Efektywne przywództwo oraz skuteczne narzędzia managerskie

Uczestnik szkolenia zyska wszechstronną wiedzę i umiejętności dotyczące efektywnego przywództwa oraz skutecznych narzędzi managerskich. Szkolenie dostarczy praktycznych i zaawansowanych strategii, które pozwolą uczestnikom stać się inspirującymi liderami, zdolnymi do zarządzania zespołami, podejmowania trafnych decyzji i osiągania wybitnych wyników.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywne przywództwo oraz skuteczne narzędzia managerskie.

Grupa docelowa szkolenia obejmuje zróżnicowany zakres profesjonalistów, w tym menedżerów, kierowników działów, dyrektorów, liderów zespołów, oraz osoby aspirujące do roli przywódczej. Skierowane jest również do przedsiębiorców, właścicieli firm oraz wszystkich tych, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności zarządzania i przywództwa. Szkolenie oferuje korzyści dla różnych branż i sektorów, niezależnie od wielkości organizacji. Dla doświadczonych liderów, program pozwala na doskonalenie istniejących umiejętności, podczas gdy dla nowych liderów dostarcza solidnych fundamentów do skutecznego zarządzania zespołem.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się kluczowych aspektów skutecznego przywództwa i managerskich narzędzi. Obejmuje to rozwijanie umiejętności komunikacji, budowania i motywowania zespołu, zarządzanie konfliktami oraz skuteczne podejmowanie decyzji. Szkolenie połączy teorię z praktyką, oferując konkretne narzędzia do rozwoju umiejętności liderskich. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych trendów w zarządzaniu i strategii, które pozwolą im skutecznie kierować organizacją w dynamicznym środowisku biznesowym.

wyślij zapytanie

Efektywne przywództwo oraz skuteczne narzędzia managerskie – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa komunikacji i współpracy: Doskonalenie umiejętności przywódczych przyczynia się do lepszej komunikacji i współpracy w organizacji. Otwarta i skuteczna komunikacja między liderami a pracownikami, jak również między członkami zespołu, sprzyja budowaniu pozytywnego środowiska pracy i osiąganiu wspólnych celów.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów: Szkolenie umożliwia pracownikom opanowanie skutecznych narzędzi i strategii zarządzania, które pomogą w rozwiązywaniu problemów w sposób efektywny. Dzięki temu zarówno firma, jak i pracownicy mogą skorzystać z bardziej efektywnego podejścia do wyzwań biznesowych.
 • Wzrost efektywności organizacji: Skuteczne przywództwo i wykorzystanie narzędzi managerskich mają bezpośredni wpływ na efektywność organizacji jako całości. Poprawa zarządzania, wydajności zespołów i realizacji celów przyczyniają się do zwiększenia wydajności i sukcesu firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsze wyniki biznesowe: Doskonalenie umiejętności przywódczych i menedżerskich przekłada się na lepsze wyniki biznesowe. Skuteczni liderzy są w stanie efektywnie zarządzać zespołami, motywować pracowników, skutecznie podejmować decyzje i osiągać cele organizacyjne.
 • Zwiększona wydajność zespołów: Efektywni liderzy są w stanie inspirować i mobilizować swoich pracowników do osiągania lepszych wyników. Poprawa umiejętności przywódczych może prowadzić do zwiększenia wydajności zespołów oraz efektywnego wykorzystania zasobów organizacji.
 • Retencja i rozwój talentów: Skuteczne przywództwo przyczynia się do zadowolenia i zaangażowania pracowników, co z kolei może wpływać na retencję talentów w organizacji. Udoskonalenie umiejętności przywódczych może również przyczynić się do rozwoju potencjału pracowników i zapewnienia im ścieżek kariery.
 • Tworzenie pozytywnej kultury organizacyjnej: Efektywni liderzy są w stanie kształtować pozytywną kulturę organizacyjną, opartą na zaufaniu, otwartości i współpracy. Tworzenie takiej kultury może przyczynić się do lepszego klimatu pracy, zwiększonego zaangażowania pracowników i redukcji konfliktów.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zrozumienie roli lidera: Szkolenie pomaga pracownikom lepiej zrozumieć oczekiwania i odpowiedzialności związane z rolą lidera. To może prowadzić do większej pewności siebie i skuteczności w pełnieniu tej roli.
 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, takich jak motywowanie innych, delegowanie zadań, zarządzanie konfliktem i podejmowanie decyzji. To może przyczynić się do ich rozwoju zawodowego i awansu w karierze.
 • Skuteczniejsze zarządzanie zespołami: Udoskonalenie umiejętności przywódczych umożliwia pracownikom skuteczniejsze zarządzanie zespołami. Będą bardziej świadomi technik motywacyjnych, komunikacyjnych i rozwiązywania problemów, co przyczyni się do lepszego kierowania i współpracy zespołowej.
 • Zwiększona satysfakcja zawodowa: Rozwój umiejętności przywódczych może wpływać na większą satysfakcję zawodową pracowników. Mogą czuć się bardziej zaangażowani i docenieni w swojej roli, co przekłada się na większe zadowolenie z pracy i pozytywne samopoczucie.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem.
 • Czym jest autorytet managera.
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet.
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych.
 • „Wczoraj kolega dziś przełożony” – nowy poziom starych relacji.
 • Profil MBTI® managera – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji.
 • Określenie najważniejszych elementów, składające się na efektywną i skuteczną współpracę zespołową.
 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku managera.
 • Body language w pracy menadżerskiej.
 • Budowanie wiarygodności menadżera poprzez spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych.
 • Budowanie odpowiedzialności pracowników i współpracowników za powierzone zadania oraz angażowanie ich w procesy firmowe.
 • Narzędzia komunikacji menadżerskiej (ustalanie priorytetów, komunikowanie zadań, delegowanie zadań, informowanie o zmianach, prowadzenie rozmów oceniających, zasady zarządzania informacją w organizacji, zasady prowadzenia „exit interview”).
 • Etapy rozwoju pracownika.
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model zarządzania.
 • sytuacyjnego K. Blancharda.
 • Etapy pracy i rozwoju pracowników.
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu.
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa, Vrooma i Herzberga).
 • Trudne rozmowy z pracownikami.
 • Ustalanie celów zespołowych – SMART.
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole.
 • Ustalanie harmonogramu prac.
 • Efektywne delegowanie zadań.
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów.
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych.
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym.
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju.
 • Zasady wdrożenia nowego pracownika.
 • Diagnoza osobistego stylu zarządzania czasem.
 • Dzielenie zadań według zasady Eisenhowera.
 • Ustalanie priorytetów według zasady Pareto.
 • Krzywa wydajności i koncentracji – sposób optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na pracę i regenerację sił.
 • Zwiększenie efektywności i realizacji zadań w zespole, redukcję napięć i frustracji wewnątrz zespołowej.
 • Emocje, stres, wypalenie zawodowe – inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków związanych z tematyką szkolenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych osób i organizacji.

3

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.