Empatia w biznesie

Uczestnik szkolenia zyska umiejętność skutecznego wykorzystywania empatii w relacjach biznesowych. Będzie potrafił lepiej rozumieć i doceniać perspektywę innych ludzi, co przyczyni się do budowania silniejszych i bardziej efektywnych relacji zawodowych. Dzięki temu szkoleniu uczestnik będzie w stanie tworzyć bardziej zadowalające i trwałe partnerstwa biznesowe.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia

Grupa docelowa szkolenia obejmuje różnorodne grupy zawodowe związane z biznesem. Szkolenie jest skierowane do kadry zarządzającej, menedżerów, pracowników działów HR i rekrutacji, zespołów projektowych, zespołów działających w złożonych środowiskach, specjalistów ds. obsługi klienta i sprzedaży oraz innych profesjonalistów, którzy pragną rozwijać umiejętności empatycznej komunikacji w kontekście biznesowym.

Idea szkolenia polega na zapewnieniu uczestnikom praktycznych narzędzi i technik, które umożliwią rozwój umiejętności empatycznej komunikacji w kontekście biznesowym. Szkolenie koncentruje się na zrozumieniu znaczenia empatii, rozwijaniu umiejętności empatycznego słuchania, wyrażania i rozpoznawania uczuć oraz budowaniu zdrowych relacji w miejscu pracy.

wyślij zapytanie

Empatia w biznesie – korzyści ze szkolenia

 • Wzrost klientów i lojalność: Budowanie relacji opartych na empatycznej komunikacji z klientami przyczynia się do wzrostu liczby klientów i ich lojalności wobec organizacji. Klienci doceniają wysoką jakość obsługi, zrozumienie ich potrzeb i indywidualne podejście, co prowadzi do długotrwałych relacji biznesowych.
 • Polepszenie wizerunku marki: Organizacje, które promują empatyczną komunikację, budują pozytywny wizerunek marki. To przekłada się na większe zaufanie ze strony klientów, partnerów biznesowych i społeczności, co może prowadzić do lepszej reputacji, większego zainteresowania mediami i pozytywnego oddziaływania na działalność organizacji.
 • Zwiększenie satysfakcji klientów wewnętrznych: Empatyczna komunikacja między różnymi działami i poziomami organizacji przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klientów wewnętrznych. Gdy pracownicy są w stanie lepiej zrozumieć i uwzględniać potrzeby innych działów, procesy wewnętrzne stają się bardziej efektywne i usprawnione.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększona efektywność komunikacji: Rozwinięcie umiejętności empatycznej komunikacji przekłada się na lepsze zrozumienie informacji, wyrażanie swoich potrzeb w sposób klarowny i skuteczny oraz redukcję nieporozumień. To prowadzi do bardziej efektywnej komunikacji w organizacji, zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

 

 • Poprawa wizerunku organizacji: Organizacja, która promuje empatyczną komunikację, buduje pozytywny wizerunek jako pracodawcy i partnera biznesowego. To przyciąga utalentowanych pracowników, wzmacnia relacje z klientami i buduje reputację jako organizacji odpowiedzialnej i troszczącej się o ludzi.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: Empatyczna komunikacja pozwala pracownikom czuć się bardziej zauważonymi i docenianymi. Zwiększone zaangażowanie prowadzi do większej motywacji, lepszej wydajności i chęci wniesienia większego wkładu w realizację celów organizacji.
 • Zwiększona retencja pracowników: Organizacja, która promuje empatyczną komunikację, tworzy przyjazne i wspierające środowisko pracy. To przekłada się na większą satysfakcję pracowników i większą retencję talentów. Pracownicy są bardziej skłonni pozostać w organizacji, co przyczynia się do stabilności zespołu i zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniami nowych pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Lepsze relacje międzyludzkie: Rozwinięcie umiejętności empatycznej komunikacji pomaga pracownikom budować lepsze relacje z kolegami z pracy, przełożonymi i innymi członkami zespołu. Umiejętność empatycznego słuchania, zrozumienia i wsparcia wpływa na harmonię w relacjach, co przekłada się na większą satysfakcję i satysfakcję z pracy.
 • Zwiększona samoświadomość: Szkolenie pomaga pracownikom zwiększyć samoświadomość, zarówno pod względem własnych potrzeb, jak i umiejętności komunikacyjnych. Dzięki temu pracownicy są bardziej świadomi swoich reakcji, uczuć i potrzeb, co pozwala im lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach biznesowych.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych: Szkolenie umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak empatyczne słuchanie, wyrażanie uczuć, rozwiązywanie konfliktów i budowanie zdrowych relacji. Te umiejętności są nie tylko wartościowe w kontekście biznesowym, ale również mają zastosowanie w życiu osobistym.
 • Zwiększona samoocena: Poprzez rozwijanie umiejętności empatycznej komunikacji, pracownicy zyskują większą pewność siebie i pozytywną samoocenę. Umiejętność skutecznego porozumiewania się i nawiązywania relacji z innymi wpływa na poczucie własnej wartości i kompetencji.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do świata VUCA
 • Charakterystyka zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności
 • Aktualne trendy biznesowe związane z VUCA
 • Skutki i wyzwania wynikające ze zmieniającego się świata
 • Strategie radzenia sobie w świecie VUCA
 • Definicja empatii i jej znaczenie
 • Różnica między empatią, sympatią a współczuciem
 • Techniki wyrażania empatii
 • Ćwiczenia praktyczne związane z rozwijaniem umiejętności empatycznej komunikacji
 • Otwartość komunikacyjna jako kluczowy element skutecznej komunikacji
 • Przedstawienie Modelu Okna Johari i jego zastosowanie w biznesie
 • Rola empatii i inteligencji emocjonalnej w efektywnej komunikacji biznesowej
 • Znaczenie empatii i inteligencji emocjonalnej dla budowania relacji i rozwoju zespołu
 • Praktyczne techniki rozwijania otwartości komunikacyjnej, empatii i inteligencji emocjonalnej
 • Czym jest inteligencja emocjonalna i dlaczego warto ją rozwijać,
 • Inteligentni emocjonalnie są skuteczniejsi!
 • Kluczowe kompetencje EQ- samoświadomość, samoocena i samokontrola
 • Za co ponosimy odpowiedzialność podczas porozumiewania się z drugą osobą.
 • Co wspiera a co blokuje porozumienie
 • Zrozumienie znaczenia empatii wobec samego siebie
 • Świadomość własnych potrzeb, uczuć i granic
 • Praktyki samozrozumienia i samoakceptacji
 • Dbanie o własne potrzeby emocjonalne
 • Wypracowanie zdrowej relacji z samym sobą
 • Ćwiczenia i strategie rozwijania autoempatii
 • Znaczenie autoempatii dla równowagi i dobrostanu psychicznego
 • Fakty a opinie
 • Uczucia a uczucia rzekome
 • Potrzeby a strategie
 • Prośby a żądania
 • Informacja zwrotna, krytyka i docenienie według modelu NVC.
 • Konflikty w środowisku biznesowym. Jak możemy z nich korzystać?
 • Samopieczęć jako fundament dbania o siebie
 • Znaczenie asertywności i wyrażania granic
 • Rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny i empatyczny
 • Tworzenie wspierającego środowiska pracy
 • Ćwiczenia i narzędzia wspierające opiekę nad sobą i innymi w codziennych sytuacjach
 • Refleksja nad własnymi mocnymi stronami i obszarami rozwoju
 • Określenie konkretnych celów rozwojowych związanych z empatyczną komunikacją
 • Opracowanie indywidualnego planu działania i strategii rozwoju
 • Monitorowanie postępów i dostosowanie planu w trakcie realizacji
 • Zasoby i wsparcie w dalszym rozwoju umiejętności empatycznej komunikacji

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Dyskusja moderowana

To forma interakcji między trenerem a uczestnikami, w której moderator (w tym przypadku trener) nadzoruje przebieg dyskusji podczas szkolenia. Celem dyskusji moderowanej w szkoleniach jest umożliwienie uczestnikom aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, wymianie poglądów, zadawaniu pytań i dzieleniu się doświadczeniami.

2

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków zmiany w organizacji i analizie sposobu ich przeprowadzenia. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla menedżerów, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

3

Praca w parach

Praca w parach na szkoleniu to metoda, która polega na tworzeniu dwuosobowych zespołów w celu realizacji zadań lub ćwiczeń. Ta forma pracy ma wiele korzyści i jest często wykorzystywana. Praca w parach sprzyja aktywnemu uczestnictwu i zaangażowaniu uczestników. Partnerzy mogą wzajemnie wspierać się, dzielić wiedzą i doświadczeniem, a także rozwiązywać problemy razem. To stwarza dogodne warunki do efektywnego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności.

4

Praca w podgrupach

To metoda, która umożliwia uczestnikom podzielenie się na mniejsze zespoły w celu realizacji określonych zadań lub projektów. Jest to popularna praktyka stosowana podczas szkoleń i warsztatów w różnych dziedzinach. Praca w podgrupach na szkoleniu ma wiele korzyści. Po pierwsze, umożliwia bardziej aktywne zaangażowanie uczestników, ponieważ każda podgrupa jest odpowiedzialna za wykonanie konkretnego zadania. Uczestnicy mają szansę uczestniczyć aktywnie w dyskusji, dzielić się pomysłami i podejmować decyzje w swoich małych zespołach.

5

Wykład interaktywny

To forma prezentacji, która angażuje uczestników i zachęca ich do aktywnego udziału w procesie nauki. W przeciwieństwie do tradycyjnego wykładu, w którym prowadzący jedynie przekazuje informacje, wykład interaktywny stawia na dialog, dyskusję i interakcję z publicznością.

Izabela Chojnacka-Naskręt

Doświadczony praktyk biznesu, ponad 20 lat pracowała w obszarze HR dużych, międzynarodowych organizacji. 25 lat pracy z ludźmi, w tym ponad 1000 h na sali szkoleniowej, ponad 30 firm, które wspierała w rozwoju, blisko 200 h pracy coachingowej z klientami indywidualnymi. Pracuje w nurcie psychologii pozytywnej, jest fanką talentów Gallupa, koncepcji Komunikacji Bez Przemocy i budowania kariery w oparciu o mocne strony. Propagatorka siostrzeństwa, wzajemnego wspierania się i łączenia energii kobiet. Certyfikowana joginka śmiechu, pełna pozytywnej energii i radości życia. Certyfikowana trenerka, coach VCC, konsultantka biznesu, pasjonatka wspierania w rozwoju. Certyfikowany doradca zawodowy. Wykładowca na Uniwersytecie Otwartym SGGW. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz angielskim. Dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych spotkań, stacjonarnie oraz on-line.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.