Efektywne zarządzanie małą firmą

Uczestnik szkolenia zyska niezbędne narzędzia i strategie do skutecznego zarządzania małą firmą. Przejdzie przez praktyczne i teoretyczne aspekty, aby zdobyć umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania firmą i osiągnięcia sukcesu na konkurencyjnym rynku.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywne zarządzanie małą firmą

Grupa docelowa szkolenia “Efektywne zarządzanie małą firmą” obejmuje właścicieli, przedsiębiorców, menedżerów oraz osoby pełniące kierownicze funkcje w małych firmach. Szkolenie jest skierowane zarówno do osób, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, jak i do tych, które już prowadzą swoją firmę i pragną doskonalić swoje umiejętności zarządzania. Jest odpowiednie dla przedsiębiorców z różnych branż, takich jak handel, usługi, produkcja czy usługi finansowe. Niezależnie od poziomu doświadczenia, uczestnicy szkolenia zyskają wartościową wiedzę i narzędzia potrzebne do efektywnego zarządzania małą firmą oraz osiągnięcia sukcesu w biznesie.

Idea szkolenia polega na tym, że uczestnicy nauczą się skutecznie zarządzać małą firmą, w tym planować strategie rozwoju, organizować zespoły, doskonalić komunikację, budować relacje z klientami oraz zwiększać wydajność operacyjną. Zdobędą również wiedzę na temat skutecznych narzędzi i praktyk zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta.

wyślij zapytanie

Efektywne zarządzanie małą firmą – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie innowacyjności: Efektywne zarządzanie małą firmą sprzyja rozwojowi innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Tworzenie otwartego środowiska, w którym pracownicy mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i angażowania się w procesy decyzyjne, wpływa na rozwój innowacyjności w organizacji.
 • Poprawa adaptacyjności: Szkolenie pomaga organizacji w budowaniu elastyczności i gotowości do zmian. Pracownicy, posiadając nowe umiejętności i wiedzę, są bardziej gotowi na adaptację do nowych warunków rynkowych, technologicznych i biznesowych.
 • Wzmocnienie zespołowego ducha: Szkolenie sprzyja budowaniu silnego zespołu i współpracy między pracownikami. Poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, rozwiązywania problemów i pracy zespołowej, organizacja może czerpać korzyści z lepszej współpracy i efektywnej komunikacji wewnątrz zespołu.
 • Zrównoważony rozwój: Szkolenie zachęca do implementacji praktyk zrównoważonego rozwoju, takich jak ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i etyczne podejście do biznesu. Dążenie do zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści zarówno organizacji, pracownikom, jak i społeczności lokalnej.

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost efektywności operacyjnej: Szkolenie w zakresie efektywnego zarządzania małą firmą przyczyni się do poprawy procesów operacyjnych, optymalizacji działań i zwiększenia wydajności. Uczestnicy zdobędą narzędzia i strategie, które pozwolą skutecznie organizować pracę, eliminować zbędne koszty i minimalizować błędy.
 • Doskonalenie strategii biznesowych: Szkolenie umożliwi uczestnikom rozwinięcie umiejętności w zakresie planowania strategicznego, analizy rynku i konkurencji, oraz budowania skutecznych strategii biznesowych. Poprawa strategii może przynieść korzyści w postaci zwiększonej konkurencyjności, rozwinięcia nowych obszarów działalności i osiągnięcia trwałego sukcesu.
 • Skuteczne zarządzanie zasobami: Uczestnicy szkolenia nauczą się efektywnego zarządzania zasobami, takimi jak finanse, kadra pracownicza i technologia. Poprawne wykorzystanie zasobów i optymalne planowanie przekłada się na zwiększenie rentowności, efektywności i stabilności działania organizacji.
 • Zbudowanie silniejszych relacji z klientami: Szkolenie pomoże uczestnikom rozwijać umiejętności obsługi klienta, budowania długotrwałych relacji i tworzenia wartościowych ofert. To przyczyni się do zwiększenia satysfakcji klientów, lojalności i wzrostu liczby powtarzalnych transakcji.
 • Podniesienie kultury organizacyjnej: Uczestnicy szkolenia zyskają narzędzia do budowania silnej korporacyjnej kultury, w której wartości takie jak współpraca, innowacyjność i zaangażowanie są priorytetem. Wprowadzenie pozytywnej atmosfery pracy i wzrost zaufania w organizacji przekłada się na lepszą motywację, efektywność i retencję pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zarządzania: Szkolenie umożliwi pracownikom rozwinięcie umiejętności zarządzania, takich jak przywództwo, delegowanie zadań, motywowanie zespołu i efektywne komunikowanie się. To pozwoli im na zdobycie umiejętności potrzebnych do awansu i rozwoju kariery zawodowej.
 • Poprawa efektywności i produktywności: Uczestnicy szkolenia zdobędą narzędzia i techniki, które pomogą im w efektywnym zarządzaniu czasem, priorytetowaniu zadań i skutecznym wykorzystaniu zasobów. To przyczyni się do poprawy efektywności pracy i zwiększenia produktywności.
 • Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji: Szkolenie pozwoli pracownikom rozwijać swoje umiejętności, co wpływa na ich zaangażowanie w pracę i satysfakcję z osiągania wyników. Zdobycie nowych umiejętności może również otworzyć nowe możliwości rozwoju wewnątrz organizacji.
 • Doskonalenie kompetencji miękkich: Szkolenie pomoże uczestnikom w doskonaleniu umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów i pracy zespołowej. Poprawa tych umiejętności wpływa na efektywną współpracę z innymi pracownikami i budowanie pozytywnych relacji.
 • Rozwój samoświadomości i pewności siebie: Szkolenie umożliwi pracownikom lepsze zrozumienie swoich mocnych stron, obszarów do rozwoju i zwiększenie pewności siebie w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań. To przyczyni się do wzrostu motywacji i skuteczności w pracy.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Etapy rozwoju przedsiębiorstwa – konsekwencje i wyzwania
 • Fazy życia marki – w którym miejscu jesteśmy?
 • Planowanie strategii marki i rozwoju firmy
 • Narzędzia wspierające działania strategiczne
 • Zarządzanie w praktyce – jakich błędów unikać?
 • Rekrutacja – efektywny emplyer branding
 • Style kierowania – rodzaje, konsekwencje
 • Diagnozowanie własnego stylu kierowania
 • Jak budować autorytet w zespole – rola wizerunku wśród podwładnych
 • Rodzaje autorytetu: formalny i nieformalny
 • Role i nowe wyzwania menadżera
 • Elementy treningu umiejętności kierowniczych
 • Zespół a grupa ludzi – różnice
 • Praca nad synergią w zespole – sposób na zwiększenie efektywności
 • Synergia komunikacji – komunikacja interpersonalna jako podstawa budowania
 • zespołu Budowanie standardów komunikacji w zespole
 • Role w zespole
 • Zarządzanie konfliktem w zespole
 • Motywatory w zespole – rola systemów motywacyjnych
 • Motywowanie dostosowane do typów i preferencji podwładnego
 • Sposoby przeciwdziałania spadkom motywacji w zespole
 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z pracownikami
 • Korygowanie i komunikowanie trudnych decyzji pracownikom
 • Delegowanie zadań i odpowiedzialności
 • Umiejętność udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych członkom zespołu
 • Narzędzia wspomagające codzienne zarządzanie
 • Organizacja pracy własnej menadżera i organizacja pracy zespołu
 • Identyfikacja zmian w organizacji
 • Szukanie obszarów doskonałości
 • Narzędzia wspierające doskonalenie procesów organizacyjnych
 • Identyfikacja i analiza przyczyn
 • Generowanie i wybór rozwiązań
 • Planowanie i wdrażanie rozwiązań w organizacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studia przypadków

Uczestnicy będą mieli okazję analizować i rozwiązywać rzeczywiste przypadki związane z zarządzaniem małą firmą. Poprzez badanie różnych sytuacji biznesowych, uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i opracowywania skutecznych strategii.

2

Warsztaty interaktywne

Szkolenie będzie obejmować interaktywne warsztaty, podczas których uczestnicy będą aktywnie angażować się w praktyczne ćwiczenia i symulacje. Dzięki temu będą mieli możliwość praktycznego stosowania nowych umiejętności i eksperymentowania z różnymi strategiami zarządzania.

3

Symulacje i scenariusze

Uczestnicy będą angażować się w symulacje i scenariusze, które odzwierciedlają rzeczywiste sytuacje związane z zarządzaniem małą firmą. Dzięki temu będą mieli okazję ćwiczyć umiejętności podejmowania decyzji w dynamicznym i zmieniającym się środowisku biznesowym.

4

Prezentacje i dyskusje

Prezentacja eksperta z zakresu zarządzania małą firmą, która dostarczą uczestnikom cennych wskazówek i praktycznych przykładów. Następnie odbywać się będą dyskusje, w których uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, wymiany poglądów i rozwinięcia swojej wiedzy.

5

Gry zespołowe

Szkolenie może zawierać gry zespołowe, które mają na celu wzmocnienie współpracy i budowanie efektywnych relacji między uczestnikami. Gry zespołowe mogą obejmować scenariusze, w których uczestnicy będą musieli rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i osiągać wspólne cele. Poprzez takie interaktywne gry, uczestnicy rozwijają umiejętności komunikacji, pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i podejmowania skutecznych działań.

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.