Efektywne budowanie zespołu

Uczestnik szkolenia zyska wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia zespołu, który działa skutecznie, z uwzględnieniem cech członków zespołu i zależności wewnątrz zespołu. Rozwinie swoje możliwości komunikacji, by jasno przekazywać cele, oczekiwania i oraz przeciwdziałać napięciom. Będzie potrafił budować zaufanie i zaangażowanie oraz swój autorytet.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywne budowanie zespołu

Grupa docelowa szkolenia to osoby, które chcą zyskać lub rozwinąć swoje kompetencje w zakresie budowania zespołu. Grupa docelowa jest różnorodna pod względem branży, doświadczenia oraz poziomu stanowiska.

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób pełniących funkcje kierownicze, zarządzających działami lub projektami Do grupy docelowej należą także właściciele biznesów zarządzający zespołem pracowników.

Osoby pracujące w zespołach projektowych, działach funkcjonujących jako zespół, jak również współpracujące z innymi pracownikami, mogą także skorzystać z tego szkolenia, aby lepiej rozumieć dynamikę zespołów i efektywnie uczestniczyć w budowaniu pozytywnej atmosfery.

Idea szkolenia opiera się na rozwijaniu umiejętności i wiedzy uczestników w zakresie skutecznego zarządzania zespołem oraz tworzenia harmonijnej i efektywnej współpracy między pracownikami.

Uczestnicy dowiedzą się, jak stworzyć zespół, który działa jak spójna jednostka, wspierając się nawzajem i wykorzystując indywidualne kompetencje w najlepszy sposób. Ważnymi elementami szkolenia są rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji oraz przywódczych umiejętności lidera.

Uczestnicy poznają swój typ osobowości i będą wiedzieć, jak na jego podstawie budować pozycję lidera. Poznają fazy i etapy tworzenia się zespołu oraz czynniki wpływające na dobre relacje w zespole. Szkolenie objaśni techniki związane z budowaniem zgranego i efektywnego zespołu. Dostarczy również wiedzy na temat narzędzi do określania ról zespołowych. Uczestnicy zyskają praktyczne kompetencje, dzięki którym będą potrafili budować skutecznie działający zespół.

wyślij zapytanie

Efektywne budowanie zespołu – korzyści ze szkolenia

Lepsza efektywność i wyniki biznesowe: Efektywne budowanie zespołu przyczynia się do osiągania lepszych wyników biznesowych, co przynosi korzyści zarówno firmie, jak i pracownikom.

Lepsza współpraca i komunikacja: Szkolenie pomaga poprawić komunikację wewnątrz zespołu, co ułatwia wymianę informacji, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania firmy jako całości.

Wzrost zaangażowania pracowników: Lepsze zarządzanie zespołem i budowanie korzystnej atmosfery pracy przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania pracowników, co pozytywnie wpływa na ich motywację i chęć włożenia większego wysiłku w realizację celów firmy.

Redukcja konfliktów i napięć: Efektywne budowanie zespołu pomaga zminimalizować konflikty i napięcia w pracy, co przekłada się na mniejszą stratę czasu i energii oraz lepszą atmosferę w firmie.

Zdolność do adaptacji i zmiany: Dobrze zintegrowane zespoły są bardziej elastyczne i otwarte na zmiany, co umożliwia firmie dostosowanie się do nowych wyzwań i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Korzyści dla organizacji

Zwiększona wydajność i efektywność pracy: Efektywne budowanie zespołu pozwala na zintegrowanie kompetencji i umiejętności członków zespołu, co przekłada się na wyższą wydajność i efektywność pracy całego zespołu.

Współpraca i zaufanie: Poprawa komunikacji i atmosfery w pracy pozytywnie wpływa na współpracę między pracownikami, co przyczynia się do budowania wzajemnego zaufania i wzrostu zaangażowania w zespole.

Zwiększenie zaangażowania pracowników: Coaching menadżerski może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez indywidualne wsparcie i rozwój.

Rozwijanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Efektywne budowanie zespołu może wpłynąć na kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, w której wartości takie jak zaufanie, szacunek i współpraca są cenione i promowane.

Korzyści dla pracowników

Lepsza satysfakcja z pracy: Efektywne budowanie zespołu sprzyja tworzeniu przyjaznego i wspierającego środowiska pracy, co przyczynia się do większej satysfakcji i poczucia spełnienia zawodowego.

Wsparcie w rozwoju zawodowym: Skuteczne zarządzanie zespołem może pomóc pracownikom w identyfikacji swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, co przekłada się na lepsze możliwości awansu i rozwijania kariery zawodowej.

Motywacja do działania: Efektywne zarządzanie zespołem może zwiększyć motywację pracowników do osiągania celów i angażowania się w swoją pracę.

Rozwój umiejętności miękkich: Udział w szkoleniu pomaga w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do narzędzia MBTI®: poznanie czterech wymiarów osobowości.
 • Analiza profilu MBTI® menadżera: odkrywanie własnych preferencji.
 • Praktyczne zastosowanie profilu w budowaniu autorytetu i efektywnego zarządzania zespołem.
 • Charakterystyka charyzmatycznego lidera: cechy, zachowania, wpływ.
 • Rozwijanie cech charyzmatycznego przywództwa: autentyczność, inspiracja, empatia.
 • Tworzenie przekonującej narracji osobistej dla budowania wpływu i autorytetu.
 • Fazy tworzenia się zespołu .
 • Rola lidera w każdej fazie: inicjowanie, zarządzanie konfliktami, budowanie spójności.
 • Wykorzystanie wiedzy o fazach w celu efektywnego zarządzania rozwojem zespołu.
 • Elementy budowania zaufania w zespole.
 • Zrozumienie i uwzględnianie różnorodności w zespole: wiek, doświadczenie, style pracy.
 • Kreowanie środowiska sprzyjającego współpracy i akceptacji różnic.
 • Koncepcja ról zespołowych.
 • Identyfikacja mocnych stron każdego członka zespołu i przypisanie odpowiednich ról.
 • Skuteczne zarządzanie rolami i odpowiedzialnościami w zespole.
 • Techniki diagnozowania potrzeb zespołu: badania, obserwacje, rozmowy.
 • Rozpoznawanie motywacji pracowników: osiągnięcia, rozwój, współpraca.
 • Wykorzystanie wiedzy o potrzebach i motywacjach w celu zwiększenia zaangażowania.
 • Kluczowe elementy efektywnej komunikacji.
 • Rozwiązywanie konfliktów komunikacyjnych i budowanie zdrowych relacji.
 • Uświadamianie i eliminowanie dysfunkcji poprzez budowanie zdrowej kultury zespołowej.
 • Tworzenie środowiska, w którym członkowie zespołu czują się komfortowo w wyrażaniu opinii i konfrontacji.
 • Poznanie typowych źródeł konfliktów w zespole.
 • Techniki identyfikacji, analizy i rozwiązywania konfliktów.
 • Praktyczne ćwiczenia w zarządzaniu konfliktami i osiąganiu kompromisów.
 • Rola feedbacku w zarządzaniu zespołem i rozwoju pracowników.
 • Ćwiczenia w udzielaniu skutecznego i zrównoważonego feedbacku.
 • Definicja i zasady coachingu zespołowego.
 • Praktyczne narzędzia coachingu zespołowego.
 • Wykorzystywanie coachingu zespołowego do rozwijania umiejętności i relacji w zespole.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

3

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

5

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.