Efektywne zarządzanie czasem i praca pod presją czasu

Uczestnik szkolenia zyska umiejętności efektywnego zarządzania czasem i pracy pod presją, co pozwoli mu lepiej organizować swoje obowiązki i osiągać wyznaczone cele. Nabędzie techniki planowania, priorytetyzacji i delegowania zadań, które pomogą mu efektywnie wykorzystać dostępny czas. Uczestnik będzie również umiał radzić sobie z presją czasu, utrzymując skuteczność i efektywność w pracy, co przyczyni się do zwiększenia produktywności i osiągania sukcesów zawodowych.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest dla różnych grup zawodowych i poziomów hierarchicznych w organizacji. Wśród potencjalnych uczestników mogą się znaleźć: pracownicy na różnych szczeblach zarządzania, w tym menedżerowie i liderzy zespołów, pracownicy z zespołów projektowych, pracownicy działów operacyjnych, w których terminowość i efektywność mają kluczowe znaczenie, osoby pracujące w środowisku o wysokim poziomie stresu, wszyscy pracownicy, którzy chcą rozwijać umiejętności zarządzania czasem, efektywnej organizacji pracy, radzenia sobie z presją i poprawy ogólnej produktywności.

Idea szkolenia: Głównym celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom efektywnego zarządzania czasem, podnoszenie efektywności osobistej i zawodowej, a także budowanie zdolności do radzenia sobie z presją i stresującymi sytuacjami w pracy. Poprzez rozwijanie umiejętności zarządzania sobą i skutecznego wykorzystywania czasu, uczestnicy będą mogli osiągnąć lepsze rezultaty, poprawić swoją produktywność i zwiększyć satysfakcję z wykonywanych zadań.

wyślij zapytanie

Efektywne zarządzanie czasem i praca pod presją czasu – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie efektywności działania organizacji: Poprawa umiejętności zarządzania czasem i redukcja presji czasowej wpłyną pozytywnie na efektywność całej organizacji. Pracownicy będą skuteczniej wykonywać swoje zadania, lepiej planować swoją pracę i unikać opóźnień, co przyczyni się do wzrostu produktywności i osiągania lepszych wyników.
 • Poprawa jakości pracy: Skuteczne zarządzanie czasem pozwoli pracownikom skupić się na istotnych zadaniach i skrócić czas wykonywania zadań. To z kolei wpłynie na jakość ich pracy, eliminując pośpiech i błędy wynikające z niewłaściwego planowania. Pracownicy będą mieć więcej czasu na skoncentrowane i staranne wykonanie swoich obowiązków.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania: Dobra organizacja czasu pracy i unikanie nadmiernego stresu pozytywnie wpłyną na motywację i zaangażowanie pracowników. Będą oni bardziej zadowoleni z możliwości efektywnego wykonywania swoich zadań, co przyczyni się do większej satysfakcji z pracy i wzrostu ich zaangażowania w osiąganie celów organizacji.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole: Szkolenie pomoże pracownikom lepiej radzić sobie z presją czasu i stresem, co pozytywnie wpłynie na atmosferę w zespole. Pracownicy będą bardziej zrelaksowani i skoncentrowani, co przyczyni się do lepszej współpracy, efektywnej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji między nimi.
 • Wzrost konkurencyjności organizacji: Efektywne zarządzanie czasem stanowi istotny element konkurencyjności organizacji. Poprawa wydajności i jakości pracy pracowników przekłada się na zwiększenie efektywności organizacji jako całości. Organizacja staje się bardziej konkurencyjna na rynku, zdolna do szybszego reagowania na zmiany i wykorzystywania dostępnych możliwości.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność i produktywność: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności i narzędzia, które pozwolą im lepiej zarządzać czasem i efektywniej wykonywać zadania. To przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i osiągania lepszych wyników.
 • Lepsze radzenie sobie z presją i stresem: Szkolenie pomoże pracownikom radzić sobie z presją czasu oraz sytuacjami stresowymi, które często występują w środowisku pracy. Będą w stanie skuteczniej kontrolować swoje reakcje emocjonalne i utrzymywać wydajność nawet w trudnych sytuacjach.
 • Poprawa organizacji pracy: Dzięki nabytym umiejętnościom zarządzania czasem, pracownicy będą mogli lepiej organizować swoje zadania, priorytetyzować je i skuteczniej nimi zarządzać. To przyczyni się do lepszej strukturyzacji pracy w organizacji i unikania niepotrzebnego chaosu.
 • Wzrost motywacji i zaangażowania: Efektywne zarządzanie czasem pozwala pracownikom optymalnie wykorzystywać swoje zasoby i umiejętności. To może wpływać na zwiększenie motywacji i zaangażowania w wykonywane zadania, gdyż pracownicy będą dostrzegać konkretny postęp i osiągnięcia.
 • Poprawa atmosfery i relacji w zespole: Skuteczne zarządzanie czasem przyczynia się do eliminacji nadmiernego stresu i presji w zespole. Pracownicy będą lepiej radzić sobie z konfliktami, komunikować się asertywnie i konstruktywnie, co wpłynie na poprawę atmosfery oraz jakości relacji między członkami zespołu.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze zarządzanie czasem: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności skutecznego zarządzania czasem, co pozwoli im lepiej planować, organizować i kontrolować swoje zadania. Będą mogli efektywniej wykorzystać dostępny czas, co skutkować będzie większą kontrolą nad pracą i unikaniem przeciążenia.
 • Zwiększenie produktywności: Poprawa umiejętności zarządzania czasem przyczyni się do zwiększenia produktywności pracowników. Będą w stanie lepiej koncentrować się na najważniejszych zadaniach, eliminować marnotrawstwo czasu oraz skuteczniej wykonywać swoje obowiązki.
 • Redukcja stresu i presji: Szkolenie pomoże pracownikom lepiej radzić sobie z presją czasu i sytuacjami stresowymi. Zdobędą narzędzia i strategie, które pozwolą im utrzymywać spokój i koncentrację w trudnych sytuacjach.
 • Zwiększenie efektywności osobistej: Szkolenie pozwoli pracownikom rozwinąć umiejętności osobiste, takie jak skuteczne planowanie, organizacja pracy, priorytetyzacja zadań czy eliminacja rozpraszaczy.
 • Poprawa równowagi między pracą a życiem prywatnym: Efektywne zarządzanie czasem pozwoli pracownikom lepiej wyważyć swoje obowiązki zawodowe i życie prywatne. Będą w stanie lepiej planować czas poświęcony na pracę, co pozwoli im cieszyć się większą równowagą i harmonią między sferami życia.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czy możemy mieć kontrolę nad czasem?
 • Czym jest dla mnie czas?
 • Styl pracy a zarządzanie sobą w czasie
 • Indywidualne sposoby podejścia do zadań
 • Postawy względem presji czasu
 • Techniki konstruktywnego radzenia sobie z presją czasu
 • Presja a priorytetyzacja
 • Dlaczego sabotujemy swoje własne cele?
 • Automotywacja do działania – jak ją wzmacniać
 • Nawyki, które utrudniają efektywne działanie
 • Identyfikacja własnego stylu zarządzania sobą w czasie
 • Blokery efektywności – sposoby pokonywania
 • Cele, zadania, priorytety – jak je określać
 • Indywidualne postawy względem zadań a poczucie efektywności
 • „Pożeracze” czasu i energii – jak je wyeliminować
 • Narzędzia wspierające zadaniowe działania
 • Eustres i dystres
 • Osobowość a reakcje na sytuacje stresowe
 • Negatywne przekonania – jak je pokonać?
 • Presja zadań a emocje w zespole
 • Techniki redukcji stresu
 • Asertywność jako pożądana postawa w zespole
 • Techniki komunikacji asertywnej w praktyce
 • Komunikacja w sytuacjach stresowych
 • Informacja zwrotna w zespole

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

4

Symulacje

Metoda ta polega na symulowaniu konkretnych sytuacji, w których uczestnicy muszą podejmować decyzje i działać. Symulacje są szczególnie przydatne w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji w obliczu nowych sytuacji.

Trenerzy

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.