczestnikom doskonalić komunikację, empatię i umiejętność słuchania, co przekłada się na lepsze relacje z kolegami i koleżankami z pracy oraz w życiu prywatnym.
 • Zwiększenie pewności siebie: Dzięki nabytym umiejętnościom współpracy i rozwiązywania konfliktów, uczestnicy stają się bardziej pewni siebie w trudnych sytuacjach oraz lepiej radzą sobie w negocjacjach.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem, co może otwierać przed nimi nowe możliwości kariery.
 • Poprawa efektywności osobistej: Uczestnicy szkolenia uczą się organizować pracę, ustalać priorytety i efektywnie zarządzać czasem, co może przyczynić się do zwiększenia ich produktywności.
 • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów: Szkolenie pomaga uczestnikom stawiać czoła trudnym sytuacjom, analizować problemy oraz szukać skutecznych rozwiązań.
 • Lepsze zrozumienie dynamiki grupowej: Dzięki szkoleniu, uczestnicy nabierają wglądu w to, jak funkcjonują grupy i jakie czynniki wpływają na ich sukces, co może pomóc im lepiej współpracować i przewidywać reakcje innych.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Poprawa relacji w zespole oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów może przekładać się na większą satysfakcję z wykonywanej pracy.
 • Rozwinięcie umiejętności adaptacji: Uczestnicy uczą się dostosowywać się do różnych stylów pracy i osobowości członków zespołu, co jest przydatne w zmiennym i dynamicznym środowisku pracy.
 • Tworzenie bardziej pozytywnego wpływu: Dzięki szkoleniu uczestnicy mogą lepiej zrozumieć, jak ich zachowanie wpływa na innych i jakie działania można podejmować, aby być bardziej efektywnym w pracy zespołowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Jak się różnimy – ćwiczenie moja mapa świata
 • Zrozum, zaakceptuj siebie – warsztat typologii osobowości MBTI
 • Moje mocne strony umiejętności, kompetencje, cechy – ćwiczenie indywidualne
 • Moje sukcesy, z czego jestem dumny, co mi sprawia radość, jak ładuje „akumulatory” – inspirowanie
 • Obszary które rozwijam / planuję rozwijać
 • Narzędzia rozwoju efektywności osobistej – miniwykład + praca w grupach
 • Metody budowania wewnętrznej siły i odporności na stres
 • Jak zapobiegać / zatrzymać stres
 • Korzyści współpracy w zespołach, etapy rozwoju zespołu

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy aktywnie uczestniczą w ćwiczeniach praktycznych, które pozwalają im na bezpośrednie stosowanie nowych umiejętności w realnych sytuacjach.

2

Symulacje

Symulacje są stosowane do odtwarzania rzeczywistych sytuacji z życia zawodowego, w których uczestnicy muszą pracować razem, podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.

3

Case study

Analiza przypadków pozwala na zgłębienie konkretnych sytuacji związanych z pracą w zespole i wspólnie szuka się najlepszych rozwiązań.

4

Gry i ćwiczenia zespołowe

Gry i ćwiczenia grupowe pomagają w budowaniu więzi między uczestnikami, doskonaleniu umiejętności współpracy oraz identyfikowaniu potencjalnych problemów w zespole.

5

Prezentacja i dyskusje

Uczestnicy mają okazję prezentować swoje pomysły i przemyślenia przed grupą oraz uczestniczyć w otwartych dyskusjach, dzięki czemu mogą udoskonalać swoje zdolności komunikacyjne.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.