Efektywne przywództwo

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności efektywnego przywództwa, co przyczyni się do skutecznego kierowania zespołem i osiągania lepszych wyników. Nabędzie umiejętności budowania zaangażowania, motywowania pracowników oraz skutecznego delegowania zadań. Uczestnik szkolenia będzie potrafił również tworzyć inspirującą atmosferę pracy, rozwiązywać konflikty i rozwijać potencjał zespołu, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu organizacyjnego.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do menedżerów, liderów zespołów oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze, które pragną rozwijać swoje umiejętności przywódcze i doskonalić zdolności zarządzania zespołem. Bez względu na branżę czy sektor, szkolenie oferuje wartościowe narzędzia i wiedzę potrzebną do skutecznego pełnienia roli lidera.

Idea szkolenia polega na dostarczeniu uczestnikom wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do rozwoju skutecznych umiejętności przywódczych. Szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom w stawaniu się bardziej świadomymi, zaangażowanymi i inspirującymi liderami, którzy są w stanie skutecznie zarządzać zespołem i osiągać wyniki.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję:

 • Zrozumieć znaczenie przywództwa: Uczestnicy otrzymają wgląd w istotę przywództwa, jego wpływ na organizację i zespół, a także odkryją kluczowe cechy skutecznego lidera.
 • Rozwijać umiejętności komunikacyjne: Szkolenie skoncentruje się na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych uczestników, w tym umiejętności słuchania, wyrażania się jasno i skutecznego komunikowania się z zespołem.
 • Motywować i inspirować zespół: Uczestnicy nauczą się technik motywacyjnych i inspirujących, które pomogą im budować zaangażowanie i entuzjazm wśród członków zespołu.
 • Doskonalić umiejętności rozwiązywania problemów: Szkolenie pomoże uczestnikom w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, które przyczynią się do skutecznego zarządzania zespołem i osiągania celów organizacyjnych.
 • Budować efektywną kulturę pracy: Uczestnicy dowiedzą się, jak tworzyć i utrzymywać efektywną kulturę pracy opartą na zaufaniu, współpracy i wzajemnym szacunku.
 • Rozwijać umiejętności przywódcze: Szkolenie skupi się na rozwijaniu umiejętności przywódczych, takich jak delegowanie zadań, coaching, budowanie efektywnych relacji i inspirowanie innych do osiągania sukcesów.
 • Stawać się liderem w zmieniającym się środowisku: Uczestnicy nauczą się dostosowywać do zmian, radzić sobie z niepewnością i kierować zespołem w dynamicznym otoczeniu.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych narzędzi, studiów przypadków i interaktywnych ćwiczeń, które pomogą im w rozwijaniu umiejętności przywódczych i osiąganiu sukcesów w swojej roli jako liderzy.

wyślij zapytanie

Efektywne przywództwo – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększone poczucie odpowiedzialności: Skuteczne przywództwo pomaga pracownikom rozwinąć poczucie odpowiedzialności za swoje zadania i cele. Dzięki temu czują się bardziej zaangażowani i zmotywowani do osiągania sukcesów.
 • Poprawiona umiejętność radzenia sobie ze stresem: Szkolenie może pomóc pracownikom w rozwoju umiejętności zarządzania stresem i utrzymania równowagi w trudnych sytuacjach. Efektywni liderzy potrafią wspierać swoich pracowników w trudnych momentach i pomagać im radzić sobie z presją.
 • Wzrost pewności siebie: Szkolenie “Efektywne przywództwo” może przyczynić się do wzrostu pewności siebie pracowników, dając im narzędzia i umiejętności potrzebne do skutecznego pełnienia roli lidera. Poprawa pewności siebie może mieć pozytywny wpływ na ich rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów.
 • Poprawa umiejętności delegowania: Efektywni liderzy potrafią delegować zadania i zaangażować członków zespołu w proces podejmowania decyzji. Pracownicy uczestniczący w szkoleniu mogą zdobyć umiejętności delegowania, co pozwoli im skuteczniej zarządzać obowiązkami i wykorzystać pełny potencjał swojego zespołu.
 • Rozwój umiejętności budowania zespołu: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności budowania zespołu, takich jak identyfikowanie talentów, efektywne współpracowanie i rozwijanie zaufania między członkami zespołu. Te umiejętności przyczyniają się do lepszej dynamiki grupowej i osiągania wspólnych celów.
 • Zwiększenie możliwości awansu: Uczestnictwo w szkoleniu “Efektywne przywództwo” może otworzyć nowe możliwości awansu zawodowego dla pracowników. Skuteczne przywództwo jest często doceniane i pożądane w organizacjach, co może prowadzić do rozwoju kariery i awansu na stanowiska kierownicze.

Korzyści dla organizacji

 • Wyższa produktywność zespołu: Efektywni liderzy potrafią skutecznie motywować i inspirować członków zespołu, co przekłada się na zwiększoną produktywność i wydajność pracy. Lepsze zarządzanie zespołem oznacza, że zadania są wykonywane sprawniej, cele są osiągane szybciej, a wyniki organizacji są poprawiane.
 • Zwiększona zaangażowanie pracowników: Skuteczni liderzy potrafią tworzyć pozytywną kulturę pracy, w której pracownicy czują się docenieni, wspierani i zaangażowani. To z kolei przekłada się na większe zaangażowanie pracowników, wyższą satysfakcję z pracy i większą lojalność wobec organizacji.
 • Lepsze relacje z klientami: Efektywni liderzy mają umiejętność budowania silnych relacji z klientami i zapewniania im doskonałej obsługi. Dobre zarządzanie zespołem przekłada się na zadowolenie klientów, co może prowadzić do zwiększenia lojalności klientów i pozytywnych rekomendacji.
 • Poprawiona retencja pracowników: Organizacje, które inwestują w rozwój przywództwa, tworzą atrakcyjne środowisko pracy dla swoich pracowników. Skuteczni liderzy są w stanie zatrzymać utalentowanych pracowników, ponieważ dbają o ich rozwój, oferują wsparcie i tworzą możliwości awansu.
 • Lepsze zarządzanie zmianą: W dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność skutecznego zarządzania zmianą jest kluczowa. Szkolenie “Efektywne przywództwo” pomaga liderom w radzeniu sobie z wyzwaniami zmiany, adaptacji do nowych sytuacji i utrzymaniu stabilności organizacji.
 • Poprawa reputacji organizacji: Organizacje, które posiadają efektywnych liderów, budują silną reputację w swojej branży. Skuteczne przywództwo przyciąga uwagę i szacunek zarówno klientów, jak i innych profesjonalistów, co może przekładać się na większe możliwości biznesowe i partnerskie.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności przywódczych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności przywódczych, niezależnie od ich obecnej roli w organizacji. Daje im szansę nauki i praktycznego stosowania technik zarządzania, delegowania zadań, rozwiązywania problemów i innych umiejętności, które są istotne dla skutecznego przywództwa.
 • Wzrost satysfakcji z pracy: Dobre przywództwo wpływa na atmosferę pracy i relacje między pracownikami a ich przełożonymi. Skuteczni liderzy potrafią budować zaufanie, wspierać rozwój pracowników i tworzyć pozytywne środowisko, co przekłada się na większą satysfakcję z pracy.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego: Pracownicy, którzy mają dostęp do szkolenia z efektywnego przywództwa, mają możliwość rozwoju swojej kariery. Szkolenie dostarcza im narzędzi i wiedzy, które są przydatne nie tylko w obecnym miejscu pracy, ale również w przyszłych rolach kierowniczych.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania: Skuteczni liderzy potrafią motywować i inspirować swoich podwładnych. Pracownicy, którzy mają lidera, który ich wspiera i angażuje, są bardziej zmotywowani do osiągania wyników i wkładają większy wysiłek w swoją pracę.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Szkolenie “Efektywne przywództwo” skupia się również na rozwoju umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, współpraca, rozwiązywanie konfliktów i zarządzanie emocjami. Pracownicy, którzy rozwijają te umiejętności, stają się bardziej wszechstronnymi profesjonalistami, co może wpływać na ich sukces zawodowy.
 • Poprawa relacji w zespole: Efektywne przywództwo przyczynia się do lepszych relacji w zespole. Lider, który potrafi tworzyć otwarte i wspierające środowisko, buduje więź i zaufanie między członkami zespołu, co przekłada się na efektywną współpracę i osiąganie wspólnych celów.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Etapy pracy i rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości
  i dojrzałości
 • Cechy szczególne diagnozujące poszczególne etapy rozwojowe pracowników
 • Analiza kompetencji członków zespołu
 • Matryca kompetencji – fundamentalne narzędzie managera
 • Poznanie potrzeb i motywacji zespołu
 • Formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa,
  Vrooma i Herzberga)
 • Pozapłacowe narzędzia motywacyjne dla poszczególnych etapów rozwojowych
  pracowników
 • Diagnoza preferowanego stylu zarządzania
 • Style przywództwa dopasowane do potrzeb rozwojowych pracowników – Model
  zarządzania sytuacyjnego K. Blancharda
 • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
 • Skuteczne i efektywne zachowania szefa w stylu S1, S2, S3, S4
 • Zasady delegowania zadań w zespole do poszczególnych typów pracowników
 • Reguły jako fundament pracy każdego managera
 • Skuteczne prowadzenie rozmów korygujących z pracownikiem
 • Sprawdzone metody udzielania informacji zwrotnych
 • Prawidłowe udzielenie informacji doceniających

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.