Efektywne przywództwo i kompetencje miękkie dla brygadzistów i liderów zespołów

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności efektywnego przywództwa i rozwinięcie kompetencji miękkich jako brygadzista lub lider zespołu, co przyczyni się do skutecznego zarządzania zespołem, motywowania pracowników i osiągania lepszych wyników. Nabędzie umiejętności budowania relacji, rozwiązywania konfliktów, komunikacji i delegowania zadań, co przyczyni się do sukcesu na poziomie zarówno indywidualnym, jak i organizacyjnym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie przeznaczone jest dla brygadzistów i liderów zespołów oraz osób aspirujących do roli liderów, brygadzistów lub kierowników zespołów. Obejmuje zarówno osoby już posiadające doświadczenie w zarządzaniu zespołami, jak i te, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z przywództwem.

Idea szkolenia: Szkolenie ma na celu rozwinięcie kluczowych umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania zespołami. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, komunikacji, delegowania zadań, rozwiązywania konfliktów oraz motywowania pracowników. Poprzez aktywne i interaktywne metody szkoleniowe, uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia i techniki, które pozwolą im skutecznie zarządzać zespołem, budować autorytet, doskonalić komunikację, delegować zadania i egzekwować ich wykonanie. Szkolenie skupi się również na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem, planowania zadań oraz motywowania pracowników do osiągania wysokich wyników.

Efektywne przywództwo i kompetencje miękkie dla brygadzistów i liderów zespołów – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności działania zespołów: Liderzy i brygadziści, którzy posiadają rozwinięte umiejętności przywódcze i kompetencje miękkie, przyczyniają się do lepszej efektywności i wyników całego zespołu.
 • Tworzenie pozytywnego środowiska pracy: Doskonale wykształceni liderzy i brygadziści są w stanie stworzyć motywujące i wspierające środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi pracowników i zwiększa ich satysfakcję zawodową.
 • Poprawa komunikacji i współpracy między działami: Lepsze umiejętności komunikacyjne i zarządzanie konfliktami przekładają się na poprawę współpracy między różnymi działami i zwiększenie efektywności organizacji jako całości.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej: Szkolenie wspiera budowanie silnej, opartej na efektywnym przywództwie i wartościach kultury organizacyjnej, która sprzyja rozwojowi i osiąganiu wspólnych celów.
 • Zatrzymanie i przyciąganie talentów: Organizacje, które oferują rozwój kompetencji przywódczych i miękkich, mają większe szanse na zatrzymanie istniejących talentów oraz przyciąganie nowych, ambitnych pracowników.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności i wydajności: Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności przywódcze i kompetencje miękkie u liderów i brygadzistów, co przekłada się na zwiększoną efektywność i wydajność pracy całego zespołu oraz organizacji jako całości.
 • Poprawa komunikacji i współpracy: Udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych i zarządzania konfliktami prowadzi do lepszej komunikacji wewnątrz zespołu i między różnymi działami organizacji, co wspiera efektywną współpracę.
 • Lepsze zarządzanie zasobami ludzkimi: Szkolenie umożliwia liderom i brygadzistom skuteczniejsze zarządzanie zespołem, identyfikowanie mocnych stron pracowników, rozwijanie ich potencjału i tworzenie motywującego środowiska pracy.
 • Zwiększenie retencji pracowników: Liderzy i brygadziści, którzy posiadają rozwinięte kompetencje miękkie, potrafią lepiej zarządzać pracownikami, tworzyć satysfakcjonujące środowisko pracy i dbać o rozwój ich umiejętności, co przyczynia się do większej retencji talentów w organizacji.
 • Budowanie silnej kultury organizacyjnej: Szkolenie pomaga w kreowaniu pozytywnej kultury organizacyjnej opartej na efektywnym przywództwie, zaangażowaniu pracowników, współpracy i wzajemnym wsparciu.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności niezbędnych do skutecznego pełnienia roli lidera, co może otworzyć drzwi do awansu i rozwoju kariery.
 • Doskonalenie kompetencji miękkich: Pracownicy uczą się skutecznej komunikacji, zarządzania konfliktami, delegowania zadań i radzenia sobie ze stresem, co przekłada się na poprawę relacji zespołowych i osiąganie lepszych wyników.
 • Zwiększenie satysfakcji zawodowej: Udane rozwijanie kompetencji przywódczych i miękkich przyczynia się do większej satysfakcji zawodowej, poczucia spełnienia i motywacji do osiągania sukcesów.
 • Rozwój osobisty: Szkolenie pozwala pracownikom lepiej poznać siebie, identyfikować swoje mocne strony i obszary do rozwoju, co sprzyja rozwojowi osobistemu i samorealizacji.
 • Wzrost zaangażowania: Pracownicy, którzy otrzymują wsparcie i rozwijają się w zakresie przywództwa i kompetencji miękkich, zazwyczaj są bardziej zaangażowani w swoją pracę i bardziej oddani organizacji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Cechy osobowości dobrego kierownika
 • SWOT potencjału kierowniczego       
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych                           
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny     
 • O co chodzi w zarządzaniu?      
 • Najczęstsze błędy popełniane przez liderów zespołów
 • Lider a różnorodność w zespole: umiejętności, osobowości, płeć
 • Co przeszkadza w kontakcie z drugą osobą – 
 • dlaczego z niektórymi osobami –  podwładnymi, 
 • lub przełożonymi nie potrafimy rozmawiać?                                                                     
 • Identyfikacja barier komunikacyjnych                         
 • Analiza własnych umiejętności komunikacyjnych 
 • Style kierowania – rodzaje, konsekwencje dla osób zarządzających
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania        
 • Jak budować autorytet w zespole – rola autorytetu wśród podwładnych    
 • Kontrola vs swoboda 
 • Dopasowanie vs niedopasowanie
 • Case studies i trening stylów kierowania
 • Czynniki, zagrożenia, eskalacja
 • Strategie rozwiązywania konfliktów
 • Zarządzanie sytuacją konfliktową
 • Ograniczenia percepcyjne w konflikcie
 • Diagnoza stylu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

W ramach szkolenia uczestnicy rozwiną kluczowe umiejętności komunikacyjne, niezbędne do skutecznego delegowania oraz egzekwowania zadań. Poznają również techniki skutecznego i konstruktywnego dawania informacji zwrotnej pracownikom w zespole, a także komunikowania w sytuacjach trudnych.

 • Dlaczego trudno się porozumieć?
 • Bariery w skutecznym delegowaniu – identyfikacja, pokonywanie
 • Dlaczego słuchamy, ale nie słyszymy?
 • Jak efektywnie rozmawiać z drugą osobą?
 • Indywidualne style w komunikacji – jak je wykorzystać w praktyce?
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów
 • Znaczenie precyzyjnego komunikowania celów
 • Style delegowania zadań
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika
 • Motywacyjna rola delegowania
 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń
 • Niewykonanie zadania – jak reagować, a czego unikać
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika
 • Czym jest motywacja i jak działa?
 • Fakty i mity o motywowaniu 
 • Dlaczego ludziom się nie chce?
 • Jak skutecznie angażować w działanie?
 • Podstawowe teorie motywacji, które warto znać
 • Jak komunikować, by motywować?
 • Jak wzmacniać, to co w pracowniku najlepsze
 • Kierownik – jak zachować automotywację do działania
 • Warsztat: ćwiczenia z doboru narzędzi i sposobów motywowania
 • Od planowania do działania
 • Ważne i ważniejsze, czyli od czego zacząć
 • 10 przyczyn odkładania zadań na później
 • 3 techniki planowania czasu krok po kroku
 • Jak planować, gdy jedyną pewną rzeczą jest zmiana?
 • Organizacja pracy własnej lidera i organizacja pracy zespołu
 • Zadania, presja czasu a stres
 • Najważniejsze techniki radzenia sobie ze stresem

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.