GenAI dla specjalistów IT

Uczestnik szkolenia “GenAI dla specjalistów IT” zyska kompleksową wiedzę na temat generatywnych modeli sztucznej inteligencji, co pozwoli mu na efektywne wdrażanie i wykorzystywanie tych technologii w swojej pracy. Nabędzie umiejętności praktyczne z zakresu programowania i integracji modeli GenAI z istniejącymi systemami IT, co zwiększy jego wartość na rynku pracy.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: GenAI dla specjalistów IT

Grupa docelowa szkolenia “GenAI dla specjalistów IT” obejmuje szerokie spektrum specjalistów z branży technologicznej, w tym programistów, analityków danych, architektów systemów IT oraz menedżerów projektów technologicznych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji. Szkolenie jest również adresowane do osób zajmujących się badaniami i rozwojem w obszarze AI, jak również dla tych, którzy pragną zrozumieć możliwości jakie oferują generatywne modele AI w celu optymalizacji i automatyzacji procesów w ich organizacjach.

Idea szkolenia “GenAI dla specjalistów IT” zakłada przekazanie uczestnikom zaawansowanej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dotyczących generatywnych modeli sztucznej inteligencji, z naciskiem na ich aplikacje w branży IT. Szkolenie ma na celu wyposażenie specjalistów w narzędzia niezbędne do rozwiązywania realnych problemów biznesowych, poprawy efektywności operacyjnej oraz innowacji produktów dzięki zastosowaniu GenAI. Program jest zaprojektowany tak, aby zachęcić do kreatywnego myślenia i eksperymentowania z nowymi technologiami, a także promować etyczne i odpowiedzialne wykorzystanie AI w przemyśle technologicznym.

zapisz się na szkolenie już teraz

GenAI dla specjalistów IT – korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie standardów bezpieczeństwa danych: Pracownicy zdobywają wiedzę na temat tego, jak technologie AI mogą być wykorzystywane do zwiększenia bezpieczeństwa danych i systemów IT, co jest kluczowe w dobie rosnących zagrożeń cybernetycznych.
 • Zwiększenie elastyczności organizacyjnej: Organizacje stają się bardziej elastyczne i zdolne do adaptacji do zmian rynkowych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii AI, co umożliwia im szybsze reagowanie na nowe wyzwania i potrzeby klientów.
 • Wzrost zaangażowania pracowników: Pracownicy, którzy mają możliwość rozwoju i nauki nowych technologii, często są bardziej zaangażowani i zmotywowani do pracy, co przekłada się na ich wydajność i lojalność wobec firmy.
 • Promowanie kultury innowacyjności: Szkolenie sprzyja tworzeniu kultury otwartości na innowacje i eksperymentowanie, co jest fundamentem dla trwałego rozwoju organizacji w szybko zmieniającym się środowisku technologicznym.
 • Wzmocnienie wizerunku firmy: Organizacje, które inwestują w rozwój kompetencji swoich pracowników, zwłaszcza w tak innowacyjnych obszarach jak AI, są postrzegane jako liderzy branżowi i atrakcyjni pracodawcy, co przyciąga talent i buduje pozytywny wi

Korzyści dla organizacji

 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności – Organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki wdrożeniu najnowszych technologii AI, co umożliwia rozwój innowacyjnych rozwiązań i usług, zwiększając tym samym jej atrakcyjność na rynku.
 • Optymalizacja procesów i redukcja kosztów – Udział w szkoleniu pozwala na zidentyfikowanie obszarów możliwych do automatyzacji i optymalizacji za pomocą AI, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów działalności.
 • Rozwój kompetencji pracowników – Szkolenie oferuje pracownikom rozwój specjalistycznych umiejętności związanych z AI, co nie tylko zwiększa ich wartość na rynku pracy, ale również przyczynia się do budowania wewnętrznych zasobów kompetencyjnych firmy.
 • Poprawa jakości podejmowanych decyzji – Wiedza na temat możliwości, jakie oferują generatywne modele AI, umożliwia lepsze wykorzystanie danych do analizy trendów, prognozowania i podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.
 • Wzmocnienie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem – Zrozumienie zaawansowanych technologii AI pomaga w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i wdrażaniu skuteczniejszych strategii bezpieczeństwa oraz zarządzania ryzykiem w era cyfryzacji.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwój zawodowy i osobisty – Uczestnictwo w szkoleniu pozwala na zdobycie nowych, specjalistycznych umiejętności z zakresu sztucznej inteligencji, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy oraz otwiera drogę do awansu zawodowego.
 • Zwiększenie wartości na rynku pracy – Posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii AI jest bardzo cenione przez pracodawców, co zwiększa konkurencyjność uczestnika na rynku pracy i umożliwia negocjowanie lepszych warunków zatrudnienia.
 • Lepsze zrozumienie trendów technologicznych – Udział w szkoleniu umożliwia pracownikom poznanie najnowszych trendów i innowacji w dziedzinie AI, co pozwala na lepsze zrozumienie kierunków rozwoju branży IT.
 • Stymulacja kreatywności i innowacyjności – Wiedza na temat generatywnych modeli AI inspiruje do myślenia kreatywnego i szukania nowatorskich rozwiązań problemów biznesowych oraz technologicznych.
 • Zwiększenie pewności siebie i kompetencji – Posiadanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu AI daje uczestnikom pewność siebie w profesjonalnym wykorzystaniu tych technologii, co przekłada się na ich skuteczność w pracy.
 • Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów – Pracując z zaawansowanymi technologiami, takimi jak generatywne modele AI, pracownicy rozwijają swoje zdolności analityczne i umiejętności rozwiązywania złożonych problemów. Te umiejętności są nie tylko cenne w kontekście zawodowym, ale również mogą być z powodzeniem stosowane w różnych aspektach życia osobistego.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Logika promptów a aspekty techniczne LLM.
 • Techniki tworzenia efektywnych promptów.
 • Dobre praktyki i przykłady zastosowań.
 • Analiza
 • Podstawy korzystania z GPT przez API.
 • Integracja LLM w systemach i procesach biznesowych.
 • Praktyczne zastosowania i case studies.
 • Omówienie głównych ograniczeń LLM i AI.
 • Aspekty bezpieczeństwa danych przy wykorzystania AI.
 • Strategie zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykłady eksperckie

Tradycyjna, ale skuteczna forma przekazywania wiedzy teoretycznej. Wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie AI i sprzedaży detalicznej zapewniają solidne podstawy teoretyczne oraz najnowsze informacje z branży.

2

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych scenariuszy biznesowych, w których zastosowano AI. Ta metoda pomaga zrozumieć praktyczne aspekty wdrażania i wykorzystania AI w sprzedaży, na podstawie doświadczeń innych firm.

3

Dyskusje grupowe i Q&A

Sesje, w których uczestnicy mogą dzielić się swoimi przemyśleniami, zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z AI. Pozwalają one na wymianę wiedzy i doświadczeń między uczestnikami.

Trenerzy

Michał Gumkowski

Absolwent Executive Master of Business Administration oraz studiów magisterskich z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja: wpływ przywództwa na zaangażowanie pracowników nowych generacji (Y i Z). Od ponad 5 lat pełni funkcję dyrektora ds. marketingu i rozwoju Fundacji na rzecz rozwoju Inspirator (wcześniej dyrektora regionalnego). Od 2014 roku zarządza zespołami rozproszonymi w oparciu o narzędzia pracy zdalnej.
Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń́ z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, kompetencji cyfrowych oraz marketingu i sprzedaży internetowej oraz ponad 8-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami. Ukończył certyfikowane międzynarodowe kursy w zakresie zarządzania projektami, w tym m.in.:
• AgilePM® Agile Project Management Foundation Examination,
• Change Management™ Foundation Examination,
• MoR® Foundation Certificate in Risk Management.
Projektował i zarządzał licznymi projektami marketingowymi i edukacyjnymi na terenie całej Polski, aktywnie organizując pracę zespołów przy zastosowaniu metod zarządzania projektami oraz wdrażając nowe technologie i rozwiązania usprawniające i automatyzujące procesy organizacyjne oraz sprzedażowe.
Aktualnie wspiera firmy z sektora MŚP i freelancerów w rozwoju biznesu. Pomaga wdrażać procesy automatyzacji sprzedaży, marketingu, obsługi klienta oraz narzędzia AI do codziennej pracy.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.