Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu

Uczestnik szkolenia “Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu” zyska umiejętności niezbędne do zarządzania zespołem oraz procesami w zakresie utrzymania ruchu, co przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy i redukcji czasu przestojów w produkcji. Nabędzie wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostyki i monitorowania stanu maszyn, co umożliwi zapobieganie awariom i przedłużenie żywotności urządzeń.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu

Grupa docelowa szkolenia “Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu” obejmuje kierowników działu utrzymania ruchu, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania zespołem oraz rozwoju kompetencji menedżerskich. Szkolenie jest dedykowane osobom pełniącym rolę managera, zarządzającym zespołem pracowników w obszarze utrzymania ruchu. Obejmuje ono szereg tematów związanych z efektywnym wykonywaniem obowiązków oraz budowaniem pozytywnych relacji w zakresie zarządzania personelem.

Idea szkolenia “Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu” opiera się na przekazaniu uczestnikom kompleksowej wiedzy i praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania działem utrzymania ruchu. Skupia się na wykorzystaniu nowoczesnych metod i technologii w celu maksymalizacji efektywności procesów produkcyjnych, minimalizacji awarii i przestojów, a także optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem sprzętu. Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności lidera, zdolności do zarządzania zespołem, a także zwiększenie świadomości strategicznej w kontekście utrzymania ruchu, co razem przyczynia się do podniesienia konkurencyjności i wartości dodanej przedsiębiorstwa.

zapisz się na szkolenie już teraz

Efektywny kierownik działu utrzymania ruchu – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost innowacyjności: Szkolenie wprowadza pracowników i organizację w świat nowych technologii i rozwiązań, co sprzyja kreatywnemu myśleniu i innowacyjnym podejściom do rozwiązywania problemów. To z kolei może prowadzić do opracowania nowych produktów, usprawnień procesów lub usług, wzmacniając innowacyjność na wszystkich poziomach organizacji.
 • Podniesienie standardów jakości: Gdy pracownicy zdobywają wiedzę na temat efektywnego zarządzania utrzymaniem ruchu i nowoczesnych metod pracy, mogą lepiej przyczyniać się do podnoszenia standardów jakości w produkcji. To przekłada się na wyższą jakość produktów i usług oferowanych przez firmę, co jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej: Wspólne szkolenia i dążenie do doskonałości operacyjnej mogą budować silniejsze poczucie przynależności i wspólnoty wśród pracowników. Wspólne cele i zadania sprzyjają tworzeniu pozytywnej kultury organizacyjnej, gdzie praca zespołowa, innowacje i ciągłe doskonalenie są na pierwszym planie.
 • Zwiększenie elastyczności i adaptacji do zmian: Zarówno pracownicy, jak i organizacja stają się bardziej elastyczni i gotowi do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych lub technologicznych. Uczą się, jak efektywnie reagować na nowe wyzwania, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Szkolenie zazwyczaj obejmuje elementy dotyczące efektywnej komunikacji i współpracy. Lepsza komunikacja między różnymi działami i poziomami hierarchii organizacyjnej sprzyja płynniejszemu przepływowi informacji, co jest korzystne dla realizacji projektów i codziennych operacji.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie efektywności produkcyjnej: Poprzez efektywne zarządzanie działem utrzymania ruchu, organizacja może zminimalizować czas przestojów i awarii maszyn, co bezpośrednio przekłada się na większą ciągłość produkcji i lepsze wykorzystanie zasobów.
 • Optymalizacja kosztów operacyjnych: Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy na temat efektywnego planowania konserwacji i napraw, co może znacząco obniżyć koszty związane z utrzymaniem sprzętu, zarówno poprzez przedłużenie żywotności maszyn, jak i przez unikanie kosztownych awarii.
 • Podniesienie kwalifikacji pracowników: Inwestycja w rozwój kompetencji kierowników i pracowników działu utrzymania ruchu przyczynia się do wzrostu ich motywacji, zaangażowania i satysfakcji z pracy, co bezpośrednio wpływa na jakość wykonywanych zadań i innowacyjność w organizacji.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: Poprzez stosowanie nowoczesnych metod diagnostyki i monitorowania stanu maszyn, organizacja może lepiej zapobiegać potencjalnym awariom, co przekłada się na wyższe standardy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenie ryzyka wypadków.
 • Wzmocnienie konkurencyjności firmy: Efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu pozwala nie tylko na optymalizację procesów wewnętrznych, ale również na szybsze dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów, co w efekcie wzmacnia pozycję konkurencyjną firmy na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój kompetencji zawodowych: Pracownicy uczestniczący w szkoleniu zdobywają nową wiedzę i umiejętności techniczne, co przyczynia się do ich rozwoju zawodowego, otwiera możliwości awansu i podnosi ich wartość na rynku pracy.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy: Nabyte umiejętności w zakresie diagnostyki, monitorowania i prewencyjnej konserwacji maszyn przyczyniają się do tworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy, zmniejszając ryzyko wypadków i urazów.
 • Poprawa satysfakcji z pracy: Udział w szkoleniu może podnieść poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ponieważ daje poczucie inwestycji w ich rozwój osobisty i zawodowy oraz uznaje ich wkład w sukces organizacji.
 • Lepsza współpraca w zespole: Szkolenie często obejmuje elementy pracy zespołowej i komunikacji, co może poprawić relacje między pracownikami, ułatwiając współpracę i efektywną wymianę wiedzy w miejscu pracy.
 • Rozwój umiejętności lidera: Szkolenie oferuje nie tylko wiedzę techniczną, ale również rozwija kompetencje miękkie, takie jak zarządzanie zespołem, co może być przydatne dla tych, którzy aspirują do ról lidera lub kierownika.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań managera
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Kontrola / Motywowanie, Rozliczanie
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych
 • Planowanie i kontrola zasobów
 • Efektywność osobista
 • Metody budowania efektywności w codziennych działaniach
 • Czym jest autorytet kieorwnika
 • Jakie działania przełożonego pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet przełożonego w oczach podwładnych
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI)
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi
 • Trening rozmów z pracownikami
 • Etapy rozwoju pracownika
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię Blancharda
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz
  • Trening
  • Wspieranie
  • Delegowanie
 • Mocne rozmowy z podwładnymi
 • Trudne sytuacje przełożonego w praktyce – poszukiwanie rozwiązań dla różnych przypadków
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Tradycyjna forma przekazu teoretycznej wiedzy, podczas której trener przedstawia kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem utrzymaniem ruchu, nowoczesnymi technologiami diagnostycznymi czy strategiami prewencyjnej konserwacji.

2

Studia przypadków

Metoda ta polega na analizie rzeczywistych sytuacji problemowych, które miały miejsce w przedsiębiorstwach. Uczestnicy pracują w grupach lub indywidualnie nad znalezieniem najlepszego rozwiązania, co pozwala na rozwijanie umiejętności analitycznych i decyzyjnych.

3

Warsztaty praktyczne

Sesje praktyczne, w których uczestnicy mogą bezpośrednio stosować zdobytą wiedzę teoretyczną, pracując na przykładach maszyn czy systemów zarządzania utrzymaniem ruchu. Warsztaty te są doskonałą okazją do nauki przez doświadczenie.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.