Efektywność osobista

Szkolenie z efektywności osobistej, pomoże uczestnikom opanować umiejętności i strategie potrzebne do skutecznego zarządzania czasem, priorytetami i osiągania celów. Uczestnicy zyskają praktyczne narzędzia do lepszego organizowania pracy i życia osobistego, co przyczyni się do wzrostu produktywności, zadowolenia oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywność osobista

Grupa docelowa szkolenia z efektywności osobistej obejmuje pracowników na różnych poziomach organizacji, w tym zarówno specjalistów, jak i menedżerów. Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną zwiększyć swoją efektywność, osiągać lepsze wyniki w pracy i realizować swoje cele. Jest dedykowane zarówno osobom o już rozwiniętych umiejętnościach zarządzania czasem i priorytetami, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę do osobistego doskonalenia. Zalecane jest osobą, które chcą rozwijać umiejętności przywódcze, skutecznie radzić sobie ze stresem, poprawić swoje kompetencje interpersonalne oraz osiągnąć lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym. Szkolenie jest dostosowane zarówno dla osób pracujących w małych, jak i dużych organizacjach, w różnych branżach i sektorach.

Idea szkolenia z efektywności osobistej polega na poznaniu skutecznych strategii zarządzania czasem, priorytetami i zadaniami. Uczestnicy będą mieli okazję odkryć swoje mocne strony, pracować nad rozwojem umiejętności interpersonalnych, budować motywację i efektywnie radzić sobie ze stresem. Poprzez praktyczne ćwiczenia, studia przypadków i refleksję nad własnymi nawykami, uczestnicy zdobędą konkretne narzędzia i techniki, które mogą natychmiast zastosować w codziennej pracy i życiu.

wyślij zapytanie

Efektywność osobista – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności zespołowej: Poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji i współpracy, szkolenie przyczynia się do zwiększenia efektywności zespołowej. Lepsza komunikacja, większe zaangażowanie i zdolność do rozwiązywania konfliktów skutkują lepszymi wynikami i osiąganiem wspólnych celów.
 • Zwiększenie innowacyjności: Poprzez rozwijanie kreatywności i innowacyjnego myślenia, szkolenie wpływa na zdolność organizacji do generowania nowych pomysłów i rozwiązań. Pracownicy, którzy opanują te umiejętności, mogą przyczynić się do rozwoju organizacji i jej konkurencyjności na rynku.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku: Organizacje, które inwestują w rozwój osobisty swoich pracowników, budują pozytywny wizerunek jako pracodawcy, który troszczy się o rozwój i dobro pracowników. To może przyczynić się do przyciągania utalentowanych kandydatów i zwiększenia lojalności pracowników.
 • Budowanie pozytywnej atmosfery pracy: Szkolenie z efektywności osobistej przyczynia się do tworzenia pozytywnej atmosfery pracy, opartej na wzajemnym wsparciu, motywacji i inspiracji. To sprzyja lepszemu samopoczuciu pracowników, a także promuje pozytywne relacje między nimi, co przekłada się na większą harmonię i efektywność w miejscu pracy.

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa jakości pracy: Dzięki szkoleniu uczestnicy rozwinią umiejętności interpersonalne, takie jak komunikacja i budowanie relacji. To przełoży się na lepszą jakość pracy, poprawę obsługi klientów oraz zwiększenie satysfakcji odbiorców usług organizacji.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Szkolenie w zakresie efektywności osobistej pomoże pracownikom lepiej radzić sobie ze stresem i napięciem. Poprawa zdolności do zarządzania sobą wpływa na większe zadowolenie z pracy, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i lojalności pracowników wobec organizacji.
 • Wzmocnienie przywództwa: Szkolenie rozwija umiejętności przywódcze uczestników, takie jak motywowanie innych, delegowanie zadań i budowanie zaangażowania zespołu. To przyczynia się do wzmocnienia kultury organizacyjnej i budowania pozytywnych relacji wewnątrz zespołów.
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych: Program szkolenia skupia się również na rozwijaniu kreatywności, innowacyjnego myślenia i umiejętności podejmowania decyzji. Uczestnicy nabędą umiejętności, które pomogą organizacji radzić sobie z dynamicznym otoczeniem biznesowym i wprowadzać skuteczne zmiany.
 • Wzrost świadomości organizacyjnej: Szkolenie umożliwia pracownikom lepsze zrozumienie celów, wartości i strategii organizacji. Dzięki temu wzrasta świadomość o roli, jaką pełnią w kontekście organizacyjnym, co sprzyja większej identyfikacji z misją i celami organizacji oraz wzmacnia poczucie wspólnoty i przynależności.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój umiejętności zawodowych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności zarządzania czasem, priorytetami, komunikacji interpersonalnej i przywództwa. Te umiejętności są nie tylko przydatne w miejscu pracy, ale również w życiu prywatnym, co przyczynia się do ogólnego rozwoju i samorealizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji z pracy: Dzięki szkoleniu pracownicy nabędą narzędzia do lepszego radzenia sobie ze stresem, utrzymania równowagi między pracą a życiem osobistym oraz osiągania celów zawodowych. Poprawa efektywności osobistej i osiąganie wyników wpływa na większą satysfakcję z pracy i poczucie spełnienia.
 • Wzrost potencjału kariery: Szkolenie w zakresie efektywności osobistej pomaga pracownikom rozwijać umiejętności przywódcze, komunikacyjne i zarządzania czasem, co zwiększa ich szanse na awans i rozwój kariery. To daje możliwość realizacji zawodowych ambicji i osiągania wyższych stanowisk.
 • Poprawa równowagi między pracą a życiem osobistym: Szkolenie uczy pracowników skutecznego zarządzania czasem i priorytetami, co przekłada się na lepszą równowagę między pracą a życiem osobistym. To pozwala na czerpanie większej satysfakcji zarówno z kariery, jak i z życia prywatnego.
 • Zwiększenie samoświadomości i rozwoju osobistego: Szkolenie daje pracownikom możliwość refleksji nad swoimi mocnymi stronami, słabościami i celami życiowymi. To pomaga w rozwoju osobistym, budowaniu pewności siebie i lepszym wykorzystywaniu własnego potencjału.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Czym jest efektywność osobista?
 • Reagowanie na zmiany i wyzwania a efektywność osobista.
 • Efektywność osobista a zarządzanie czasem.
 • Indywidualny styl pracy – dlaczego warto go znać.
 • Dlaczego sabotujemy swoje własne cele?
 • Automotywacja do działania – jak ją wzmacniać.
 • Nawyki, które utrudniają efektywne działanie.
 • Identyfikacja własnego stylu zarządzania sobą w czasie.
 • Blokery efektywności – sposoby pokonywania.
 • Eliminowanie złodziei czasu.
 • Podejmowanie decyzji – techniki efektywnego decydowania.
 • Porażka i sukces – znaczenie dla efektywności naszych działań.
 • Inicjowanie działania – jak zacząć działać?
 • FLOW – pełne zaangażowanie w działanie – jak je osiągać?
 • Perfekcjonizm – sprzymierzeniec czy wróg efektywności?
 • Określanie priorytetów, techniki, narzędzia.
 • Zarządzanie sobą przez cele.
 • Sposoby formułowania celów, m.in. SMART.
 • Techniki wspierające realizację celów.
 • Narzędzia wspierające organizację – 5 przydatnych aplikacji.
 • Od planowania do działania.
 • Ważne i ważniejsze, czyli koncepcja Eisenhowera w praktyce.
 • Działaj z wizją, ale realnie – zasada Pareto w planowaniu zadań.
 • 10 przyczyn odkładania zadań na później.
 • Jak walczyć z prokrastynacją.
 • 3 techniki planowania czasu krok po kroku.
 • Jak planować, gdy jedyną pewną rzeczą jest zmiana?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady eksperta

Doświadczony prowadzący dostarczy uczestnikom wiedzy teoretycznej, przedstawi najnowsze trendy i dobre praktyki w zakresie efektywności osobistej.

2

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy będą mieli okazję praktycznie stosować poznane techniki i narzędzia w różnych scenariuszach. Dzięki temu będą mogli zobaczyć bezpośrednie efekty i lepiej zrozumieć, jak zastosować nowe umiejętności w praktyce.

3

Studia przypadków

Analiza konkretnych sytuacji i przykładów z życia zawodowego pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć zastosowanie strategii efektywności osobistej w różnych kontekstach biznesowych.

4

Warsztaty

Interaktywne warsztaty umożliwią uczestnikom pracę w grupach, wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. Uczestnicy będą mieli okazję uczyć się od siebie nawzajem i doskonalić umiejętności poprzez praktyczne ćwiczenia grupowe.

5

Symulacje sytuacji biznesowych

Przez symulacje i scenariusze biznesowe uczestnicy będą mogli praktykować nowe umiejętności i podejmować decyzje w bezpiecznym środowisku szkoleniowym.

Katarzyna Zych

Absolwentka podyplomowych studiów „Akademia Trenera” Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; licencjat z zakresu Public Relations, wizerunku firmy i instytucji, projektowania komunikacji – absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu; mgr socjologii – absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku socjologia Uniwersytetu Zielonogórskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie marketingu internetowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. 15 lat doświadczenia, zrealizowanych ponad 13 000 h szkoleniowych i 4000h doradczych.

Od ponad 14 lat praktyk biznesu i trener działający w obszarze kompetencji psychospołecznych oraz komunikacji marketingowej. CEO/ wydawca oraz autorka książek i ebooków. Na swoim koncie ma stworzenie strategii komunikacyjnych oraz wsparcie eksperckie kilkunastu organizacji oraz przedsiębiorstw różnych branż. Autorka bloga o self-publishingu, twórczyni autorskich kursów online. W latach 2013-2014 odpowiedzialna za realizację strategii komunikacyjnej, budowanie i utrzymywanie relacji z mediami, a także kształtowanie komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jednej z największych na polskim rynku spółek FinTech. Jako dyrektor handlowy agencji reklamowej odpowiedzialna była za koordynowanie pracy konsultantów handlowych oraz kształtowanie strategii sprzedażowej. Aktywnie działa na rynku publikacji eksperckich, publikowała między innymi dla magazynu MARKETER+. Afirmatorka kreatywności. Szkoli skutecznie, z pomysłem i pasją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.