Efektywne standardy obsługi klienta – czyli aktywna sprzedaż i obsługa Klienta

Uczestnik szkolenia zyska praktyczne narzędzia i umiejętności, które pozwolą mu doskonalić obsługę klienta i aktywnie wspierać procesy sprzedażowe. Podczas naszego szkolenia “Efektywne standardy obsługi klienta” uczestnicy opanują skuteczne strategie komunikacyjne i techniki negocjacyjne, umożliwiające budowanie długotrwałych relacji z klientami i osiąganie lepszych wyników biznesowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywne standardy obsługi klienta – czyli aktywna sprzedaż i obsługa Klienta

Grupa docelowa szkolenia “Efektywne standardy obsługi klienta” obejmuje pracowników sektora handlowego, przedstawicieli działów obsługi klienta oraz menedżerów odpowiedzialnych za relacje z klientami. Skierowane jest zarówno do doświadczonych profesjonalistów, pragnących doskonalić swoje umiejętności, jak i nowych pracowników, chcących zdobyć solidne podstawy w zakresie skutecznej obsługi klienta i technik sprzedażowych. Szkolenie adresowane jest do firm działających w różnych branżach, które zależą na doskonaleniu procesów obsługi klienta i zwiększeniu efektywności sprzedażowej w dynamicznym środowisku rynkowym.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się skutecznej komunikacji z klientem, rozpoznawania potrzeb i oferowania rozwiązań dostosowanych do nich, co wpłynie na zwiększenie sprzedaży i zadowolenia klientów.

wyślij zapytanie

Efektywne standardy obsługi klienta – czyli aktywna sprzedaż i obsługa Klienta – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa relacji z klientami: Skuteczne standardy obsługi i aktywna sprzedaż przyczynią się do budowania pozytywnych i długotrwałych relacji z klientami.
 • Wzrost efektywności organizacji: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych i obsługowych może przełożyć się na zwiększenie efektywności działania całej organizacji.
 • Kreatywność i innowacyjność: Wspólne rozwijanie nowych strategii obsługi klienta i sprzedaży może pobudzić kreatywność i innowacyjność w firmie.
 • Pozytywna atmosfera w pracy: Doskonalenie standardów obsługi i komunikacji może przyczynić się do tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, co wpłynie na dobre samopoczucie pracowników.
 • Wzrost zaufania do marki: Skuteczna obsługa klienta i aktywna sprzedaż przyczynią się do budowania zaufania klientów do marki i podniesienia wartości firmy na rynku.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Efektywne standardy obsługi klienta przyczyniają się do lepszej jakości obsługi, co przekłada się na zadowolenie klientów i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.
 • Wzrost sprzedaży: Aktywna sprzedaż pozwala na skuteczniejsze prezentowanie produktów i usług, co może prowadzić do wzrostu liczby transakcji i osiągnięcia lepszych wyników finansowych.
 • Poprawa lojalności klientów: Dbanie o indywidualne potrzeby klientów i oferowanie dodatkowych korzyści może skutkować większą lojalnością klientów i dłuższym czasem współpracy.
 • Efektywniejsza komunikacja wewnętrzna: Uczestnicy szkolenia mogą nauczyć się skutecznych technik komunikacji, co przyczyni się do poprawy współpracy i efektywności działań wewnątrz organizacji.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Doskonalenie standardów obsługi i sprzedaży pozwoli organizacji na wyróżnienie się na tle konkurencji i pozyskanie nowych klientów.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności: Uczestnicy szkolenia zdobędą nowe umiejętności w zakresie aktywnej sprzedaży, obsługi klienta i skutecznej komunikacji, co przyczyni się do ich osobistego i zawodowego rozwoju.
 • Zwiększenie pewności siebie: Opanowanie nowych technik sprzedażowych i obsługowych pozwoli pracownikom na podniesienie poziomu pewności siebie w kontaktach z klientami.
 • Motywacja do działania: Doskonalenie umiejętności sprzedażowych może przyczynić się do większej satysfakcji zawodowej i zwiększenia motywacji do osiągania celów.
 • Współpraca i zaangażowanie: Udział w szkoleniu może umożliwić nawiązanie więzi między pracownikami i wspólne dążenie do doskonalenia procesów obsługi i sprzedaży.
 • Podnoszenie wartości na rynku pracy: Posiadanie zaawansowanych umiejętności obsługi klienta i sprzedażowych może zwiększyć atrakcyjność pracowników na rynku pracy i wpłynąć na rozwój ich kariery zawodowej.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Co to znaczy profesjonalna obsługa klienta – a co to znaczy STANDARD OBSŁUGI KLIENTA? – burza mózgów.
 • Kluczowe standardy obsługi. Komu mają służyć standardy wyznaczone przez Sieć?
 • Co to jest Aktywna Obsługa Klienta?
 • Dlaczego tracimy klientów – czy powodem jest tylko cena?
 • Profesjonalizm w zachowaniu sprzedawców na stoiskach ladowych i boksach,
 • Czego wymagają klienci od sprzedawcy?
 • Proces zakupu jako podejmowanie decyzji – DIAGNOZA POTRZEB:
 • Kiedy stosować pytania otwarte, a kiedy zamknięte?
 • Zasada CECHA – ZALETA – KORZYŚĆ,
 • Co to znaczy sprzedaż KORZYŚCI – zamknięcie sprzedaży?
 • Aktywna sprzedaż w zachowaniu sprzedaży
 • Identyfikacja kluczowych motywów zakupu – typologia klientów – TRUDNY KLIENTA – WSTĘP,
 • Prezentacja towaru i argumentacja sprzedaży,
 • SPRZEDAŻ WIĄZANA jako naturalna kontynuacja procesu sprzedaży na stoiskach specjalistyczncznych,
 • Sugeracja i maksymalizacja zamówienia,
 • Z jakimi Klientami spotykamy się w Sklpie – BURZA MÓZGÓW – Identyfikowanie trudnych Klientów – Trudnych zachowań i radzenia sobie z nimi.
 • Praca w czterech grupach. Uczestnicy w pierwszej kolejności wypiszą wszystkie trudne sytuacje z jakimi spotykają się na co dzień w swojej pracy, a następnie postarają się znaleźć wspólny mianownik pomiędzy nimi, a następnie wymyśleć skuteczne rozwiązania.
 • Trener aktywnie uczestnicząc w pracach zespołów będzie podsuwał uwspólnione dla wszystkich zespołów rozwiązania.

Typologia klientów:

 • Odgrywanie ról – kim jest ten klient? Turniej drużyn. Wspólna analiza, wnioski.
 • Typy trudnych klientów – Agresywny, Egocentryk, Pasożyt, Histeryk, Dyktator.
 • Analiza nagrania audio – klient trudny czy klient w trudnej sytuacji?
 • W jaki sposób łagodzić reakcje rozmówcy, czyli na czym polega prowadzenie emocjonalne?
 • Pięć zasad reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem.
 • Praca z własnym nastawieniem – stresem i emocjami w sytuacjach trudnych  – metoda ABCD Emocji (praca indywidualna), zamiana problemu na cel (praca coachingowa).
 • Różnica między klientem trudnym z natury, a klientem w trudnej sytuacji.
 • Czego klient nie powinien usłyszeć, bo zrobi się trudny?  – praca w grupach, wspólna analiza, wnioski.
 • Studia przypadków, wspólna analiza, wnioski.
 • Dlaczego klienci nie zawsze wyraźnie określają swoje potrzeby?
 • Problem zwany RETORYCZNYM – co to jest i jak z nim postępować?
 • Jak dotrzeć do istoty problemu klienta – narzędzia aktywnego słuchania. Zadawanie pytań, parafrazowanie i odzwierciedlanie jako niezbędne elementy właściwej obsługi klienta – czy zawsze taka metoda jest skuteczna?.
 • Model 4xPO (Powiedz, że pomożesz, Posłuchaj, Powtórz, Pomóż).
 • Scenki z wykorzystaniem modelu 4xPO, wspólna analiza, wnioski.
 • Trudne rozmowy z klientami. Jak sobie z nimi radzić.
 • Sytuacja z klientem zdenerwowanym.
 • Sytuacja z klientem roszczeniowym.
 • Sytuacja z klientem aroganckim i krzyczącym.
 • Sytuacja z klientem, który „wie lepiej”.
 • Technika „tak, ale…”, pomniejszanie oraz zaprzeczanie  – dlaczego to najgorsze ze sposobów odpowiedzi na obiekcje, wątpliwości i zastrzeżenia klientów.
 • PIWW, parafraza z wyjaśnieniem, poszerzenie – techniki przydatne w przypadku, gdy klient ma częściową rację.
 • Jak reagować, gdy klient nie ma racji? Trudna sztuka delikatnego edukowania klienta, zgodnie z zasadą „pozwól mu wyjść z twarzą”.
 • Gdy klient ma rację – kiedy jest potrzebne zadośćuczynienie?
 • Gdy nie wiadomo, kto ma rację – techniki asertywne.
 • Gra grupowa „Dwie drużyny” – utrwalająca wiedzę oraz ćwicząca umiejętność odpowiadania na obiekcje klientów, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, z uwzględnieniem sytuacji reklamacyjnych.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady

Prezentacja teoretycznych podstaw efektywnych standardów obsługi klienta i aktywnej sprzedaży przez doświadczonego trenera, który wprowadza uczestników w temat.

2

Studia przypadków

Analiza realnych sytuacji związanych z obsługą klienta i sprzedażą, pozwalająca na zrozumienie różnych kontekstów i wypracowanie skutecznych rozwiązań.

3

Symulacje

Uczestnicy odgrywają role klientów i pracowników, aby doskonalić umiejętności komunikacyjne, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

4

Warsztaty praktyczne

Ćwiczenia praktyczne, w których uczestnicy mają okazję wypróbować różne techniki obsługi klienta i sprzedażowe w bezpiecznym środowisku.

5

Dyskusje grupowe

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, wymieniają pomysły i inspirują się nawzajem, co sprzyja wzajemnemu uczeniu się i budowaniu zespołowego ducha.

Robert Staszkiewicz

Ponad 21 lat doświadczenia w zakupach, sprzedaży i szkoleniach. Absolwent Uniwersytetu Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Certyfikowany Coach ICF na poziomie ACC. Doświadczenie sprzedażowe zdobywał w amerykańskiej firmie dystrybucyjnej McLAne Polska, gdzie pracował jako Handlowiec, Regionalny Menedżer Sprzedaży, Trener i Menedżer ds. Rozwoju Sieci Handlowej IGA. Przez dwa lata, na stanowisku Dyrektor ds. Handlu i Marketingu odpowiadał za wdrażanie strategii marketingowej, negocjacje z dostawcami, rozwój sieci franczyzowej Euro Sklep.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.