Efektywne przywództwo i zarządzanie zespołem sprzedażowym

Dla kogo?

Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących stanowiska kierownicze lub menadżerskie, które nadzorują i koordynują procesy w przedsiębiorstwie. Uczestnik powinien mieć minimum 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

W efekcie szkolenia uczestnik

1

Identyfikuje własny potencjał menadżerski oraz indywidualny styl przywództwa

2

Rozumie procesy zachodzące w zespole i rozwijanie umiejętności zarządzania nimi

3

Rozwija umiejętności komunikacji: delegowania, egzekwowania, przekazywania informacji zwrotnej

4

Rozwija umiejętności efektywnej komunikacji w codziennym zarządzaniu

Moduł I. Osoba menadżera – autorytet czy przyjaciel?

 • Cechy osobowości dobrego kierownika.
 • SWOT potencjału kierowniczego.
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania.
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych.
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny.
 • Świadomy i nieświadomy wizerunek menadżera.
 • Role i nowe wyzwania menadżera.
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych.

Moduł II. Przywództwo sytuacyjne w zespole sprzedażowym

 • Zrozumieć pracownika – potrzeby, różnice, wyzwania dla menadżera.
 • Dopasowanie stylu przywództwa do pracownika.
 • Potrzeby pracowników na różnym etapie rozwoju.
 • Fazy rozwoju organizacji a wyzwania menadżerskie.
 • Style przywództwa.
 • Kontrola vs swoboda.
 • Dopasowanie vs niedopasowanie.
 • Case studies i trening stylów kierowania.

Moduł III. Zespół sprzedażowy

 • Zespół a grupa ludzi – różnice.
 • Profil efektywnego zespołu sprzedażowego.
 • Sprzedawca a zespół – wyzwania i potencjały.
 • Czynniki sprzyjające współpracy w zespole.
 • Techniki zarządzania wspierające zespół sprzedażowy.

Moduł IV Praca z zespołem sprzedażowym

 • Tworzenie zespołu – odpowiedni dobór członków zespołu sprzedażowego.
 • Praca nad synergią w zespole – sposób na zwiększenie efektywności.
 • Komunikacja interpersonalna w zespole.
 • Zarządzanie procesem rozwoju zespołu.
 • Zarządzanie konfliktem w zespole.
 • Elementy psychologii biznesu w relacjach z pracownikami.
 • Reguły wpływu społecznego – znaczenie i wykorzystanie.

Moduł V. Kształtowanie motywacji pracowników

 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych.
 • Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego.
 • Co motywuje a co demotywuje – budowanie odpowiedzialności pracownika za powierzone zadania i poziom sprzedaży.
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji w zespole sprzedażowym.

Moduł VI. Delegowanie zadań

 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności – techniki.
 • Budowanie zaangażowania pracownia w realizację zadania/celów.
 • Style delegowania zadań.
 • Delegowanie uwzględniające możliwości, predyspozycje i profil pracownika.
 • Motywacyjna rola delegowania.

Moduł VII. Egzekwowanie i komunikaty korygujące

 • Cztery kroki w egzekwowaniu poleceń.
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom.
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu.
 • Komunikaty wzmacniające/osłabiające zaangażowanie pracownika.
 • Wyniki a planowanie przyszłych działań.

Moduł VIII. Doskonalenie potencjału menadżera i zespołu

 • Pozyskiwanie i interpretacja informacji.
 • Organizacja pracy własnej menadżera i organizacja pracy zespołu.
 • Podnoszenie wydajności własnej i zespołu.
 • Automotywacja menadżera, rozwijanie własnego potencjału lidera.
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie.

Jesteś zainteresowany?

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci w doborze odpowiedniego szkolenia i pozyskamy na nie środki.

  Opinie

  Współpraca

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

  Szkolenie

  Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

  Profesjonalizm Warto Szkolić

  Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
  więcej opinii